Τοποθετήσεις για την Κοινωνική Πολιτική

koinoniki politiki

Συνοπτικές θέσεις

row
 •  Υποστηρίζουμε ανέργους, απόρους και άτομα με ειδικές ανάγκες, με ενίσχυση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του Συμβουλευτικού Σταθμού.
 • Διεκδικούμε τη στελέχωση του με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές).
 • Στηρίζουμε και βελτιώνουμε τη λειτουργία του Κοινωνικού παντοπωλείου με διανομές τροφίμων και ρούχων για τους πολίτες που έχουν ανάγκη. 
 • Ενισχύουμε τις αγορές τροφίμων χωρίς μεσάζοντες, τις λειτουργούμε με στήριξη του δήμου, με έλεγχο και συμμετοχή των δημοτών, προσδιορίζοντας δημοτικούς χώρους για να λειτουργούν σε τακτική βάση, έχοντας την ευθύνη για αγορές αμιγώς από παραγωγούς και βιοκαλλιεργητές, αξιοποιώντας και διευρύνοντας την υπάρχουσα νομοθεσία.
 • Ο Δήμος με τις κοινωνικές δομές του παρεμβαίνει στο ζήτημα της τροφής. 
 • Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε κατοικίες με ευθύνη του δήμου και με κοινωνικά κριτήρια.
 • Δομή πληροφόρησης και υποστήριξης των πολιτών για δάνεια, πλειστηριασμούς, προβλήματα με τράπεζες, νομικές συμβουλές.
 • Ίδρυση τουλάχιστον δύο ακόμα παιδικών σταθμών, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των οικογενειών του δήμου. 
 • Προτείνουμε την ενεργοποίηση των ίδιων των γονιών, ώστε να λειτουργούν σε διευρυμένο ωράριο και να καλύπτουν σίτιση και απασχόληση για όσα παιδιά το έχουν ανάγκη. 
 • Καλύτερη λειτουργία των τεσσάρων ΚΑΠΗ με ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.
 • Διεύρυνση των παροχών – υπηρεσιών του ΚΑΠΗ και σε άνεργους ενήλικους συμπολίτες μας για ανακούφισή τους (εκδρομές, θερινά μπάνια, θέατρο).

 

Αναλυτικές θέσεις

row

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι βασικός μοχλός κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής . Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της οικονομικής χρήσης το πρωταρχικό μέλημα μιας Ριζοσπαστικής Αγωνιστικής Δημοτικής κίνησης είναι η κοινωνική της πολιτική.

Ο Δήμος λοιπόν έχει υποχρέωση την εποχή αυτή να σταθεί αλληλέγγυος προς τους δημότες του που πλήττονται και να δημιουργήσει ή να στηρίξει σε μεγαλύτερο και οργανωμένο βαθμό τις δομές εκείνες που απαιτούνται ώστε όλοι οι δημότες να είναι ισότιμοι και να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες και τα κοινωνικά αγαθά που χρειάζονται στην καθημερινότητά τους.

Κρατικές δομές που μέχρι σήμερα έστω και ατελώς προσέφεραν υπηρεσίες σε πολίτες μας που τις είχαν ανάγκη (ΕΟΠΠΥ,κρατικά νοσοκομεία ,σχολεία,πανεπιστήμια)καταρρέουν κάτω από τις μνημο- νιακές επιταγές και το Καλλικράτη.

Η ανεργία πολλαπλασίασε τους ανασφάλιστους .τους πολίτες χωρίς στέγη και είδη βασικής διατροφής ,ενώ παιδεία ,πολιτισμός και αθλητισμός είναι πια είδη πολυτελείας που πηγαίνουν προς διάλυση και στη συνέχεια θα προσφερθούν ως δώρα στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Η ένταση λοιπόν των κοινωνικών προβλημάτων χρειάζεται μια οργανωμένη κοινωνική υπηρεσία στο πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου,με εξειδικευμένο προσωπικό ,που θα μπορεί να εξυπηρετεί την οργανωμένη κοινωνική παρέμβαση και τον ενιαίο σχεδιασμό. Προτείνεται λοιπόν η δημιουργία ενιαίας Δ/νσης στο Δήμο ,η οποία θα συμπεριλάβει όλες τις δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής που συμβαίνουν σήμερα (Συμβουλευτικός Σταθμός,ΚΑΠΗ,Βοήθεια στο σπίτι κ.λ.π.),όσες μεταβιβάζονται από την περιφέρεια και όσες πρέπει και μπορούν να συμβαίνουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου και του σχεδιασμού που θα κάνει.

