ΡΑΚ Πετρούπολης

ΡΑΚ Πετρούπολης

Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση Πολιτών Πετρούπολης

Αίτημα του Δυτικού Μετώπου για τη δημοσιοποίηση μελέτης για τις επικίνδυνα ρυπασμένες περιοχές της Αττικής

  Νίκος Σακούτης Ο Νίκος Σακούτης έθεσε ένα αίτημα στο ΔΣ της ΠΕΔΑ, αίτημα που θέτει επίμονα το τελευταίο διάστημα το Δυτικό Μέτωπο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, να δοθεί στη δημοσιότητα αντίγραφο της μελέτης για τις επικίνδυνα ρυπασμένες περιοχές της Αττικής, και όπως αναφέρεται παρακάτω περιοχές σαν τη Δυτική Αττική και ειδικότερα περιοχές με χωματερές (ανενεργές και ενεργές) βιομηχανικές εγκαταστάσεις κλπ.

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου του Δυτικού Μετώπου:

 

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής - Δ. Αθήνας

// f/b: ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ποιοι είναι οι ρυπασμένοι χώροι στην Δυτική Αττική;

Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ κατέθεσε επίσημο αίτημα στο υπ. Περιβάλλοντος προκειμένου να λάβει αντίγραφο της μελέτης με τον τίτλο : «Καταγραφή και πρώτη αξιολόγηση επικινδυνότητας ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά-επικίνδυνα απόβλητα στην Περιφέρεια Αττικής».

 

Σύμφωνα με την σχετική αναφορά του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυ

ξης στην έκθεσή του για την κατάσταση του περιβάλλοντος στη χώρα μας 2018 (βλ. σελ. 536, http://ekpaa.ypeka.gr/181019_Book-YPEKA_LOW.pdf) , έχει ολοκληρωθεί η μελέτη με τίτλο «Καταγραφή και πρώτη αξιολόγηση επικινδυνότητας ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά-επικίνδυνα απόβλητα στην Περιφέρεια Αττικής» (ανάδοχος κοινοπραξία ENVIROPLAN AE- EΠΕΜ ΑΕ- ENVECO AE με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον») .

Σύμφωνα με την μεθοδολογία της μελέτης (που έχει δημοσιευτεί:http://www.epper.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=1740)περιοχές σαν τη Δυτική Αττική και ειδικότερα περιοχές με χωματερές (ανενεργές και ενεργές), βιομηχανικές εγκαταστάσεις και λοιπές οχλούσες δραστηριότητες, θεωρούνται ως περιοχές υψηλής προτεραιότητας.

Στην έκθεση του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης αναφέρεται ότι καταγράφηκαν συνολικά 2.029 εν δυνάμει ρυπασμένοι χώροι τόσο σε εγκαταστάσεις σε λειτουργία όσο και ανεξέλεγκτοι χώροι χωρίς όμως να επισημαίνεται η ακριβής χωρική αναφορά αυτών των χώρων.

Στην έκθεση του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης αναφέρεται ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση προκειμένου να υπάρξουν τελικά συμπεράσματα ως προς την επικινδυνότητα και οικοτοξικότητα των ρυπασμένων χώρων.

Παρακαλούμε λοιπόν να μας χορηγηθεί αντίγραφο της μελέτης με τον τίτλο «Καταγραφή και πρώτη αξιολόγηση επικινδυνότητας ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά-επικίνδυνα απόβλητα στην Περιφέρεια Αττικής» (ανάδοχος κοινοπραξία ENVIROPLAN AE- EΠΕΜ ΑΕ- ENVECO AE με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον») προκειμένου να ενημερωθούμε για τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης.

Σας υπενθυμίζουμε πως το δικαίωμα της πρόσβασης του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση (δηλαδή στην πρόσβαση σε αποτελέσματα περιβαλλοντικών επιδράσεων , οχλουσών δραστηριοτήτων) έχει κατοχυρωθεί θεσμικά τόσο από Ελλάδα όσο και από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

Ειδικότερα η Σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (OUNECE) η οποία υπεγράφη στο Aarhus της Δανίας και εν συνεχεία αναφέρεται ως η Σύμβαση του Aarhus , υπεγράφη από την χώρα μας στις 25 Ιουνίου 1998 και κυρώθηκε μέσω σχεδίου νόμου που προτάθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ψηφίστηκε ομόφωνα από την Βουλή των Ελλήνων σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος (Νόμος υπ, αρίθμ.3422/12-12-2015 ( ΦΕΚ Α 303/13-12-2005).

