exipni poli 800

Έξυπνη Πόλη με Καινοτόμες Λειτουργίες

 

Στοχεύουμε στην ανάδειξη της Πετρούπολης σε κέντρο αυτοδιοίκητής, τεχνολογικής καινοτομίας προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της. Με επιστημονικό σχεδιασμό δράσεων «έξυπνης πόλης» και ανάπτυξη έργων δημοσίου χαρακτήρα. Με πολιτικό πρόσημο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού, τη διαφάνεια στην άσκηση διοίκησης.

Η παράταξη μας ήταν η πρώτη το 2014 και παραμένει η μόνη που παρουσιάζει ολοκληρωμένη στρατηγική πρόταση για την ανάπτυξη της Πετρούπολης ως «έξυπνη πόλη». Γιατί πιστεύουμε ότι οι δράσεις τεχνολογίας μπορούν να προσφέρουν στην πόλη το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται για την ανάπτυξη της και στους κατοίκους της καλύτερο επίπεδο διαβίωσης και εργασίας.

“Μια Πόλη μπορεί να οριστεί ως «έξυπνη» όταν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο και οι παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές επικοινωνίας και πληροφορικής ενισχύουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την υψηλή ποιότητα ζωής, με μια συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων, μέσω της συμμετοχικής δράσης και δέσμευσης”.

Σημαντικές δράσεις «έξυπνης πόλης» σε παγκόσμιο επίπεδο προσελκύουν τεράστια ιδιωτικά κεφάλαια που «τιμολογούν» δημόσιο χώρο και δημόσια αγαθά. Η θέση μας για την ανάπτυξη της στρατηγικής Πετρούπολης – Έξυπνη Πόλη, είναι αντίθετη σε συμπράξεις ιδιωτικού – δημοσίου τομέα ή σε δράσεις ανταποδοτικότητας. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφής τεχνολογική επένδυση που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση δημοσίων αγαθών μέσα από πολιτικές χρήσης υπηρεσιών.

H στρατηγική ανάπτυξης του σχεδίου «Πετρούπολη - Έξυπνη Πόλη» ενσωματώνει έξι (6) βασικές κατηγορίες χαρακτηριστικών πάνω στις οποίες βασίζεται ο «έξυπνος» συνδυασμός από υποδομές και ενέργειες συνειδητοποιημένων Πολιτών:

 1. Έξυπνη Οικονομία
 2. Έξυπνη Κινητικότητα
 3. Έξυπνο Περιβάλλον
 4. Έξυπνοι Άνθρωποι
 5. Έξυπνη Διαβίωση
 6. Έξυπνη Διακυβέρνηση

Επιμέρους Στόχοι και Δράσεις της Στρατηγικής Πετρούπολη – Έξυπνη Πόλη.

Οι βασικές κατηγορίες του σχεδιασμού μας αναλύονται στις ακόλουθες δράσεις ενδεικτικά:

 1. Η ανάπτυξη Ευρυζωνικού Ασύρματου Δικτύου στην Πόλη

Δημοτικό δίκτυο Wi_Fi δωρεάν σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.

 1. Ψηφιακό Δημαρχείο – Έξυπνο Δημαρχείο

Ανάπτυξη της δράσης έξυπνο δημαρχείο, στο οποίο τις περισσότερες εργασίες θα μπορεί ο δημότης η επιχείρηση και ο επισκέπτης να εκτελούν ψηφιακά και όχι με επιτόπια παρουσία. Μεταφέρουμε το βάρος των επενδύσεων εξυπηρέτησης από τα τούβλα στις ψηφιακές υποδομές. Προτείνουμε την ανάπτυξη του Ψηφιακού Δημαρχείου στον αντίποδα της πρότασης για την ανέγερση δημαρχιακού μεγάρου στην Πετρούπολη.

 1. H αποτελεσματική διαχείριση και διάθεση των δημόσιων ανοικτών δεδομένων

Η πληροφορία είναι ευκαιρία και κεφάλαιο που πρέπει ελευθέρα να διατίθεται και να αξιοποιείται από τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής. Ανοικτά δεδομένα σημαίνει ότι όλοι οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της πόλης έχουν ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία, με ταυτόχρονη δέσμευση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 1. Ανάπτυξη Πλατφόρμας Συμμετοχικότητας

Έξυπνη πόλη χωρίς την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων της, στις δράσεις της πόλης, εκφυλίζεται σε «χαζή πόλη». Η πλατφόρμα συμμετοχικότητας στα πρότυπα των νέων σύγχρονων κοινωνικών δικτύων στοχεύει να προσφέρει βήμα, ισότιμα στους κατοίκους της πόλης, στα σωματεία, στους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, στους εμπόρους, στα σχολεία, σε όλους. Η οργάνωση των δράσεων της πόλης θα ολοκληρώνεται με την ενεργή συμμετοχή των δημοτών της. Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν στο δημότη να είναι σε διαρκή επικοινωνία με τη διοίκηση του Δήμου, να καταθέτει προτάσεις, να αξιολογεί τη δράση της διοίκησης, να συμμετέχει ενεργά στη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων.