Η ανάπτυξη Δικτύου Κοινωνικής αλληλεγγύης ,είναι επίσης ένας ακόμη πολύ σημαντικός στόχος ,που θα βοηθήσει στην ποιοτική αναβάθμιση της Κοινωνικής Πολιτικής τόσο ενδοδημοτικά δημιουργώντας επαφή μεταξύ μεταξύ τοπικών συλλόγων ,σωματείων,εκκλησιών και σχολείων όσο και διαδημοτικά με όμορες υπηρεσίες και θεσμούς με τέτοιο τρόπο ώστε οι παροχές και οι υπηρεσίες προς τους πολίτες να κινούνται κυκλικά ώστε να καλύπτουν όλο και περισσότερες ανάγκες και όχι παράλληλα.

Στο Δήμο μας προτείνουμε και θα προχωρήσουμε σε συντονιστικό όλων των φορέων που ασχολούνται με κοινωνική πολιτική (ΦΑΕΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ-ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΕΛΜΕ-ΕΚΛΗΣΙΑ κλπ),ώστε οι δημότες μας να καλύπτονται πλήρως στις ανάγκες τους και στη τροφή αλλά και στην ψυχολογική τους υποστήριξη.

Η ενιαία υπηρεσία προτείνεται γιατί στην εποχή που ζούμε θα σηκώσει ένα μεγάλο βάρος των επιπτώσεων της κρίσης,θα πρέπει να είναι ενταγμένη στο σχέδιο ανάπτυξης του Δήμου ,θα εξοικονομηθούν πόροι και θα αξιοποιηθεί καλύτερα το προσωπικό που απασχολείται με αυτές τις δράσεις .

Τα τμήματα που μια τέτοια υπηρεσία πρέπει να έχει ώστε να αποτελεί βασικό τομέα ανάπτυξης θα είναι.

α) Τμήμα ερευνών ,σχεδιασμού νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης κ.λ.π.

β) Τμήμα Καινοτομίας

γ) Τμήμα εφαρμογής επιδοματικής πολιτικής ,ελέγχου και εποπτείας

δ) Τμήμα δημόσιας υγείας

ε) Τμήμα Συμβουλευτικού Σταθμού

στ) Τμήμα Εθελοντών κοινωνικού έργου και κοινωνικής αλληλεγγύης

ζ) Τμήμα γραμματειακής υποστήριξης και Δημοσίων σχέσεων,

Ένας ακόμη στόχος της ανωτέρω Δ/νσης θα πρέπει να είναι η δημιουργία και νέων δομών και δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής (όπως η δημιουργία ΚΗΦΗ ,ΚΔΑΠ,ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και δομές πρωτοβάθμιας υγείας)και απαραίτητη προϋπόθεση στελέχωση εξειδικευμένου και μόνιμου προσωπικού.

Τέλος ενισχύουμε,συμμετέχουμε και δημιουργούμε κοινωνικούς φορείς για τους δημότες μας και τις ανάγκες τους ανοικτές με διαπαραταξιακές επιτροπές και εθελοντές δημότες όπως

ΥΓΕΙΑ

λειτουργία κοινωνικού ιατρείου και κοινωνικού φαρμακείου με τους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς της πόλης μας για όλους τους ανασφάλιστους. Δεν νοείται ανασφάλιστος χωρίς πρόσβαση σε γιατρούς,φάρμακα ,νοσοκομεία.

Ο Δήμος μας παλεύει και είναι πρωτοπόρος μαζί με τους γιατρούς και τους δημότες όλες οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας να είναι κρατικές ,εναντιώνεται στο κλείσιμο της πρωτοβάθμιας υγείας πρωτοστατεί να λειτουργήσει ξανά με πλήρες ιατρικό προσωπικό και υπηρεσίες ώστε οι δημότες να εξυπηρετούνται στην πόλη τους . Προτείνεται ο Δήμος να ενισχύει δομές για πρόληψη όπως (μαστογραφίες,ΤΕΣΤ ΠΑΠ,εμβόλια,έλεγχος οδοντιατρικός,αιμοδοσία κ.λ.π.).

Βοήθεια στο σπίτι για ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ,για τη λειτουργία του οποίου προτείνεται άμεση αναβάθμιση σε προσωπικό και υπηρεσίες και να χρηματοδοτείται από κρατικό φορέα.