Σε κοινοτικό επίπεδο η Ε.Ε εξέδωσε για την εφαρμογή της σύμβασης , την Οδηγία 2003/4 για την Πρόσβαση του κοινού στην Περιβαλλοντική πληροφόρηση.

Η Ελλάδα στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης και για την ενσωμάτωση της οδηγίας εξέδωσε την ΚΥΑ υπαριθμ. ΗΠ 11764/653/2006(ΦΕΚ 327Β/17-32006) με θέμα την πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον .

Επίσης εκδόθηκε η ΚΥΑ υπαριθμ. 9269/470/2007 – φεκ β΄/2-3-2007 που ενσωμάτωσε τις διατάξεις των άρθρων 3(παρ.7) και 4 (παρ.4) της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ όσον αφορά τα μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων η παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με τα θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής κατά την διάρκεια έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.

Επίσης, ο Νίκος Σακούτης έθεσε το θέμα εκπροσωπώντας το Δυτικό Μέτωπο, στην συνεδρίαση της ΠΕΔΑ την Τετάρτη 6/2/2019 και ζήτησε την στήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της Αττικής προκειμένου να δημοσιοποιηθεί η μελέτη τον τίτλο : «Καταγραφή και πρώτη αξιολόγηση επικινδυνότητας ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά-επικίνδυνα απόβλητα στην Περιφέρεια Αττικής».

Η ΠΕΔΑ ομόφωνα αποδέχτηκε το αίτημα του Νίκου Σακούτη (μέλους του Δ.Σ της ΠΕΔΑ) και εκπρόσωπος του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ και δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να δημοσιοποιηθεί η μελέτη .

Αθήνα 6/2/2019

- 01:

Οι προτάσεις μας για την παιδεία στην Πετρούπολη

Οι προτάσεις μας για την παιδεία στην Πετρούπολη

Στην συζήτηση – παρουσίαση των προτάσεων της Ριζοσπαστικής Αγωνιστικής Κίνησης Πολιτών Πετρούπολης για την παιδεία και τις υποδομές στην Πετρούπολη που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου, παρουσιάστηκαν οι βασικές μας θέσεις, όπως συνοπτικά παρουσιάζονται στην συνέχεια.

Απο την παρέμβαση του Νίκου Σακούτη για τη διαχείριση των απορριμμάτων, στο συνέδριο για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, στο Μυστρά (Οκτώβριος 2018)

Απο την παρέμβαση του Νίκου Σακούτη για τη διαχείριση των απορριμμάτων, στο συνέδριο για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, στο Μυστρά (Οκτώβριος 2018).

Για να παρακολουθήσετε το βίντεο μέρους της παρέμβασης, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:https://youtu.be/wecpyMLoUvY

 

Nέο τεράστιο έγκλημα ετοιμάζουν στη Δυτική Αττική

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Nέο τεράστιο έγκλημα ετοιμάζουν στη Δυτική Αττική

Νέο έγκλημα στη Δυτική ΑττικήΣτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, την Πέμπτη 8/11/2018, αποφασίστηκε να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Καμίνης, προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες του Δήμου με την Περιφέρεια Αττικής και τον ΕΔΣΝΑ, για την προώθηση του έργου κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στην Αττική, που θα εξυπηρετεί τους δήμους Αθήνας και Ασπροπύργου.

Η δημοτική αρχή ενημέρωσε ότι με την υπ΄ αριθμ. 821/8-6-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ Ω37Ω6Μ-ΘΗΒ), εγκρίθηκε η διενέργεια δημοπρασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την αγορά ακινήτου για την εγκατάσταση και λειτουργία υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων με ανοιχτή προφορική δημοπρασία από 06.09.2017 μέχρι τις 29.09.2017.

