4ο μνημόνιο και Τοπική Αυτοδιοίκηση, των Νίκου Σακούτη και Τάσου Κανταρά, εκπροσώπων του “Συντονισμού Αιρετών για μια αντιμνημονιακή Ριζοσπαστική Εναλλακτική πορεία στην Αυτοδιοίκηση”, στην ΚΕΔΕ.

Τρίτη, 30 Μαϊος 2017 15:23
(0 ψήφοι)

4ο μνημόνιο και Τοπική Αυτοδιοίκηση, των Νίκου Σακούτη και Τάσου Κανταρά,  εκπροσώπων του “Συντονισμού Αιρετών για μια αντιμνημονιακή Ριζοσπαστική Εναλλακτική πορεία στην Αυτοδιοίκηση”, στην ΚΕΔΕ.

 

mnimonio

Με αφορμή τη συζήτηση που έγινε στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, πριν λίγες μέρες για το 4ο μνημόνιο, τις επιπτώσεις του και ιδιαίτερα στην Τ.Α., παραθέτουμε βασικά σημεία της παρέμβασης μας ως εκπρόσωποι του “Συντονισμού Αιρετών για μια αντιμνημονιακή Ριζοσπαστική Εναλλακτική πορεία στην Αυτοδιοίκηση”.

Το αντιδραστικό περιεχόμενο του 4ου μνηνονίου δεν αφήνει κανένα περιθώριο περί το τι θα συμβεί στην Τ.Α.

Εξάλλου, βαριές είναι οι συνέπειες, από την εφαρμογή όλων των προηγούμενων την επταετία 2010 –2017.

Συνέπειες, που έχουμε περιγράψει και στην Ιδρυτική Διακήρυξη του "Συντονισμού Αιρετών", στο συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Συνοπτικά οι παρατηρήσεις μας:

α)“Μεταρρυθμίζει” άρθρο (80Α) στο νέο Ν. 4472/17 (4ο μνημόνιο) τον  “Καλλικράτη” επί το χείρον βέβαια.  Εδώ πρέπει να αναδείξουμε, τις προθέσεις της κυβέρνησης, όσον αφορά την κατεύθυνση των αλλαγών που θα επιχειρήσει  στο νέο θεσμικό πλαίσιο, αφού βασικές του πλευρές βρίσκονται στο 4ο μνημόνιο.

Στο Ν. 3986/2011 υπήρξε ανώτατο πλαφόν όσον αφορά το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων προς την Τ.Α. σε 5,2 δισ. €, που ουσιαστικά έμπαινε ένας κόφτης στα χρήματα που προβλέπονταν να δίδονται στην αυτοδιοίκηση από τον Καλλικράτη. Στο νέο νόμο Ν.4472/2017 (4ο μνημόνιο) προβλέπεται το πλαφόν σε 3,4 δισ. €. Δηλαδή μείωση 1,8 δισ. €. Παγιώνεται λοιπόν η σημερινή αντιδραστική αδιέξοδη κατάσταση στη Τ.Α (62% μειώσεις των πόρων στη Τ.Α.) αφού πρέπει να σημειώσουμε  ότι το 2016 δόθηκαν στην Τ.Α 3,23 δισ. €. Επιπλέον μπαίνει ταφόπλακα στη νέα γενιά  παρακρατηθέντων- υπεξαιρεθέντων των τελευταίων εφτά ετών της τάξης 13 δισ. € αφού πια απαγορεύεται να δοθούν  και με  νόμο.

β) Στον ενοποιημένο προϋπολογισμό Τ.Α που περιλαμβάνεται στο ΜΠΔΣ 2018-2021, παρατηρούνται τα εξής  :

1. Επιχορηγήσεις 2016 προς τον (Α' & Β'  βαθμό) Τ.Α. : 3.230 εκ  €

   – 2021 : 3.469 εκ €.

2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ 2015 : 1.202 εκ. € - 2021 : 896 εκ. €

(παρατηρείται μία μείωση 25%  για τα επόμενα χρόνια με συνέπεια να μην μπορεί η Αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί έστω και ελάχιστα στην καθημερινότητα – ούτε να κάνει κανένα έργο).

3. Μείωση μεταβιβάσεων από Τακτικό προϋπολογισμό : 2015 : 220 εκ. € - 2021 : 69 εκ. €. Να σημειώσουμε εδώ την αντίφαση, ότι ενώ ο νόμος προβλέπει πλαφόν 3,4 δισ. € στο προϋπολογισμό του 2021 προβλέπονται 3.469 εκ. €  προστιθέμενα τα  69 εκ. των μεταβιβάσεων , στην ουσία όμως έχουμε μία ακόμα μείωση.

4. Λοιπά έσοδα : 2015 : 2.131 εκ. € – 2021 : 2.993 εκ. €.

