leitourgia dimou 800

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Συμμετοχή των πολιτών και κοινωνικός έλεγχος, με την υλοποίηση του συμμετοχικού προϋπολογισμού, με συνελεύσεις γειτονιάς, για την ιεράρχηση των έργων και τη διαχείριση των πόρων, παράλληλα με την διεκδίκηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) για έργα στο δήμο ,αφού έχει μειωθεί κατά 82%

 • •Σύνταξη νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)που να περιγράφει, να προβλέπει και να ορίζει με σαφήνεια  τη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου, με το αντίστοιχο ,απαραίτητο καταρτισμένο προσωπικό.
 • •Σύνταξη νέου Κανονισμού λειτουργίας καθαριότητας του δήμου μας, ώστε άμεσα να περάσουμε στην εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων στην πόλη μας.
 • •Διεκδίκηση πρόσληψης μόνιμου, καταρτισμένου προσωπικού για την ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών. 
 • •Διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου και εξάλειψη των πελατειακών σχέσεων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Στις σημερινές συνθήκες η Δημοκρατική Λειτουργία του Δήμου, η Ανάπτυξη Θεσμών Συμμετοχικής διαδικασίας των Πολιτών, η Δημιουργία Θεσμών Διαφάνειας και η αγωνιστική διεκδίκησή ενάντια στην οικονομική ασφυξία και τη θεσμική χειραγώγηση, στην οποία έχουμε περιέλθει εξαιτίας των αλλεπάλληλων μνημονίων, αποτελεί υποχρέωση μιας Δημοκρατικής Δημοτικής Αρχής.

Στο πλαίσιο αυτό:

 • Ενισχύουμε την συμμετοχή των πολιτών και κατ’ επέκταση τον κοινωνικό έλεγχο με την υλοποίηση του συμμετοχικού προϋπολογισμού
 • Καθιερώνουμε τις συνελεύσεις γειτονιάς, για την ιεράρχηση των έργων και τη διαχείριση των πόρων.
 • Καθιερώνουμε τα ανοικτά Δημοτικά Συμβούλια κατά τακτά χρονικά διαστήματα , με δικαίωμα λόγου στους Πολίτες.
 • Αναβαθμίζουμε το ρόλο της επιτροπής διαβούλευσης , η οποία προβλέπεται από το σημερινό θεσμικό πλαίσιο, με την συμμετοχή αντιπροσώπων τοπικών φορέων και κοινωνικών οργανώσεων.
 • Δημιουργούμε Θεσμό για την Ουσιαστική Συμμετοχή των Νέων της Πόλης με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
 • Ενισχύουμε την διαφάνεια στην Διαχείριση των Οικονομικών του Δήμου με την καθιέρωση του ετήσιου Δημόσιου Απολογισμού .
 • Καταργούμε κάθε είδους Πελατειακή σχέση, αποδίδουμε στον Πολίτη με σεβασμό προς αυτόν ότι δικαιούται.

Η συνεχής εξυπηρέτηση του Πολίτη η καθημερινή Βελτίωση των Παρεχόμενων προς αυτόν υπηρεσιών αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής και την οποία δεσμευόμαστε να υπηρετήσουμε.

 • Δημιουργούμε το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη το οποίο συγκεντρώνει, καταγράφει , απαντά στα καθημερινά αιτήματα των πολιτών.
 • Δημιουργούμε Τοπικό Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στην συνοικία της Αγίας Τριάδας όπου ο Πολίτης θα μπορεί να λαμβάνει υπηρεσίες και πιστοποιητικά τα οποία δύνανται να χορηγηθούν ηλεκτρονικά χωρίς να είναι απαραίτητη η μετάβασή του στο Δημαρχείο.
 • Διεκδικούμε την πρόσληψη μόνιμου, καταρτισμένου προσωπικού για την ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Οραματιζόμαστε μία Πόλη ισχυρή, κοντά στον πολίτη και με αυξημένα αντανακλαστικά ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεών του. Έχοντας αντιληφθεί ότι οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα του Πολίτη, μία σύγχρονη Πόλη οφείλει να κατανοήσει και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρονται από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τις εφαρμογές τους σε ολόκληρο το φάσμα των δημοτικών υπηρεσιών. Αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της ευρείας χρήσης της πληροφορικής, των ευρυζωνικών και των ασύρματων δικτύων προωθείται και ενισχύεται ο διαδραστικός ρόλος του δημότη με τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, πληροφόρησης, ενημέρωσης και συμμετοχής στις αποφάσεις που τον αφορούν.