ΦΑΕΘΩΝ.

Τα κέντρα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας είναι δομές που έχουν αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές στον ευρωπαικό χώρο για τα προγράμματα που εφαρμόζουν.

Η δημοτική μας παράταξη δε θα μπορούσε παρά να στηρίξει έμπρακτα και το τοπικό Κέντρο Πρόληψης ΦΑΕΘΩΝ,που χρόνια τώρα προσφέρει δωρεάν ποιοτικές υπηρεσίες σε όλους τους δημότες μας αντιδρώντας έτσι στις μνημονιακές επιταγές για συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους πρόνοιας. Αντιδρούμε στη διάλυσή του και συμμετέχουμε σαν Δήμος για ουσιαστικότερα ποιοτικότερα προγράμματα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός αποτελεί το κορμό της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας και έχει ως σκοπό την πρόληψη ,διάγνωση και αντιμετώπιση θεμάτων ψυχικής και κοινωνικής υγείας.

Απευθυνόμαστε

 1. Σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν (συναισθηματικές δυσκολίες, μαθησιακές δυσκολίες,προβλήματα λόγου και ομιλίας,αναπτυξιακές διαταραχές, προβλήματα οικογενειακών σχέσεων κ.λ.π.)
 2. Σε ενήλικες άνω των 18 ετών που αντιμετωπίζουν (προβλήματα συμπεριφοράς, προβλήματα επικοινωνίας ζεύγους,ενδοοικογενειακή βία,ομάδες ΑΜΕΑ κ.λ.π.)
 3. Τρίτη ηλικία προσφέρει υπηρεσίες για συναισθηματικές δυσκολίες,προβλήματα συμπεριφοράς και ομάδες στήριξης στα ΚΑΠΗ.
 4. Συνεργάζεται και βοηθάει στη "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ",συλλόγους γονέων και κηδεμόνων,συλλόγους εκπαιδευτικών, μαθητικά συμβούλια και σχολικές κοινότητες και όποιον φορέα ασχολείται με εκδηλώσεις και δραστηριότητες ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος,τη λειτουργία σχολών γονέων.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ.

Στηρίζουμε και βελτιώνουμε τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου.Το λειτουργούμε σε μόνιμη βάση,με επιτροπή λειτουργίας η οποία θα αποτελείται από μέλη που θα ορισθούν απ΄όλες τις παρατάξεις και εθελοντών Δημοτών μας με επικεφαλής τον Αντ/ρχο Κοινωνικής Πολιτικής και την Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής.

Φροντίζουμε να καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος των δημοτών μας που έχουν ανάγκη σε τακτική βάση και με κοινωνικά κριτήρια. Στηρίζουμε τα συσσίτια και τις διανομές τροφίμων που διοργανώνουν οι εκκλησίες .

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ

Ενισχύουμε και είμαστε αλληλέγγυοι στις αγορές τροφίμων χωρίς μεσάζοντες ,τις λειτουργούμε υπό την ευθύνη του Δήμου με έλεγχο και συμμετοχή δημοτών μας προσδιορίζοντας δημοτικούς χώρους για να λειτουργήσουν σε τακτική βάση,έχοντας την ευθύνη για αγορές αμιγώς παραγωγών και βιοκαλλιεργητών,αξιοποιώντας και διευρύνοντας την υπάρχουσα νομοθεσία.

ΣΤΕΓΑΣΗ -ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ

Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα.Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος με την ευθύνη του Δήμου με κοινωνικά κριτήρια. Δημιουργούμε ομάδες στήριξης με νομικούς του Δήμου για πλειστηριασμούς ,κάνουμε τμήμα εθελοντών δικηγόρων μαζί με τους νομικούς του Δήμου για συμβουλές πάνω στα δάνεια,εφορίες κ.λ.π.

ΠΑΙΔΕΙΑ

Ενισχύουμε την΄Ενωση Γονέων και την τοπική ΕΛΜΕ για την ίδρυση και λειτουργία περισσότερων κοινωνικών φροντιστηρίων Φροντίζουμε ώστε τα κυλικεία των σχολείων να διαθέτουν δωρεάν μικρογεύμα στα παιδιά που το έχουν ανάγκη σε συνεργασία με το Διευθυντή του σχολείου και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.