 1. Ανάπτυξη Πλατφόρμας για την ανάδειξη τοπικών επιχειρήσεων και πολιτιστικής προώθησης

Ο Δήμος οφείλει να στηρίξει την τοπική μικρή επιχείρηση, με την ανάδειξη των επιχειρήσεων της Πετρούπολης μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν, ως αντιστάθμισμα στην διαρκή επέκταση των μεγάλων πολυκαταστημάτων που απειλούν απειλούν τις θέσεις εργασίας στην πόλη μας. Στόχος είναι ο Δήμος να παρέχει σύγχρονες ψηφιακές υποδομές σε όλες τις επιχειρήσεις της πόλης, ώστε από τη Γεωγραφική γωνία του Λεκανοπεδίου να βρεθούν στο ψηφιακό αγοραστικό κέντρο της χώρας, ανάλογα με τη φύση των εργασιών τους.

Αντίστοιχες δράσεις προσανατολισμένες στην πολιτιστική προώθηση θα επιτρέψουν τη σταδιακή  ανάδειξη του φεστιβάλ του θεάτρου Πέτρας, ως κορυφαίας πολιτιστικής δράσης στο Λεκανοπέδιο. Σήμερα ο Δήμος αρκείται κυρίως στην ενοικίαση του χώρου, ενώ μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του φεστιβάλ, τη χρονική διάρκεια του, προς όφελος των Δημοτών της Πετρούπολης και της Δυτικής Αθήνας γενικότερα.

 1. Ανάπτυξη Πλατφόρμας για υποστήριξη δράσεων ασφάλειας

Οι πρόσφατες μεγάλες καταστροφές στο λεκανοπέδιο μας αναγκάζουν όλους να συνειδητοποιήσουμε ότι αν  και ζούμε στην πλέον πυκνοκατοικημένη περιοχή της χώρας, με τις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, είμαστε εκτεθειμένοι σε κινδύνους οι οποίοι αν εκδηλωθούν θα έχουν καταστροφικά αποτελέσματα για τη ζωή  και τις περιουσίες των ανθρώπων του Δήμου. Η  Πετρούπολη χτισμένη στις παρυφές του βουνού, με δύο μεγάλα ρέματα να την διατρέχουν και δεκάδες χειμάρους να οδηγούν σε αυτά οφείλει να θωρακιστεί από την εκδήλωση φυσικών ή μη φαινομένων που υπάρχει ο κίνδυνος να την απειλήσουν. Συστήματα αναγνώρισης και κατάταξης κινδύνων, έτοιμα σενάρια διαχείρισης κινδύνων, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης των δημοτών είναι μόνο ορισμένα από τα συστήματα που περιλαμβάνονται στη δράση αυτή. Στόχος είναι η πρόληψη αλλά και η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που απειλούν την πόλη, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τυχόν εκδήλωσης κινδύνων. Στις δικές μας δράσεις ασφάλεια, δεν είναι οι κάμερες παρακολούθησης των δημοτών αλλά η ενεργή συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των κινδύνων.

 1. Συνδυασμένες δράσεις έξυπνης κινητικότητας.

Εφαρμογές ενημέρωσης και οργάνωσης για τις μεταφορές σε κινητά και υπολογιστές με ελεύθερη διάθεση στους δημότες. Έξυπνες στάσεις με διαρκή ενημέρωση. Εφαρμογές για την προώθηση πολιτικής αποφυγής κίνησης αυτοκινήτου μόνο με τον οδηγό. Αναζήτηση και εύρεση, θέσεων δωρεάν στάθμευσης σύντομου χρόνου μέσα στην πόλη.

 1. Διαχείριση απορριμμάτων με έμφαση στις δράσεις ανακύκλωσης και συλλογής στη πηγή.

Δράσεις προσωποποιημένης ανακύκλωσης μέσα από ψηφιακά συστήματα και ανταποδοτικότητας στη μείωση των δημοτικών τελών λόγω της μείωσης του όγκου σκουπιδιών για τα οποία οι δημότες επιβαρύνονται με μεγάλα ποσά.

 1. Έξυπνη Ενέργεια

Ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής ενέργειας ήπιας μορφής σε όλα τα δημοτικά κτήρια και σχολεία για την τροφοδότηση των αναγκών της πόλης σε δημοτικό φωτισμό, κλπ. Ολοκληρωμένη μελέτη για τον δημοτικό φωτισμό της πόλης, ανάλογα με περιοχές δραστηριότητας και ώρες έντασης. Αξιοποίηση συστημάτων έξυπνου φωτισμού και όχι απλή αντικατάσταση  των παραδοσιακών λαμπτήρων με led. Ανάπτυξη σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων μεταφορικών μέσων. Κυρίως όμως δράσεις ανάπτυξης πολιτικής μείωσης της άσκοπης κατανάλωσης ενεργειακών πόρων, μέσα από τη διαρκή  επιστημονική ενημέρωση των δημοτών και των επιχειρήσεων της πόλης για βέλτιστες πρακτικές.

