Τοποθετήσεις για μια Έξυπνη Πόλη

BANNER 3

Έξυπνη Πόλη με Καινοτόμες Λειτουργίες

row

Μια Πόλη μπορεί να οριστεί ως «έξυπνη» όταν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο και οι παραδοσιακές και σύγχρονες (ΤΠΕ) υποδομές επικοινωνίας ενισχύουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την υψηλή ποιότητα ζωής, με μια συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων, μέσω της συμμετοχικής δράσης και δέσμευσης.

Συμμετοχή των πολιτών και κοινωνικός έλεγχος, με την υλοποίηση του συμμετοχικού προϋπολογισμού, με συνελεύσεις γειτονιάς, για την ιεράρχηση των έργων και τη διαχείριση των πόρων.

Μία Έξυπνη Πόλη ενσωματώνει έξι βασικές κατηγορίες χαρακτηριστικών πάνω στις οποίες βασίζεται ένας «έξυπνος» συνδυασμός από υποδομές και ενέργειες συνειδητοποιημένων Πολιτών:

Έξυπνη Οικονομία (Smart Economy)

Η Έξυπνη Οικονομία περιλαμβάνει παράγοντες σχετικούς με την οικονομική ανταγωνιστικότητα ως καινοτομία, επιχειρηματικότητα, εμπορικά σήματα, παραγωγικότητα. Ο Δήμος μπορεί να συντονίσει – στηρίξει - ενέργειες για την ανάπτυξη με «έξυπνο» τρόπο τις ανταγωνιστικότητας σε τοπικό επίπεδο. Οι Ενέργειες αυτές μπορούν να υποβοηθήσουν την τοπική οικονομία στο να συγκρατήσει αρχικά την κατανάλωση που διοχετεύεται σε επιχειρήσεις εκτός της πόλης και στη συνέχεια να υποστηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις στην άντληση αγορών από γειτονικές περιοχές, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της πόλης και δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι πολίτες του Λεκανοπεδίου να έχουν εύκολη πρόσβαση στις επιχειρήσεις της Πετρούπολης.

Έξυπνη Κινητικότητα (Smart Mobility)

Σημαντικές πτυχές της Έξυπνης Κινητικότητας είναι τοπική και διεθνής προσβασιμότητα, η διαθεσιμότητα πληροφοριών και τεχνολογιών επικοινωνίας και τα μοντέρνα και βιώσιμα συστήματα μεταφορών. Η Απαίτηση για τη σύνδεση της πόλης με το Μετρό, η σύνδεση της πόλης με τον προαστιακό με νέα λεωφορειακή γραμμή, η βελτίωση των δρομολογίων της Δημοτικής Συγκοινωνίας εντός της πόλης (π.χ. Αγία Τριάδα), η αναζήτηση χώρων στάθμευσης, η βελτίωσης των όρων κίνησης στην κεντρική Λεωφόρο της Πετρούπολης, η αύξηση των πεζόδρομων και των ποδηλατοδρόμων είναι ενδεικτικά ορισμένες δράσεις που οδηγούν στην έξυπνη κινητικότητα.

Έξυπνο Περιβάλλον (Smart Environment)

Το Έξυπνο Περιβάλλον περιγράφεται από ελκυστικές φυσικές συνθήκες (κλίμα, χώροι πρασίνου κ.α.), μόλυνση, διαχείρισης πόρων και προσπαθειών για την προστασία του περιβάλλοντος. Η Πόλη μας ενδείκνυται για την ανάπτυξη αυτής της μορφής δράσεων καθώς αποτελεί έναν από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου σε όλη την Αττική. Η Σύνδεση του πολίτη με το Άλσος Αγ. Δημητρίου, η δυνατότητα να απολαύσει ο δημότης πεζός ή ποδηλάτης τη διαδρομή του Ποικίλου, η ανάπτυξη δράσεων ανακύκλωσης για την προστασία του περιβάλλοντος είναι ορισμένες από τις δράσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν το περιβάλλον της πόλης προς όφελος των πολιτών.

Έξυπνοι Άνθρωποι (Smart People)

Οι Έξυπνοι Άνθρωποι δεν αφορούν μόνο το επίπεδο προσόντων ή εκπαίδευσης των Πολιτών αλλά επίσης την ποιότητα κοινωνικής αλληλεπίδρασης αναφορικά με την ολοκλήρωση και δημόσια ζωή. Προτείνουμε ενέργειες που δεν θα επιτρέψουν σε κανένα παιδί και ενήλικα να ζει αποκλεισμένος από τη γνώση λόγω της κρίσης. Ενίσχυση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, ανάπτυξη πρωτοβουλιών δια βίου εκπαίδευσης σε δημότες που χρειάζονται υποστήριξη για να επαναεισαχθούν στην αγορά εργασίας, στήριξη των δομών Αθλητισμού και πολιτισμού της πόλης ως φορείς κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και Λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές, ανοιχτά δημοτικά συμβούλια στις γειτονιές για τα μεγάλα θέματα κάθε περιοχής και συμμετοχικός προϋπολογισμός στο Δήμο. «Έξυπνος» Δημότης είναι ο ενεργός και ενημερωμένος δημότης.