Φροντίζουμε να γίνεται δωρεάν προληπτικός έλεγχος σε όλα τα παιδιά να δίδονται δωρεάν βεβαιώσεις για το σχολικό αθλητισμό,φάρμακα ,εμβόλια.

Παιδικοί σταθμοί

 • πρόσβαση και φιλοξενία υψηλού και παροχών σε όλα τα παιδιά .
 • Στόχος μας 3 νέοι ιδιόκτητοι παιδικοί σταθμοί (στα οικόπεδα ΧΑΡΗΣ- ΘΡΑΚΗΣ και ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ).
 • Αναβάθμιση των ενοικιαζόμενων κτιρίων ώστε να γίνουν ασφαλή για τα παιδιά. -Συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού.
 • Εμπλουτισμός προγράμματος (θεατρικό παιγνίδι-μουσική προπαίδεια).
 • Παιδιατρική οδοντιατρική παρακολούθηση . -Στήριξη από κοινωνική υπηρεσία (ψυχολόγος-κοιν.λειτουργός).
 • Λειτουργία Δ/νσης Παιδικών σταθμών με 7 τμήματα.
 • Συμμετοχικές διαδικασίες με γονείς και εργαζόμενους (επιτροπή γονέων και επιτροπή εργαζομένων) ώστε μετά συμφωνία τους να λειτουργούν οι παιδικοί σε εθελοντική βάση και κάποιες ώρες το απόγευμα.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Προτεραιότητα στο πρόγραμμα του θεάτρου Πέτρας στις παραγωγές που γίνονται στην πόλη από σχολεία,συλλόγους ,ομάδες και προφανώς των πολιτιστικών δράσεων του Δήμου (τμήματα)και συνεργασία όλων αυτών, με δωρεάν είσοδο για όλους.Δωρεάν πολιτιστικές εκδηλώσεις στις γειτονιές.Μειωμένη τιμή εισιτηρίου όπου είναι δυνατόν στις ευπαθείς οικονομικά ομάδες.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ελεύθερη πρόσβαση στα δημοτικά γυμναστήρια,αθλητικούς χώρους και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου (τμήματα)στις ευπαθείς οικονομικά και κοινωνικά ομάδες.

ΚΑΠΗ

Καλύτερη λειτουργία των 4 ΚΑΠΗ με ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.Εκδηλώσεις με συμμετοχή και των ιδίων ώστε να είναι ζωντανά κύταρα.Χρησιμοποιούμε τις δομές του ΚΑΠΗ για δημότες που είναι άνεργοι ή με χαμηλό εισόδημα (όπως τα καλοκαιρινά μπάνια ,τις εκδρομές κ.λ.π.)

Προσωπικό .Τα τέσσερα ΚΑΠΗ έχουν μείνει χωρίς προσωπικό ειδικά τις απογευματινές ώρες ώστε να υπολειτουργούν και οι ηλικιωμένοι να μην έχουν τις υπηρεσίες που δικαιούνται.

ΑΜΕΑ

Προτεραιότητα σ΄ένα παραμελημένο ζωντανό κομμάτι της πόλης μας χωρίς ειδική μέριμνα.Προτείνεται ο Δήμος μας να δημιουργήσει σε συνεργασία με τον συμβουλευτικό σταθμό ειδικά κέντρα φροντίδας ,κέντρα πρόληψης και προαγωγής της ψυχοσωματικής υγείας ,ομάδες στήριξης αυτών των ατόμων. Δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις δομές του Δήμου.

Προτείνουμε επίσης

-Να γίνει καταγραφή όλων των ΑμεΑ και των οικογενειών τους ,που κατοικούν στα όρια του Δήμου και ταξινόμησή τους. Στόχος ο σχεδιασμός για στήριξη όλων μειωμένα δημοτικά τέλη ,μέριμνα για απασχόληση προσωπικού,κάλυψη του ποσοστού που αναφέρει ο νόμος 2643/1998 και αφορά την εργασία της κατηγορίας των ατόμων με αναπηρία.

- Δημιουργία λέσχης- παιγνιοθήκης-ταινιοθήκης για δημιουργική απασχόληση ατόμων με νοητική στέρηση και άλλες αναπηρίες.

- Παροχή σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα το αποφασίσουν οι γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με αναπηρία από το Δήμο αυτοκινήτου για περιπάτους και επίσκεψη σε μουσεία .

- Διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των ίδιων των ατόμων με αναπηρία των οργανώσεών τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για πολιτικές και προγράμματα ιδιαίτερα εκείνων που τα αφορά. - Με παρέμβαση των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας με συνεργασία με τους Συλλόγους Δασκάλων

- Καθηγητών να πραγματοποιούνται περιοδικές επισκέψεις των μαθητών των σχολείων στους χώρους όπου χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία.

- Συνεργασία με τους γιατρούς της πόλης μας ώστε να παρέχονται οι βεβαιώσεις που χρειάζονται για τα διάφορα αθλήματα που απασχολούνται δωρεάν.

- Συνεργασία Δήμου Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ για διεκδίκηση και παραχώρηση εκτάσεων και κτιρίων με στόχο την κατασκευή Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) η οποία χρηματοδοτείται από Ευρωπαικά προγράμματα.

ΑΝΕΡΓΟΙ

Μεγάλο μέρος του ενεργού πληθυσμού της πόλης μας για το οποίο δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια από την μέχρι τώρα Δημοτική Αρχή έστω και καταγραφής του.

- Προτείνεται γραφείο καταγραφής και ενημέρωσης ανέργων,πάνω στα τρέχοντα εργασιακά προβλήματα .σύνδεσή τους με τις δωρεάν δομές του Δήμου μας και ενεργοποιώντας τους στις μορφές αλληλεγγύης που η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου θα χρησιμοποιεί. Συνεργασία με τις επιχειρήσεις του Δήμου μας.

- Η σύνδεση της “δια βίου μάθησης “ και της ανάπτυξης της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.

- Η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας.

Τέλος σε συνεργασία με όλους τους φορείς της πόλης Εμπορικό Σύλλογο,πολιτιστικούς συλλόγους,αθλητικούς,εθνικοτοπικούς .δημιουργούμε αλυσίδες αλληλεγγύης σε κάθε γειτονιά, πρωτοστατεί ο Δήμος στην ανάπτυξη κινήματος που θα ενισχύη αυτούς τους θεσμούς και συγχρόνως διεκδικεί καλύτερους όρους ανθρώπινης ζωής.

Η μοναδική ελπίδα είναι οι ενωτικοί και κοινωνικοί αγώνες για την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης μνημονιακής συναίνεσης ,η δημιουργία κινήματος με στόχους την αποτροπή των πολιτικών άμεσης και έμμεσης ιδιωτικοποίησης κρίσιμων κοινωνικών και αναπτυξιακών τομέων (απορρίμματα-ενέργεια-κοινωνικές υπηρεσίες).

Στεκόμαστε ενάντια στις κοινωνικές και εργασιακές καταπατήσεις και απολύσεις ,στη συρρίκνωση των θέσεων εργασίας και τη μείωση των μισθών.

Δημιουργούμε το όχημα για τη συγκρότηση ενός μετώπου Αυτοδιοίκησης Κοινωνίας και Εργαζομένων.

24 Φ

Σχετικά με την εκδήλωση για τη συζήτηση των προγραμματικών θέσεων της Ριζοσπαστικής Αγωνιστικής Κίνησης για την Κοινωνική Πολιτών.

Σχετικά με την εκδήλωση για τη συζήτηση των προγραμματικών θέσεων της Ριζοσπαστικής Αγωνιστικής Κίνησης για την Κοινωνική Πολιτών.

Σας ενημερώνουμε οτι στην εκδήλωση - συζήτηση για την παρουσίαση των προγραμματικών μας θέσεων για την Κοινωνική Πολιτική, που θα γίνει τη Δευτέρα 7 Απριλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο στις 7.00 το βράδυ, θα παρέμβει και ο Δημήτρης Στρατούλης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β Αθήνας.

Επίσης στην εκδήλωση θα γίνεται και συλλογή τροφίμων μακράς διαρκείας για τη στήριξη της Δημοτικής Αποθήκης Τροφίμων.

24 Φ

Εκδηλώσεις παρουσίασης των προγραμματικών θέσεων και προτάσεων ανά τομέα, της Ριζοσπαστικής Αγωνιστικής Κίνησης.

Εκδηλώσεις παρουσίασης των προγραμματικών θέσεων και προτάσεων ανά τομέα, της Ριζοσπαστικής Αγωνιστικής Κίνησης.