Στο πλαίσιο της σχετικής δημοπρασίας κατατέθηκε προσφορά για ακίνητο που βρίσκεται στον Δήμο Ασπροπύργου, το οποίο -σύμφωνα με την σχετική αίτηση του- πληροί τις τεθείσες προϋποθέσεις της διακήρυξης, η οποία βρίσκεται στο στάδιο του οριστικού ελέγχου από την αρμόδια εκτιμητική επιτροπή. Στο συγκεκριμένο ακίνητο, που προσφέρθηκε, λειτουργούσε και παλαιότερα μονάδα ανακύκλωσης (ΚΔΑΥ) (σημείωση: πρόκειται για το γνωστό ΚΔΑΥ Ασπροπύργου ή Λαζόπουλου, που πήρε φωτιά στις 14/6/2015 και καίγεται ακόμα!!! διασπείροντας καρκινογόνους ρύπους σε όλη την περιοχή).

Στην παραπάνω κατεύθυνση, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε σε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Δήμο Ασπροπύργου, στις 25/5/2017 (απ. 151528), με στόχο την από κοινού διερεύνηση δυνατότητας αξιοποίησης ακινήτων στα διοικητικά όρια του Δήμου Ασπροπύργου προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης παραγόμενων απορριμμάτων των δύο Δήμων. Επιπρόσθετα, ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ), ανέθεσε προμελέτη για τη σκοπιμότητα υλοποίησης μονάδας επεξεργασίας των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αθηναίων, μετά την εφαρμογή του συστήματος συλλογής τους με κινητούς βυθιζόμενους κάδους.

Στη μελέτη της ΕΑΤΑ προσδιορίζονται τρία σενάρια για τη διαχείριση των σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου Αθηναίων:

α) Μονάδα Μηχανικής επεξεργασίας για ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και παραγωγής κόμποστ (σενάριο 1).

β) Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας για ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου μέσω διεργασίας της βιολογικής ξήρανσης (σενάριο 2).

γ) Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας για ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και θερμικής αξιοποίησης του υπολειπόμενου κλάσματος (σενάριο 3). Δηλαδή, επιτόπου καύσης απορριμμάτων.

Οι άνθρωποι δεν έχουν το θεό τους! Σχεδιάζουν νέα μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων -και με καύση- σε απόσταση 500 μέτρων από το ΧΥΤΑ Φυλής (που υποτίθεται πως θα κλείσει), δίπλα από το θηριώδες ΕΜΑΚ του οποίου η δυναμικότητα αυξάνεται κατά 150.000 τόνους ετησίως και δίπλα από το ΚΔΑΥ της WATT που βρίσκεται εντός της ΟΕΔΑ Φυλής και αδειοδοτήθηκε το 2017. Επέλεξαν να αγοράσουν το γνωστό ΚΔΑΥ Λαζόπουλου, που καίγεται από τις 14 Ιουνίου του 2015 μέχρι σήμερα, για να κάνουν στον ίδιο χώρο εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων.

Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει πόσο καταστροφική και επικίνδυνη είναι η επιλογή των διοικήσεων της περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ να εγκαταλείψουν και να υπονομεύσουν κάθε δράση, στην κατεύθυνση της αποκεντρωμένης διαχείρισης με έμφαση στην πρόληψη και στην προδιαλογή των υλικών, που μας οδηγεί σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις και στα χρόνια πριν από τη ψήφιση του νέου εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων.

Οι δημοτικές αρχές Αθηναίων και Ασπροπύργου αποφάσισαν, από κοινού, να μας αποτελειώσουν. Αποφάσισαν, από κοινού, να παραμείνει η περιοχή μας εσαεί ο σκουπιδότοπος όλης της Αττικής. Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ τους καλεί να ανακαλέσουν αμέσως τις αποφάσεις τους και να μη διανοηθούν να υλοποιήσουν αυτό το σχέδιο τους.

Καλούμε, επίσης, την κ. Δούρου να δηλώσει ξεκάθαρα πως ο ΕΔΣΝΑ και η Περιφέρεια Αττικής δεν μπορούν -επ’ ουδενί- να συμφωνήσουν, προκειμένου να γίνει ακόμη μια νέα μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στη Δυτική Αττική και ακόμα περισσότερο μια μονάδα καύσης απορριμμάτων.

Αυτό το έγκλημα δεν πρόκειται να περάσει!!!

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Φυλή, 10 Νοεμβρίου 2018

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΟΙΚΙΛΟ ΟΡΟΣ. ΟΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΞΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ «ΠΛΑΤΕΣ» ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΡΑΚ.