Έξυπνη Διαβίωση (Smart Living)

Η Έξυπνη διαβίωση περιλαμβάνει πτυχές της ποιότητα ζωής, όπως ο πολιτισμός, η υγεία, η ασφάλεια, ο τουρισμός, η στέγαση κ.α. Έξυπνη διαβίωση σημαίνει πρόσβαση σε υπηρεσίες του Δήμου και του κράτους οι οποίες βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην πόλη. Αξιοποίηση των πολιτιστικών υποδομών της πόλης και για την ανάπτυξη της τοπικής καλλιτεχνικής έκφρασης, ανάπτυξη άλλης αισθητικής στις δημοτικές εγκαταστάσεις και στους δημόσιους χώρους. Πόλη καθαρή, πόλη που πρωτοβουλίες μαθητών ή τοπικών καλλιτεχνών δίνουν ζωή και κίνηση στην πόλη. Πόλη ασφαλής και αλληλέγγυα. Πόλη χωρίς ούτε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα, χωρίς, νερό. Πόλη με δίχτυ προστασίας από πλειστηριασμούς. Πόλη να θέλεις να ζήσεις.

Έξυπνη Διακυβέρνηση (Smart Governance)

Η Έξυπνη Διακυβέρνηση περιλαμβάνει πτυχές πολιτικής συμμετοχής και υπηρεσιών προς τους πολίτες για τη λειτουργία της διοίκησης. Πόλη με επαγγελματική, καλλιτεχνική και κοινωνική δικτύωση στην οποία ο Δήμος διαδραματίζει το ρόλο του συντονιστή και υποβοηθά κάθε δράση που οδηγεί στην έξυπνη διακυβέρνηση. Πόλη με μικρότερο κόστος διοίκησης αλλά αποτελεσματικότερη διοίκηση. Πόλη που αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου και του προσφέρει δυνατότητες πρόσθετης εκπαίδευσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Πόλη που εξυπηρετεί ψηφιακά τον πολίτη και τον απομακρύνει από «ουρές εξυπηρέτησης» και ταλαιπωρία για να λάβει τις υπηρεσίες που του οφείλει ο Δήμος.

Παρακάτω περιγράφονται τα κρίσιμα χαρακτηριστικά του οράματος για τη δημιουργία μιας σύγχρονης πόλης, με υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις επιταγές της εποχής, με σεβασμό στον Πολίτη και στις ιδιαιτερότητες κάθε κοινωνικής ομάδας.

 

Έξυπνη Οικονομία  (Ανταγωνιστικότητα)

 • Καινοτόμο πνεύμα
 • Επιχειρηματικότητα
 • Οικονομική εικόνα και εμπορικά σήματα
 • Παραγωγικότητα

Ο Δήμος Αρωγός πρωτοβουλιών των δημοτών και συντονιστής δράσεων

 

Έξυπνη Διακυβέρνηση (Συμμετοχή)

 • Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων
 • Δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες
 • Διαφάνεια στη διακυβέρνηση
 • Συμμετοχικός προϋπολογισμός

Ο Δήμος ως φορέας ανάπτυξης περισσότερης Δημοκρατίας και συμμετοχής

 

Έξυπνο Περιβάλλον (Φυσικοί πόροι)

 • Ελκυστικότητα φυσικών συνθηκών
 • Μόλυνση
 • Προστασία περιβάλλοντος
 • Βιώσιμη διαχείριση πόρων

Ο Δήμος ως φορέας πρωτοβουλιών σε συντονισμό με όμορους Δήμους

 

 

Έξυπνοι Άνθρωποι (Κοινωνικό και Ανθρώπινο Κεφάλαιο)

 • Επίπεδο προσόντων
 • Σχέση με τη δια βίου μάθηση
 • Κοινωνικός πλουραλισμός
 • Ευελιξία
 • Δημιουργικότητα
 • Συμμετοχή στη δημόσια ζωή

Ο Δήμος συντονιστής δράσεων

 

Έξυπνη Κινητικότητα (Μεταφορές και ΤΠΕ)

 • Τοπική Προσβασιμότητα
 • Διεθνής και Εθνική προσβασιμότητα
 • Διαθεσιμότητα ΤΠΕ υποδομής
 • Βιώσιμα, καινοτομικά και ασφαλή συστήματα μεταφορών

Ο Δήμος ως φορέας διεκδίκησης από την κεντρική εξουσία

 

Έξυπνη Διαβίωση (Ποιότητα Ζωής)

 • Πολιτιστικές παροχές
 • Παροχές Υγείας
 • Ατομική Ασφάλεια
 • Ποιότητα Στέγασης
 • Παροχές Εκπαίδευσης
 • Πολιτιστική Ανάπτυξη
 • Κοινωνική Συνοχή

Ο Δήμος ως φορέας διεκδίκησης από την κεντρική εξουσία και συντονισμού τοπικών δράσεων

 

 