Σύντροφοι, κατά κύριο λόγο έχουμε τα πάσης φύσεως ανταποδοτικά, που προβλέπεται ραγδαία αύξηση τους. Αυτόσημαίνει ότι πρόθεση της κυβέρνησης και των δανειστών είναι από την μια πλευρά η μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων από φόρους που εισπράττονται για λογαριασμό της Αυτοδιοίκησης ΚΑΠ κ.λ.π. και από την άλλη, τη μετατροπή  των οργανισμών της αυτοδιοίκησης  σε ανταποδοτικούς φορομπηχτικούς, φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς.

Να παρατηρήσουμε ότι βήμα βήμα κατ' έτος, έχουμε πλήρη ανατροπή της αναλογίας επιχορηγήσεων, ανταποδοτικών μιας και το μεσοπρόθεσμο προβλέπει για  το 2021  2.993 εκ. ανταποδοτικά συν 930 εκ. εισπράξεις υπέρ δημοσίου , δηλαδή το 50% του προϋπολογισμού της Τ.Α. Αν σε αυτά τα στοιχεία προσθέσουμε και τα εξωπραγματικά πλεονάσματα που προβλέπονται τότε έχουμε σύντομα μπροστά μας ένα μοντέλο ΟΤΑ που λειτουργούν πλήρως με ανταποδοτικά.

5. Αμοιβές προσωπικού για το 2017  προβλέπεται να δοθούν  2.248 εκ. και για το 2021 το ποσό των 2.301 εκ. Παρατηρούμε μία στασιμότητα στις αμοιβές και αυτό , γιατί στις προσλήψεις – αποχωρήσεις, της περιόδου 2016 – 2021 και συγκεκριμένα για τα έτη 2018 και 2019 προβλέπονται 2.161  και 2075 αντίστοιχες αποχωρήσεις εργαζομένων και καμία πρόσληψη. Άρα το πάγιο αίτημα μας για μόνιμες προσλήψεις προσωπικού που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, θάβεται από την κυβέρνηση και τους δανειστές.

Θα έχουμε βέβαια επέκταση προσλήψεων ορισμένου χρόνου με ανταποδοτικά και ωφελούμενους.

6. Προνοιακά Επιδόματα :

Παρατηρείται μία ακόμα μείωση 2015 : 738 εκ. € - 2021 : 719 εκ.€

7. Διατηρείται η απαίτηση για εξωπραγματικά πλεονάσματα της Τ.Α.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
572 200 398 372 284 449

Απολογιστικά για το 2016 έχουμε το εξωφρενικό πλεόνασμα το 572 εκ € που είναι αποτέλεσμα δημιουργικής λογιστικής μιας και που μάλλον έχουν συμπεριλάβει τα 214 εκ. € (τελευταία δόση παρακρατηθέντων υπεξαιρεθέντων που δόθηκαν τέλη του Δεκέμβρη, συν τα υπόλοιπα από ΠΔΕ (ΣΑΤΑ) συν τα χρήματα από τα παγωμένα έργα).

Για το 2017 στο Κρατικό Προϋπολογισμό  προβλέπονταν 54 εκ. € τώρα παρά την μείωση του προϋπολογισμού της αυτοδιοίκησης για το 2017 προβλέπονται στο μεσοπρόθεσμο 200 εκ., ενώ το 2021 εκτοξεύονται στα 449 εκ.

8. Στο 4ο μνημόνιο (ΜΠΔΣ) στο πίνακα της εξέλιξής  εσόδων – εξόδων γενικής κυβέρνησης προβλέπεται αύξηση των άμεσων φόρων από 21.839 εκ € το 2016 σε 24.979 εκ. € το 2021 και αύξηση των έμμεσων φόρων από 25.680 εκ € σε 29.517 εκ €, η αυτοδιοίκηση μένει εκτός παρόλο ότι εισπράττονται φόροι στο όνομα της (ποσοστά από ΦΠΑ, ποσοστό Φυσικών και Νομικών προσώπων κτλ).

9.  Ληξηπρόθεσμες οφειλές

Το 2015 δόθηκαν  6 εκ. € το 2016  81 εκ. € , είχανε εγγραφεί για να αποδοθούν 326 εκ  όμως τίποτα δεν προβλέπεται από τώρα και στο εξής μέχρι το 2021.

10.  Παρατηρούμε επίσης μια επιβολή των αντιδραστικών κυβερνητικών επιλογών στην Αυτοδιοίκηση σε μια σειρά σημαντικά ζητήματα (ανεργία, υποδομές, - ανέγερση σχολικών κτιρίων με ΣΔΙΤ- σχολικά γεύματα, προνοιακά επιδόματα, βρεφονηπιακοί σταθμοί – προώθηση κυβερνητικής πολιτικής με voucher).

Είναι φανερό ότι τα χρόνια που έρχονται θα είναι ακόμα πιο δύσκολα και η Αυτοδιοίκηση θα αποδιαρθρώνεται ακόμη περισσότερο σε νεοφιλελεύθερα μονοπάτια.

Ωστόσο, είναι αναγκαίο να οργανώσουμε καλύτερα την παρέμβαση μας και να συνεχίσουμε εντονότερα την αντίσταση μας.

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2019 14:35