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΟΙΚΙΛΟ ΟΡΟΣ

ΟΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΞΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ «ΠΛΑΤΕΣ» ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

.

sima rakΕπανερχόμαστε για ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη μας και συνολικά η Δυτική Αθήνα εδώ και δεκαετίες είναι οι διεκδικήσεις – καταπατήσεις χιλιάδων στρεμμάτων από τον Ιερό Ναό «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Λαμίας (Μονή Λαμίας) και από άλλους ιδιώτες. Αυτά βρίσκονται στο Ποικίλο όρος, στον δήμο μας, στην περιοχή Πεύκα Βέρδη και σε γειτονικούς δήμους (Περιστέρι, Χαϊδάρι ως και τον Ασπρόπυργο και τα Άνω Λιόσια). Θέλουν να κερδοσκοπήσουν για να πουλήσουν και να χτίσουν μια πόλη πάνω από την πόλη μας.

Κύρια επιδίωξη όλων, ‘Μονής Λαμίας’ και ιδιωτών, είναι η καταστρατήγηση του δημόσιου – δασικού χαρακτήρα της περιοχής, η ιδιοποίησή της, η οικοπεδοποίησή της και τελικά η οικοδόμησή της.

-Στις τελευταίες δικαστικές διεκδικήσεις που αφορούσαν εκτάσεις σε Πετρούπολη και Περιστέρι “διαφόρων διεκδικητών” το ελληνικό δημόσιο δεν υπερασπίστηκε την περιουσία του!

Δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που στο παρελθόν οι βουλευτές της έκαναν ερωτήσεις – τοποθετήσεις, υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα του δημοσίου και του λαού της περιοχής, άλλαξαν στρατόπεδο. Συντάσσονται με τις οικονομικές διεκδικήσεις “ των διεκδικητών- καταπατητών”

Αξίζει να τονίσουμε ότι το ζήτημα δεν είναι νομικό αλλά καθαρά πολιτικό. Η απουσία του δημοσίου όλη την προηγούμενη περίοδο είναι προκλητική και σκανδαλώδης .

Απαιτούμε και επιβάλλεται:

.

  • Το Ελληνικό Δημόσιο να υπερασπιστεί – και να μην ξεπουλήσει- τη Δημόσια περιουσία στην Περιοχή του Ποικίλου όρους. Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα αναγνωρίσει επιτέλους το Δημόσιο Δασικό χαρακτήρα της περιοχής, να χαρακτηριστούν οι αδόμητες εκτάσεις δασικές

  • Να αναζητηθούν και να αποδωθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες στην μέχρι τώρα αδράνεια κυβερνήσεων και δημοσίων λειτουργών για το ρόλο των καταπατητών στην περιοχή

  • Καλούμε τις Δημοτικές Αρχές και την Περιφέρεια Αττικής με δυναμικές πρωτοβουλίες να ζητήσει τη δέσμευση όλων των βουλευτών της περιοχής και της κυβέρνησης να μην ταυτιστούν με συμφέροντα καταπατητών - “διεκδικητών” σε βάρος του λαού της Δυτικής Αθήνας

Οι στιγμές είναι κρίσιμες .Οι προσπάθειες ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας της χώρας μας είναι συνεχείς. Να μην επιτρέψουμε να συντελεστεί ένα έγκλημα εις βάρος των συμπολιτών μας και του περιβάλλοντος.

 

Ακολουθεί σύντομο ιστορικό:

Η …ιστορία είναι παλιά και δυστυχώς συνεχίζεται !

Είναι διαχρονικές οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και του δημοσίου που δεν έχουν δώσει λύση σ’ αυτό το τεράστιο πολιτικό πρόβλημα, αναγνωρίζοντας επιτέλους το δημόσιο δασικό χαρακτήρα της περιοχής. Είναι γνωστές οι έντονες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις του Πετροπουλιώτικου λαού ενάντια στις διεκδικήσεις Μονής και ιδιωτών, με κορύφωση την προηγούμενη δεκαετία, μέχρι να οδηγηθούμε στην άρση της παραχώρησης των 262 στρεμμάτων (στην Αγ. Τριάδα) στη Μονή από το Υπουργείο Οικονομικών, το 2008.