Οραματιζόμαστε μία Πόλη ισχυρή, κοντά στον πολίτη και με αυξημένα αντανακλαστικά ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεών του. Έχοντας αντιληφθεί ότι οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα του Πολίτη, μία σύγχρονη Πόλη οφείλει να κατανοήσει και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρονται από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις πιθανές εφαρμογές τους σε ολόκληρο το φάσμα των δημοτικών υπηρεσιών. Αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της ευρείας χρήσης της πληροφορικής, των ευρυζωνικών και των ασύρματων δικτύων προωθείται και ενισχύεται ο διαδραστικός ρόλος του δημότη με τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, πληροφόρησης, ενημέρωσης και συμμετοχής στις αποφάσεις που τον αφορούν.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, μπορεί να αναπτυχτεί μία εξαιρετικά θετική δυναμική για την τοπική ανάπτυξη και τη γενικότερη ευημερία των Πολιτών. Μια σύγχρονη και Έξυπνη Πόλη πρέπει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και τους ταχείς ρυθμούς ζωής και με κύριο χαρακτηριστικό την εξοικονόμηση χρόνου και κόπου προς όφελος του Πολίτη, να διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητά του με ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, ευέλικτες, καινοτόμες και πρωτοποριακές υπηρεσίες.

Προτάσεις καινοτόμων εφαρμογών στο Δήμο αποτελούν:

1. Η ανάπτυξη Ευρυζωνικού Ασύρματου Δικτύου στην Πόλη (Έξυπνη Κινητικότητα)

Δημιουργία και ανάπτυξη ευρυζωνικού ασύρματου δικτύου για την παροχή ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε επιλεγμένα σημεία αρχικά (κεντρικές πλατείες και πολυσύχναστα σημεία) και αργότερα σε ολόκληρη την πόλη.

2. Η δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης Πολιτών (Έξυπνη Διακυβέρνηση)

Το συγκεκριμένο σύστημα επιδιώκει την πλήρη παραγωγική λειτουργία Δημοτικής Πύλης, που έχει ως στόχο την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Δήμο προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η ανάπτυξή της Δημοτικής Πύλης πρέπει να είναι σύμφωνη με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η Δημοτική Πύλη προσφέρει στους πολίτες που βρίσκονται μακριά από τα διοικητικά κέντρα, δημόσιες πληροφορίες και υπηρεσίες στο κοντινότερο σε αυτούς σημείο σε τοπικό επίπεδο σε προσιτή και ομοιογενή μορφή

3. H ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων κοινωνικής - επαγγελματικής συνεργασίας και διακίνησης εγγράφων. (Έξυπνη Διακυβέρνηση, Έξυπνη Οικονομία)

Εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής κοινωνικής συνεργασίας και διακίνησης εγγράφων με στόχο τη σταδιακή ανάπτυξη και αναβάθμισή του σε σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης και παρακολούθησης εγγράφων. Κύριοι στόχοι είναι η ελαχιστοποίηση της διακίνησης έντυπου υλικού μεταξύ των υπηρεσιών και σταδιακά η μετάβαση σε μια μη έντυπη διοίκηση (paperless administration) με τη δημιουργία εσωτερικής διαδικτύωσης, καθώς και η αυτοματοποίηση της διακίνησης εγγράφων από την είσοδό τους στην υπηρεσία μέχρι την έξοδο.

4. H αποτελεσματική διαχείριση και διάθεση των δημόσιων δεδομένων (Έξυπνη Διακυβέρνηση, Έξυπνη Οικονομία).

Δεδομένα (Big data) των δημοσίων υπηρεσιών, επιστημονικών δεδομένων (Π.χ. μετεωρολογίας, υγειονομικού περιεχομένου), επιχειρήσεων κ.α. θα αξιοποιούνται από τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις.

5. Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (Έξυπνοι Άνθρωποι)

Το συγκεκριμένο σύστημα θα υποστηρίζει εξολοκλήρου τη διαδικασία δια βίου μάθησης και γενικότερα όλων των εκπαιδευτικών αναγκών.

6. Ανάπτυξη Πλατφόρμας Συμμετοχικότητας και Περιβάλλοντος (Έξυπνη Διακυβέρνηση, Έξυπνο Περιβάλλον)

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα εξασφαλίσει στους πολίτες τη συμμετοχή τους στα «Κοινά» και σε δραστηριότητες προστασίας του Περιβάλλοντος και Βιώσιμης διαχείρισης πόρων.

7. Ανάπτυξη Πλατφόρμας για την ανάδειξη τοπικών επιχειρήσεων και πολιτιστικής προώθησης (Έξυπνη Οικονομία, Έξυπνη Διαμονή)

Σκοπός της πλατφόρμας είναι ανάδειξη τοπικών επιχειρήσεων και της οικονομικής τους εικόνας. Επιπλέον θα επικεντρώνεται στην πολιτιστική προώθηση της περιοχής με απώτερο σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών.

Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση Πολιτών Πετρούπολης

Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση Πολιτών Πετρούπολης.

NewsLetter

Ενημερωθείτε