Οι επιτροπές εργασίας της Ριζοσπαστικής Αγωνιστικής Κίνησης Πολιτών Πετρούπολης και ο επικεφαλής της και υποψήφιος Δήμαρχος Νίκος Σακούτης, έπειτα από μία σειρά επαφών όλο το προηγούμενο διάστημα, με όλους τους φορείς, τους συλλόγους, τους εργαζόμενους του Δήμου αλλά και με συμπολίτες μας που δραστηριοποιούνται στα κοινά της Πετρούπολης, έχουν καταλήξει στις προγραμματικές θέσεις - προτάσεις της Κίνησης.

Τα επιμέρους κείμενα – προτάσεις ανά τομέα, θα παρουσιαστούν και θα αποτελέσουν αντικείμενα συζήτησης στις παρακάτω θεματικές εκδηλώσεις, προκειμένου να αποτελέσουν και το Πρόγραμμα της Κίνησής μας:

Α. Εκδήλωση για θέματα Παιδείας, Πέμπτη 27 Μαρτίου στις 8.00 το βράδυ, στο 10o Δημοτικό Σχολείο, Αγ. Γλυκερίας και Αθ. Διάκου.

Θα παρέμβει η Βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Ε.Κ.Κ.Ε Παιδείας, Παναγιώτα Δριτσέλη.

Συντονίζει η Νίτσα Παληγιώργου.

Β. Εκδήλωση για θέματα Πολιτισμού, Τρίτη 1 Απρίλη στις 8 το βράδυ, στο 10ο Δημοτικό Σχολείο, Αγ. Γλυκερίας και Αθ. Διάκου.

Θα παρέμβει η Βουλευτής Αχαϊας του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Ε.Κ.Κ.Ε Πολιτισμού, Μαρία Κανελλοπούλου.

Συντονίζει ο Γεράσιμος Γεννατάς.

Γ. Εκδήλωση για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, Δευτέρα 7 Απρίλη στις 7.00 το βράδυ, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου.

Θα παρέμβουν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και Βουλευτής Β’ Αθήνας Παναγιώτης Κουρουμπλής και η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β

Θεσσαλονίκης και μέλος της υποεπιτροπής της Βουλής για τα άτομα με αναπηρία, Λίτσα Αμμανατίδου – Πασχαλίδου.

Συντονίζει η Τασία Τσέκου.

Δ. Εκδήλωση για θέματα Περιβάλλοντος, Τετάρτη 9 Απρίλη στις 7.00 το βράδυ, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης, στην περιοχή της Αγ. Τριάδας.

Θα παρέμβει η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β Αθήνας και μέλος της Ειδικής μόνιμης επιτροπής προστασίας περιβάλλοντος, Χαρά Καφαντάρη.

Συντονίζει o Σταύρος Κουτσογιάννης

Κεντρικός εισηγητής στις παραπάνω εκδηλώσεις, θα είναι ο επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Αγωνιστικής Κίνησης Πολιτών Πετρούπολης και υποψήφιος Δήμαρχος Νίκος Σακούτης.

………………………………………..

Σημειώνουμε ότι την Παρασκευή 28 Μαρτίου στις 8.30 το βράδυ, θα γίνει η πρώτη παρουσίαση του ψηφοδελτίου της Ριζοσπαστικής Αγωνιστικής Κίνησης Πολιτών Πετρούπολης από τον επικεφαλής της και υποψήφιο Δήμαρχο Νίκο Σακούτη, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου( Εθ. Αντιστάσεως 61).

Τηλ. 210 5065047, Κ. Βάρναλη 118.

www.rak-petroupolis.gr

θα μας βρείτε και σε όλη την πόλη.

24 Φ

Πετρούπολη: Ανεργία και μορφές αντιμετώπισής της

Πετρούπολη: Ανεργία και μορφές αντιμετώπισής της

Συγκέντρωση – συζήτηση για την ανεργία και τις μορφές αντιμετώπισής της διοργανώνει αύριο η Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση Πολιτών Πετρούπολης, στο Πολιτιστικό Κέντρου του Δήμου και ώρα 7.30μμ.


Συμμετέχουν οι:

Νίκος Σακούτης, υποψήφιος δήμαρχος Πετρούπολης

Δημήτρης Στρατούλης, βουλευτής Β' Αθηνών ΣΥΡΙΖΑ

Κωνσταντίνος Δημουλάς, Επίκουρος Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

[spmap lat="38.042057" lng="23.681687" zoom="15" maptype="ROADMAP"]

Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση Πολιτών Πετρούπολης

Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση Πολιτών Πετρούπολης.

NewsLetter

Ενημερωθείτε