Ενδεικτικές προτάσεις για την ανάπτυξη ψηφιακού Δημαρχείου

 • Ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης του συνόλου του έργου των δημοτικών υπηρεσιών, για διάφανη και ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών, με έμφαση στην ψηφιακή διαχείριση των εσωτερικών διαδικασιών.
 • Ψηφιακό, σύστημα υποδοχής, διαχείρισης, επίλυσης και απάντησης για το σύνολο των αιτημάτων των πολιτών, πολυκαναλικά. (Υποβολή και απάντηση αιτημάτων μέσω του internet site του δήμου, μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, μέσω email, fax, κλπ).
 • Ανάπτυξη σύγχρονης πλατφόρμας internet portal (για υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και tablets) ενημέρωσης των δημοτών για κάθε θέμα του Δήμου που τους απασχολεί, καθώς και ολοκληρωμένη ενημέρωση για το σύνολο των δράσεων πολιτιστικών, αθλητικών, κοινωνικού χαρακτήρα, κ.λ.π. της πόλης, σε συνεργασία με τους συλλόγους της πόλης.
 • Ολοκληρωμένο σύστημα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου, προς Δημότες και επιχειρήσεις, ώστε προοδευτικά ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών να παρέχονται ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη του δημότη, στο Δημαρχείο, ή σε άλλα κτήρια. Προκαταβολική ψηφιακή ενημέρωση πολιτών και επιχειρήσεων για κάθε διοικητική πράξη που τους ενδιαφέρει.
 • Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των οικονομικών εργασιών του Δήμου, με έμφαση στη δυνατότητα των δημοτών και των επιχειρήσεων να εκτελούν συναλλαγές με το Δήμο ηλεκτρονικά και με δυνατότητες διαρκούς παρουσίασης της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού δημόσια. Το σύστημα οικονομικής διαχείρισης του Δήμου θα πρέπει να εξυπηρετεί την πολιτική του συμμετοχικού προϋπολογισμού, ώστε κάθε δημότης να μπορεί να συμμετάσχει στην επιλογή των μικρών και μεγάλων έργων που θα εκτελεστούν στην πόλη.
 • Ψηφιακό σύστημα σε κινητές συσκευές (smart phones, tablets) για το σύνολο των  συνεργείων του Δήμου που βρίσκονται διαρκώς «έξω», για τη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των έργων (μικρών και μεγάλων) που εκτελεί ο Δήμος καθημερινά σε όλη την πόλη.
 • Ανάπτυξη ψηφιακών μητρώων για τη διαχείριση σημαντικών θεμάτων της πόλης. Ενδεικτικά: Ψηφιακό Μητρώο επισκευών σχολικών μονάδων, Ψηφιακό Μητρώο δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων στο Δήμο, Ψηφιακό Μητρώο επισκευών σε παιδικές χαρές και αθλητικούς χώρους, Ψηφιακό Μητρώο για τη διαχείριση των ρευμάτων ανακύκλωσης, Ψηφιακό μητρώο για την υποστήριξη της Κοινωνικής Πολιτικής, κ.α.
 • Ψηφιακό σύστημα διαχείρισης πιθανών κινδύνων των δημοτικών και δημοσίων υποδομών, μικρών και μεγάλων στην πόλη και ψηφιακό σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης και προειδοποίησης των δημοτών, σε περίπτωση εκδήλωσης κινδύνων για την άμεση αντιμετώπιση τους.
 • Σύστημα ψηφιακής συνεργασίας των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου με το σύνολο των φορέων της πόλης αλλά και δημοτών και επιχειρήσεων, με στόχο την εξέλιξη διαρκούς διαλόγου για τα θέματα της πόλης. Μέσω του συστήματος αυτού οι δημότες θα έχουν την δυνατότητα ακόμα και να θέτουν θέματα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακόμα περισσότερες προτάσεις για την ψηφιακή λειτουργία του Δήμου έχει καταθέσει η παράταξη μας, στην ενότητα «Πετρούπολη έξυπνη πόλη».