koinoniki politiki 800

Αρχές

Η πρώτη αρχή της Ριζοσπαστικής Αγωνιστικής Κίνησης Πετρούπολης είναι:

Η κοινωνική πολιτική δεν είναι φιλανθρωπία!

Η κοινωνική πολιτική δεν είναι για να ξεχωρίζει τους ανθρώπους σε έχοντες και μη έχοντες, σε ασθενείς και υγιής. Η κοινωνική πολιτική αφορά το σύνολο των κατοίκων μιας περιοχής!

Δεύτερη αρχή:

Η κοινωνική πολιτική της ΡΑΚ απευθύνεται σε ΟΛΟΥΣ τους κατοίκους της Πετρούπολης χωρίς διαχωρισμούς κανενός είδους.

Τρίτη αρχή:

Η κοινωνική πολιτική δεν είναι ανάθεση σε ειδικούς, παρά μόνο όταν χρειάζεται,

η κοινωνική πολιτική είναι η άνευ όρων ισότιμη πρόσβαση όλων στη κοινωνική ζωή.

Τέταρτη αρχή:

Δεν είναι παθητικότητα.

Η κοινωνική πολιτική της ΡΑΚ είναι απάντηση σε νέο φιλελεύθερες πολιτικές,

απάντηση σε ανασφάλεια και φόβο μέσα από την ένταξη και την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων.

Η κοινωνική πολιτική της ΡΑΚ είναι η καθολικότητα των προγραμμάτων, η συμμετοχή όσο το δυνατό μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού, είναι η δυνατότητα συμμετοχής αντιπροσωπευτικών φορέων ή προσώπων και η εξωστρέφεια των δράσεων.

 Στόχοι:

 1. Έρευνα αναγκών και κοινωνικών συνθηκών σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Αττικής και κυρίως τη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής,  τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστήμιου. Ταυτόχρονη αξιοποίηση αντίστοιχων ερευνών.
 2. Νέος κανονισμός λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Πετρούπολης, που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της πόλης και  των δημοτών και θα προβλέπει:

Αύξηση μόνιμου προσωπικού στις εξής ειδικότητες:

 1. Κοινωνιολόγος /Κοινωνικός Ανθρωπολόγος
 2. Ψυχολόγος/ Παιδοψυχολόγος
 3. Κοινωνικός Λειτουργός
 4. Εργοθεραπευτής
 5. Λογοθεραπευτής

       3. Τρία επίπεδα οργάνωσης της Κοινωνικής Υπηρεσίας:

                                          Α. Υπερτοπικό

koinoniki politiki a

                                          Β. Τοπικό

koinoniki politiki b

                                          Γ. Ειδικό

koinoniki politiki c

  Α. Υπερτοπικό με οργανόγραμμα:

             Β. Τοπικό:

           Γ. Ειδικό:

4. Υποστηρίζουμε ανέργους, απόρους και άτομα με αναπηρία, με ενίσχυση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του Συμβουλευτικού Σταθμού.

5. Στηρίζουμε και βελτιώνουμε τη λειτουργία του Κοινωνικού παντοπωλείου με διανομές τροφίμων και ρούχων για τους πολίτες που έχουν ανάγκη. 

6. Ο Δήμος με τις κοινωνικές δομές του παρεμβαίνει στο ζήτημα της τροφής. 

7. Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε κατοικίες με ευθύνη του δήμου και με κοινωνικά κριτήρια.

8. Δομή πληροφόρησης και υποστήριξης των πολιτών για δάνεια, πλειστηριασμούς, προβλήματα με τράπεζες, νομικές συμβουλές

9. Καλύτερη λειτουργία των τεσσάρων ΚΑΠΗ με ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

10. Διεύρυνση των παροχών – υπηρεσιών του ΚΑΠΗ και σε άνεργους ενήλικους συμπολίτες μας για ανακούφισή τους (εκδρομές, θερινά μπάνια, θέατρο).

Αναλυτικές θέσεις

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι βασικός μοχλός κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής . Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της οικονομικής χρήσης το πρωταρχικό μέλημα μιας Ριζοσπαστικής Αγωνιστικής Δημοτικής κίνησης είναι η κοινωνική της πολιτική.

Ο Δήμος λοιπόν έχει υποχρέωση την εποχή αυτή να σταθεί αλληλέγγυος προς τους δημότες του που πλήττονται και να δημιουργήσει ή να στηρίξει σε μεγαλύτερο και οργανωμένο βαθμό τις δομές εκείνες που απαιτούνται ώστε όλοι οι δημότες να είναι ισότιμοι και να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες και τα κοινωνικά αγαθά που χρειάζονται στην καθημερινότητά τους.

