Προγραμματικές Θέσεις ΡΑΚ Πετρούπολης

Τα προβλήματα της Πετρούπολης και οι προγραμματικές θέσεις της Ριζοσπαστικής Αγωνιστικής Κίνησης Πολιτών Πετρούπολης.

 

 

Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση Πολιτών Πετρούπολης

Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση Πολιτών Πετρούπολης.

NewsLetter

Ενημερωθείτε