 1. Πλατφόρμα συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και ελεύθερη διάθεση τους.

Με το μεγαλύτερο μέρος της πόλης τσιμεντοποιημένο πλέον, με την χωματερή της Φυλής μια ανάσα από την πόλη, με τις περιβαλλοντικές συνθήκες να διαφοροποιούνται σημαντικά, λόγω κλιματικής αλλαγής, με τον πολλαπλασιασμό οχημάτων και κίνησης είναι απαραίτητη η ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας περιβαλλοντικών δεδομένων και η διάθεση της πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο στους δημότες. Ενημερωμένος Δημότης μπορεί να γίνει κινητοποιημένος πολίτης για τη βελτίωση των όρων  διαβίωσης του. Στόχος της πλατφόρμας θα είναι η συλλογή  και διάθεση των δεδομένων, αλλά κυρίως η ανάπτυξη πολιτικών μέσα από την κοινωνική δικτύωση που θα τροποποιούν τις συμπεριφορές όλων μας για την μείωση των επιπτώσεων της «δράσης» μας στο συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα της συμπεριφοράς μας.

 1. Πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων έξυπνης πόλης. Τα πολυεθνικά κεφάλαια πιέζουν ώστε οι «έξυπνες πόλεις» να γεμίσουν με «χαζά» ηλεκτρονικά παρκόμετρα, και ψηφιακούς μετρητές κάθε είδους. Η πρόταση μας για την έξυπνη πόλη δεν στηρίζεται στο ύψος της κατανάλωσης ψηφιακών μετρητών αλλά στην έξυπνη αξιοποίηση της πληροφορίας από όλη την πόλη. Τα πραγματικά δεδομένα που θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να συλλέγει και να αξιοποιεί η πλατφόρμα της έξυπνης πόλης είναι  καταρχήν ποιοτικά και όχι ποσοτικά. Η πλατφόρμα διαχείρισης έξυπνης πόλης στην Πετρούπολη μπορεί να συμβάλει στην μαζική  διαχείριση δεδομένων και δράσεων για την επίτευξη «έξυπνων στόχων» της πόλης σε συνεργασία με τη διοίκηση. Στην πλατφόρμα Πετρούπολη έξυπνη πόλη θα μπορούν να συνδέονται ελεύθερα όλοι, (άνθρωποι, αυτοκίνητα, μηχανήματα) να αντλούν και να προσφέρουν δεδομένα που θα βελτιώνουν τον τρόπο ζωής στην πόλη.
 1. Έξυπνος και ψηφιακός τρόπος εσωτερικής διοικητικής λειτουργίας. Προϋπόθεση για την εφαρμογή όλων των ψηφιακών πολιτικών μας, είναι να αλλάξει πρώτα από όλα η ίδια η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες να διαθέτουν σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία για την ολοκλήρωση των καθημερινών εργασιών τους, σε διασύνδεση με όλες τις διαθέσιμες δημόσιες υποδομές δεδομένων και εφαρμογών. Το ψηφιακό Δημαρχείο προϋποθέτει ότι εκπαιδευμένοι δημοτικοί υπάλληλοι, λειτουργούν κατ΄ αρχήν οι ίδιοι σε ψηφιακό περιβάλλον.
 1. Ανάπτυξη κέντρου Αυτοδιοικητικής καινοτομίας. Στην προσπάθεια για την ανάπτυξη της Στρατηγικής Πετρούπολη – έξυπνη πόλη, χωράμε όλοι, δημότες και επιχειρήσεις της πόλης. Στοχεύουμε στην ανάπτυξη κέντρου αυτοδιοικητικής καινοτομίας στην Πόλη, σε συνεργασία με άλλες πόλεις της Ελλάδας αλλά του εξωτερικού που έχουν να επιδείξουν σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση αυτή. Σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και πανεπιστήμια, σε συνεργασία με νεοφυείς επιχειρήσεις της πόλης, στοχεύουμε να καταστήσουμε την Πετρούπολη, εργαστήρι ανάπτυξης, εφαρμογής και διάδοσης αυτοδιοικητικής, τεχνολογικής καινοτομίας. Για την επίτευξη του στόχου αλλά και των σημαντικών δράσεων που έχουμε σχεδιάσει θα διεκδικήσουμε νέους πόρους, από τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων, από την περιφέρεια και το Περιφερειακό ταμείο, αλλά και από Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

 

Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί η Πετρούπολη να αποτελέσει μια «έξυπνη νησίδα» σε ένα «χαζό οικοσύστημα». Οι δράσεις «Πετρούπολη έξυπνη πόλη» θα μεγιστοποιηθούν μέσα από διαδημοτικές συνεργασίες οι οποίες θα  λειτουργήσουν ως μοχλός ανάσχεσης του κοινωνικού αποκλεισμού και όχι ως όχημα πλουτισμού πολυεθνικών συμφερόντων ή μεγαλοεργολάβων.