Κρατικές δομές που μέχρι σήμερα έστω και ατελώς προσέφεραν υπηρεσίες σε πολίτες μας που τις είχαν ανάγκη (ΕΟΠΠΥ, κρατικά νοσοκομεία ,σχολεία, πανεπιστήμια)καταρρέουν κάτω από τις μνημονιακές επιταγές και το Καλλικράτη.

Η ανεργία πολλαπλασίασε τους ανασφάλιστους .τους πολίτες χωρίς στέγη και είδη βασικής διατροφής ,ενώ παιδεία ,πολιτισμός και αθλητισμός είναι πια είδη πολυτελείας που πηγαίνουν προς διάλυση και στη συνέχεια θα προσφερθούν ως δώρα στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Η ένταση λοιπόν των κοινωνικών προβλημάτων χρειάζεται μια οργανωμένη κοινωνική υπηρεσία στο πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου, με εξειδικευμένο προσωπικό ,που θα μπορεί να εξυπηρετεί την οργανωμένη κοινωνική παρέμβαση και τον ενιαίο σχεδιασμό. Προτείνεται λοιπόν η δημιουργία ενιαίας Δ/νσης στο Δήμο ,η οποία θα συμπεριλάβει όλες τις δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής που συμβαίνουν σήμερα (Συμβουλευτικός Σταθμός, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο σπίτι κ.λ.π.),όσες μεταβιβάζονται από την περιφέρεια και όσες πρέπει και μπορούν να συμβαίνουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου και του σχεδιασμού που θα κάνει.

Η ανάπτυξη Δικτύου Κοινωνικής αλληλεγγύης ,είναι επίσης ένας ακόμη πολύ σημαντικός στόχος ,που θα βοηθήσει στην ποιοτική αναβάθμιση της Κοινωνικής Πολιτικής τόσο ενδοδημοτικά δημιουργώντας επαφή μεταξύ μεταξύ τοπικών συλλόγων ,σωματείων,εκκλησιών και σχολείων όσο και διαδημοτικά με όμορες υπηρεσίες και θεσμούς με τέτοιο τρόπο ώστε οι παροχές και οι υπηρεσίες προς τους πολίτες να κινούνται κυκλικά ώστε να καλύπτουν όλο και περισσότερες ανάγκες και όχι παράλληλα.

Μέχρι σήμερα η κοινωνική πολιτική του δήμου Πετρούπολης υλοποιούνταν από μία μόνιμη υπάλληλο και κάποιους συμβασιούχους, οι οποίοι όμως δεν είναι σταθεροί, αλλά αλλάζουν μετά το τέλος της 5μηνης ή 8μηνης σύμβασης.

Δεν μπορεί να γίνεται η άσκηση κοινωνικής πολιτικής σε Δήμους με 5μηνους ή 8μηνους συμβασιούχους Κοινωνικούς Λειτουργούς ή Ψυχολόγους. Χρειάζονται ΟΛΕΣ οι παραπάνω ειδικότητες ΜΟΝΙΜΟΥ προσωπικού οι οποίοι θα εργαστούν με προσανατολισμό στην ενεργοποίηση όλης της κοινότητας και των κατοίκων και όχι απαραίτητα στην εξατομικευμένη θεραπεία.

Πιστεύουμε στην ενεργή συμμετοχή ΟΛΩΝ των κατοίκων στα κοινά μέσα από τη διασύνδεση προσώπων και υπηρεσιών.

Η διεύθυνση κοινωνικής πολιτικής θα περιλαμβάνει την κοινωνική υπηρεσία, αλλά και τις υπηρεσίες για ευπαθείς ομάδες, για την προστασία της οικογένειας και του παιδιού, ψυχικής υγείας, και για ηλικιωμένους.

Ενώ πιο συγκεκριμένα οι Υπηρεσίες ψυχικής υγείας και πρόληψης θα περιλαμβάνουν δομές θεραπείας, ΑμεΑ, άμεσης βοήθειας και το διαδημοτικό Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων ΦΑΕΘΩΝ.

Στο Δήμο μας προτείνουμε και θα προχωρήσουμε σε συντονιστικό όλων των φορέων που ασχολούνται με κοινωνική πολιτική (ΦΑΕΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ-ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΕΛΜΕ-ΕΚΛΗΣΙΑ κλπ),ώστε οι δημότες μας να καλύπτονται πλήρως στις ανάγκες τους και στη τροφή αλλά και στην ψυχολογική τους υποστήριξη.