Από τότε, δηλ. το 2008, υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας, για την αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής της Αγίας Τριάδας, με την οποία επιχειρείται να προστατευθεί αδόμητη έκταση 100 στρεμμάτων. Εκκρεμεί προκλητικά η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας παρά το από 10/4/2012, με αριθμ πρωτ. 18626, έγγραφο ΥΠΕΚΑ/ Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας προς τα Υπουργείο Οικονομίας που μεταξύ άλλων αιτείται την κατάργηση του συγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Αγίας Τριάδας με τον χαρακτηρισμό του ως δάσος εκτός σχεδίου πόλης.

Στο μεταξύ όλα αυτά τα χρόνια αρκετοί συμπολίτες μας είχαν πέσει θύματα των εκπροσώπων της Μονής, η οποία τους απέσπασε παράνομα χρήματα, για να μην δουν τα σπίτια τους και τα οικόπεδά τους να αλλάζουν σε μια μέρα κυριότητα, περνώντας στην κυριότητα της Μονής. Η παρανομία αυτή αποκαλύφτηκε με παρέμβαση του Δήμου, των φορέων και των κινημάτων της πόλης μας και μετά από καταγγελία και σχετική επερώτηση στη Βουλή προκλήθηκε διαχειριστικός έλεγχος εις βάρος της Μονής και παρέμβαση της Ιεράς Συνόδου (την ίδια εποχή που αποκαλύπτονταν το σκάνδαλο του Βατοπεδίου). Για δεκαετίες οι «κληρονόμοι» πουλάνε οικόπεδα και έχουν πουλήσει πολλαπλάσια έκταση από αυτή που «κληρονόμησαν».

 Δεκάδες είναι οι αγωγές και τα δικαστήρια εις βάρος των αιρετών της πόλης μας, αλλά και ενεργών συμπολιτών μας. Με παλαιότερη αγωγή η Μονή Λαμίας, διεκδικούσε μέχρι και 10.000 στρέμματα. Με το πόρισμα 64/1990 του τότε εισαγγελέα εφετών Αθηνών και μετέπειτα εισαγγελέα Αρείου Πάγου Γεωργίου Σανιδά αποδεικνυόταν ότι υπήρχε μεθόδευση συστηματική και χρησιμοποιήθηκαν όλα εκείνα τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούν οι καταπατητές για να ιδιοποιηθούν δημόσιες εκτάσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις εμπλέκονται επίορκοι δημόσιοι λειτουργοί. Η ιστορική απόφαση 7636/1996 του εφετείου Αθηνών έκρινε, σύμφωνα με το πόρισμα Σανιδά, την έκταση δημόσια και δασική. Όλες οι δικαστικές αποφάσεις και διοικητικές πράξεις που έπονται της απόφασης 7636/1996 θα όφειλαν να είχαν ευθυγραμμιστεί με αυτήν, πράγμα που δεν έγινε.

Για τη Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση Πολιτών Πετρούπολης

Νίκος Σακούτης –Δημοτικός Σύμβουλος Πετρούπολης

www.rak-petroupolis.gr       

Το Δυτικό Μέτωπο σχολιάζει τις διαρροές στον τύπο, που αφορούν στους νέους ΧΥΤΥ

Τέτοιαν ώρα, τέτοια λόγια

(Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ σχολιάζει τις διαρροές στον τύπο, που αφορούν στους νέους ΧΥΤΥ)

homateriΤην ώρα που η κρίση των σκουπιδιών στην Αττική είναι ante portas, η Περιφερειάρχης Αττικής και η κυβέρνηση κάνουν διαρροές στον τύπο για τις επικείμενες αποφάσεις τους, που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις νόμων, προκειμένου να χωροθετηθούν 2 νέοι ΧΥΤΥ -στο Κορωπί και στα Μέγαρα- καθώς και ορισμένες νέες μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική.

Οι ίδιοι που κάνουν τις διαρροές αυτές γνωρίζουν καλά πως ο ΧΥΤΑ της Φυλής κρατιέται ανοιχτός με συνεχείς επεκτάσεις και ρίχνοντας σκουπίδια πάνω στα αποκαταστημένα κύτταρα, για να κερδίσουν ακόμα λίγους μήνες μέχρι τις ερχόμενες εκλογές. Γνωρίζουν καλά πως ο ΧΥΤΑ της Φυλής θα «σκάσει», χωρίς να προλάβουν ούτε καν να ξεκινήσουν τις μελέτες για τους νέους ΧΥΤΥ. Γνωρίζουν καλά ότι υπάρχουν μελέτες που ακόμη δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, οι οποίες καταγράφουν πρωτοφανή οικολογική καταστροφή και επιβάρυνση της Δυτικής Αθήνας λόγω του ΧΥΤΑ. Αποκρύπτουν ότι αθέτησαν τις υποσχέσεις τους για μείωση των σκουπιδιών, αφού δεν έχουν -ούτε κατ’ ελάχιστο- εκπληρώσει τους στόχους των δικών τους σχεδιασμών (Εθνικού και Περιφερειακού).

