Τοποθετήσεις για τη Λειτουργία Δήμου

leitourgia dimou

Συνοπτικές θέσεις

row

 

Συμμετοχή των πολιτών και κοινωνικός έλεγχος, με την υλοποίηση του συμμετοχικού προϋπολογισμού, με συνελεύσεις γειτονιάς, για την ιεράρχηση των έργων και τη διαχείριση των πόρων.

 

• Διεκδίκηση πρόσληψης μόνιμου, καταρτισμένου προσωπικού για την ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών. 

• Διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου και εξάλειψη των πελατειακών σχέσεων.

 

 

 

 

Αναλυτικές θέσεις

row

Στις σημερινές συνθήκες η Δημοκρατική Λειτουργία του Δήμου , η Ανάπτυξη Θεσμών Συμμετοχικής διαδικασίας των Πολιτών και η Δημιουργία Θεσμών Διαφάνειας αποτελεί υποχρέωση μια Δημοκρατικής Δημοτικής Αρχής.

Στα πλαίσια αυτά:

 • Ενισχύουμε την συμμετοχή των πολιτών και κατ επέκταση τον κοινωνικό έλεγχος, με την υλοποίηση του συμμετοχικού προϋπολογισμού
 • Καθιερώνουμε τις συνελεύσεις γειτονιάς, για την ιεράρχηση των έργων και τη διαχείριση των πόρων.
 • Καθιερώνουμε τα ανοικτά Δημοτικά Συμβούλια κατά τακτά χρονικά διαστήματα , με δικαίωμα λόγου στους Πολίτες.
 • Αναβαθμίζουμε το ρόλο της επιτροπής διαβούλευσης , η οποία προβλέπεται από το σημερινό Δημοτικό Κώδικα , με την συμμετοχή αντιπροσώπων τοπικών φορέων και κοινωνικών οργανώσεων.
 • Δημιουργούμε Θεσμό για την Ουσιαστική Συμμετοχή των Νέων της Πόλης με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
 • Ενισχύουμε την διαφάνεια στην Διαχείριση των Οικονομικών του Δήμου με την καθιέρωση του ετήσιου Δημόσιου Απολογισμού .
 • Καταργούμε κάθε είδους Πελατειακή σχέση, αποδίδουμε στον Πολίτη με σεβασμό προς αυτόν ότι δικαιούται.

Η συνεχής εξυπηρέτηση του Πολίτη η καθημερινή Βελτίωση των Παρεχόμενων προς αυτόν υπηρεσιών αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής και την οποία δεσμευόμαστε να υπηρετήσουμε.

Στα πλαίσια αυτά:

Δημιουργούμε το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη το οποίο συγκεντρώνει, καταγράφει , απαντά στα καθημερινά αιτήματα των πολιτών.

Δημιουργούμε Τοπικό Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στην συνοικία της Αγίας Τριάδας όπου ο Πολίτης θα μπορεί να λαμβάνει υπηρεσίες και πιστοποιητικά τα οποία δύνανται να χορηγηθούν ηλεκτρονικά χωρίς να είναι απαραίτητη η μετάβασή του στο Δημαρχείο.

Διεκδικούμε την πρόσληψη μόνιμου, καταρτισμένου προσωπικού για την ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Οραματιζόμαστε μία Πόλη ισχυρή, κοντά στον πολίτη και με αυξημένα αντανακλαστικά ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεών του. Έχοντας αντιληφθεί ότι οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα του Πολίτη, μία σύγχρονη Πόλη οφείλει να κατανοήσει και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρονται από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις πιθανές εφαρμογές τους σε ολόκληρο το φάσμα των δημοτικών υπηρεσιών. Αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της ευρείας χρήσης της πληροφορικής, των ευρυζωνικών και των ασύρματων δικτύων προωθείται και ενισχύεται ο διαδραστικός ρόλος του δημότη με τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, πληροφόρησης, ενημέρωσης και συμμετοχής στις αποφάσεις που τον αφορούν.

Συγκεκριμένα παραδείγματα καινοτόμων εφαρμογών τα οποία σε επίπεδο Δήμου που μπορούν και πρέπει να αναπτυχθούν είναι:

 1. Η ανάπτυξη Ευρυζωνικού Ασύρματου Δικτύου στην Πόλη
 2. Η δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης Πολιτών
 3. H ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων κοινωνικής - επαγγελματικής συνεργασίας και διακίνησης εγγράφων.
 4. H αποτελεσματική διαχείριση και διάθεση των δημόσιων δεδομένων
 5. Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης
 6. Ανάπτυξη Πλατφόρμας Συμμετοχικότητας και Περιβάλλοντος
 7. Ανάπτυξη Πλατφόρμας για την ανάδειξη τοπικών επιχειρήσεων και πολιτιστικής προώθησης

ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.  

Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση Πολιτών Πετρούπολης

Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση Πολιτών Πετρούπολης.

NewsLetter

Ενημερωθείτε