Τα τμήματα που μια τέτοια υπηρεσία πρέπει να έχει ώστε να αποτελεί βασικό τομέα ανάπτυξης θα είναι.

α) Τμήμα ερευνών ,σχεδιασμού νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης κ.λ.π.

β) Τμήμα Καινοτομίας

γ) Τμήμα εφαρμογής επιδοματικής πολιτικής ,ελέγχου και εποπτείας

δ) Τμήμα δημόσιας υγείας

ε) Τμήμα Συμβουλευτικού Σταθμού

στ) Τμήμα Εθελοντών κοινωνικού έργου και κοινωνικής αλληλεγγύης

ζ) Τμήμα γραμματειακής υποστήριξης και Δημοσίων σχέσεων,

Ένας ακόμη στόχος της ανωτέρω Δ/νσης θα πρέπει να είναι η δημιουργία και νέων δομών και δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής (όπως η δημιουργία ΚΗΦΗ ,ΚΔΑΠ,ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και δομές πρωτοβάθμιας υγείας)και απαραίτητη προϋπόθεση στελέχωση εξειδικευμένου και μόνιμου προσωπικού.

Τέλος ενισχύουμε,συμμετέχουμε και δημιουργούμε κοινωνικούς φορείς για τους δημότες μας και τις ανάγκες τους ανοικτές με διαπαραταξιακές επιτροπές και εθελοντές δημότες όπως

ΦΑΕΘΩΝ.

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας ΦΑΕΘΩΝ αποτελεί τη μοναδική διαδημοτική κοινωνική υπηρεσία στο δήμο Πετρούπολης προσφέροντας υψηλου επιπέδου υπηρεσίες δωρεάν σε όλους τους κατοίκους και χρειάζεται έμπρακτη στήριξη και περαιτέρω αξιοποίηση των υπηρεσιών του.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός αποτελεί το κορμό της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας και έχει ως σκοπό την πρόληψη ,διάγνωση και αντιμετώπιση θεμάτων ψυχικής και κοινωνικής υγείας.

Απευθυνόμαστε:

 1. Σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν (συναισθηματικές δυσκολίες, μαθησιακές δυσκολίες,προβλήματα λόγου και ομιλίας,αναπτυξιακές διαταραχές, προβλήματα οικογενειακών σχέσεων κ.λ.π.)
 2. Σε ενήλικες άνω των 18 ετών που αντιμετωπίζουν (προβλήματα συμπεριφοράς, προβλήματα επικοινωνίας ζεύγους, ενδοοικογενειακή βία, ομάδες ΑΜΕΑ κ.λ.π.)
 3. Τρίτη ηλικία προσφέρει υπηρεσίες για συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς και ομάδες στήριξης στα ΚΑΠΗ.
 4. Συνεργάζεται και βοηθάει στη "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ", συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, συλλόγους εκπαιδευτικών, μαθητικά συμβούλια και σχολικές κοινότητες και όποιον φορέα ασχολείται με εκδηλώσεις και δραστηριότητες ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, τη λειτουργία σχολών γονέων.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ.

Στηρίζουμε και βελτιώνουμε τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου. Το λειτουργούμε σε μόνιμη βάση, με επιτροπή λειτουργίας η οποία θα αποτελείται από μέλη που θα ορισθούν απ΄ όλες τις παρατάξεις και εθελοντών Δημοτών μας με επικεφαλής τον Αντ/ρχο Κοινωνικής Πολιτικής και την Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής.

ΣΤΕΓΑΣΗ -ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ

Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος με την ευθύνη του Δήμου με κοινωνικά κριτήρια. Δημιουργούμε ομάδες στήριξης με νομικούς του Δήμου για πλειστηριασμούς, δημιουργούμε ομάδα εθελοντών δικηγόρων μαζί με τους νομικούς του Δήμου για συμβουλές πάνω στα δάνεια, εφορίες κ.λ.π.

ΚΑΠΗ

Καλύτερη λειτουργία των 4 ΚΑΠΗ με ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.  με συμμετοχή και των ιδίων ώστε να είναι ζωντανά κύταρα. Χρησιμοποιούμε τις δομές του ΚΑΠΗ για δημότες που είναι άνεργοι ή με χαμηλό εισόδημα (όπως τα καλοκαιρινά μπάνια ,τις εκδρομές κ.λ.π.)

Προσωπικό. Τα τέσσερα ΚΑΠΗ έχουν μείνει χωρίς προσωπικό ειδικά τις απογευματινές ώρες ώστε να υπολειτουργούν και οι ηλικιωμένοι να μην έχουν τις υπηρεσίες που δικαιούνται.

ΑΜΕΑ

Προτεραιότητα σ΄ένα παραμελημένο ζωντανό κομμάτι της πόλης μας χωρίς ειδική μέριμνα. Προτείνεται ο Δήμος μας να δημιουργήσει σε συνεργασία με τον συμβουλευτικό σταθμό ειδικά κέντρα φροντίδας ,κέντρα πρόληψης και προαγωγής της ψυχοσωματικής υγείας, ομάδες στήριξης αυτών των ατόμων. Δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις δομές του Δήμου.

Προτείνουμε

 1. Παρεμβάσεις προσβασιμότητας, σε στάσεις των αστικών συγκοινωνιών, πεζοδρόμια, σχολικά κτήρια, χώρους δημοσίου ενδιαφέροντος, υπηρεσίες του Δήμου, με παράλληλη δημιουργία δημόσιων θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ.
 2. Προσπελάσιμη δημοτική συγκοινωνία
 3. Να δημιουργηθεί ειδική επιτροπή, με συμμετέχοντες πολίτες με αναπηρία, η οποία θα καταγράφει ζητήματα έλλειψης προσβασιμότητας και θα ελέγχει αν τα νέα έργα πληρούν τις προδιαγραφές αυτές.
 4. Ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό του υπάρχοντος τμήματος ΑμεΑ και επανασχεδιασμός των παροχών που προσφέρει.
 5. Να γίνει καταγραφή όλων των ΑμεΑ και των οικογενειών τους ,που κατοικούν στα όρια του Δήμου και ταξινόμησή τους. Στόχος ο σχεδιασμός για στήριξη όλων.
 6. Μέριμνα για την κάλυψη του ποσοστού των θέσεων εργασίας στο Δήμο, βάσει του νόμου 2643/1998, που αφορά την εργασία προσώπων ειδικών κατηγοριών.
 7. Διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των ίδιων των πολιτών με αναπηρία και των οργανώσεών τους, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για πολιτικές και προγράμματα που τους αφορούν. Συνεργασία Δήμου με φορείς σχετιζόμενους με τους πολίτες με αναπηρία, για διεκδίκηση και παραχώρηση εκτάσεων και κτιρίων με στόχο την κατασκευή Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) η οποία χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά προγράμματα 

ΑΝΕΡΓΟΙ

Μεγάλο μέρος του ενεργού πληθυσμού της πόλης μας για το οποίο δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια από την μέχρι τώρα Δημοτική Αρχή έστω και καταγραφής του.

- Προτείνεται γραφείο καταγραφής και ενημέρωσης ανέργων, πάνω στα τρέχοντα εργασιακά προβλήματα .σύνδεσή τους με τις δωρεάν δομές του Δήμου μας και ενεργοποιώντας τους στις μορφές αλληλεγγύης που η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου θα χρησιμοποιεί. Συνεργασία με τις επιχειρήσεις του Δήμου μας.

- Η σύνδεση της “δια βίου μάθησης “ και της ανάπτυξης της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.

- Η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας.

Τέλος σε συνεργασία με όλους τους φορείς της πόλης Εμπορικό Σύλλογο, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικούς, εθνικοτοπικούς. Δημιουργούμε αλυσίδες αλληλεγγύης σε κάθε γειτονιά, πρωτοστατεί ο Δήμος στην ανάπτυξη κινήματος που θα ενισχύει αυτούς τους θεσμούς και συγχρόνως διεκδικεί καλύτερους όρους ανθρώπινης ζωής.

Η μοναδική ελπίδα είναι οι ενωτικοί και κοινωνικοί αγώνες για την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης μνημονιακής συναίνεσης ,η δημιουργία κινήματος με στόχους την αποτροπή των πολιτικών άμεσης και έμμεσης ιδιωτικοποίησης κρίσιμων κοινωνικών και αναπτυξιακών τομέων (απορρίμματα-ενέργεια-κοινωνικές υπηρεσίες).

Στεκόμαστε ενάντια στις κοινωνικές και εργασιακές καταπατήσεις και απολύσεις ,στη συρρίκνωση των θέσεων εργασίας και τη μείωση των μισθών.

Δημιουργούμε το όχημα για τη συγκρότηση ενός μετώπου Αυτοδιοίκησης Κοινωνίας και Εργαζομένων.