Αφού τα γνωρίζουν όλα αυτά και αφού οι αντιδράσεις στις νέες χωροθετήσεις είναι -σχεδόν νομοτελειακά- αναπόφευκτες, για ποιο λόγο περίμεναν την τελευταία στιγμή -λίγους μήνες πριν από τη λήξη της τρέχουσας θητείας τους- να ανοίξουν το θέμα των χωροθετήσεων; Η απάντηση είναι απλή: επειδή προετοιμάζουν το έδαφος για μια νέα θηριώδη επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής στη λεγόμενη γ΄ φάση. Με ειλημμένη αυτήν την απόφαση, η -ανομολόγητη για την ώρα- δικαιολογία θα είναι ότι δεν προλαβαίνουν να ετοιμάσουν τους νέους ΧΥΤΑ, αυτούς, δηλαδή, που διαρρέουν πως «θα» κάνουν.

Οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής το έργο αυτό, με τις υποσχέσεις για το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής και την κατασκευή νέων ΧΥΤΑ, το έχουν ξαναδεί άλλες δυο φορές: πρώτα το 1991, όταν έκλεισε η χωματερή του Σχιστού και ήρθαν όλα τα σκουπίδια της Αττικής στα Άνω Λιόσια και, μετά το 2003, με την ψήφιση του άρθρου 33 του ν. 3164/03 της κ. Β. Παπανδρέου για τις χωροθετήσεις των υποδομών διαχείρισης της Αττικής.

Και στις δυο περιπτώσεις, οι κυβερνήσεις και ο ΕΔΣΝΑ εξαπάτησαν τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής και δεν έκαναν τους νέους ΧΥΤΑ που υπόσχονταν. Από τότε και μέχρι σήμερα ελάχιστα έχουν γίνει για την πρόληψη και την ανακύκλωση, ώστε να μειωθούν τα σύμμεικτα σκουπίδια. Το μόνο που έκαναν ήταν να επεκτείνουν, συνεχώς, το ΧΥΤΑ Φυλής και έτσι να τον κρατούν ανοιχτό για 27 ολόκληρα χρόνια επιπλέον, με ψέματα και υποσχέσεις για νέους ΧΥΤΑ στην Ανατολική Αττική.

Εμείς είμαστε εδώ και περιμένουμε τις επίσημες προτάσεις για τους νέους ΧΥΤΥ που θα πρέπει να συνοδεύονται με χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων. Προκαταβολικά όμως δηλώνουμε πως δεν υπάρχει περίπτωση η κοροϊδία να επαναληφθεί για τρίτη φορά. Τη Φυλή θα πρέπει να την ξεχάσουν.

 

 

 

ΥΓ

  1. Αποτελεί πρόκληση η προσπάθεια στελεχών του ΕΔΣΝΑ και εργολάβων, που «βολεύονται» με τη συνέχιση της λειτουργίας της εγκατάστασης της Φυλής, να αποδώσουν στο ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ επιλεκτική προτίμηση στην ταφή των σκουπιδιών -ενώ αυτοί ενδιαφέρονται, δήθεν, για την ανακύκλωση-, επειδή σταθερά υποστηρίζει το κλείσιμο της εγκατάστασης της Φυλής και τη δημιουργία νέων αποκεντρωμένων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων νέων, μικρών, ασφαλών χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Επαναλαμβάνουμε, λοιπόν, προς κάθε κατεύθυνση:

Προτεραιότητά μας αποτελεί η πρόληψη – μείωση των απορριμμάτων, η ανακύκλωση με προδιαλογή των υλικών (όχι, γενικά, η ανακύκλωση) και η περαιτέρω ανάκτηση από τη μηχανική επεξεργασία των υπολειμματικών σύμμεικτων, που θα μειώνονται σταδιακά, στη βάση της αποκέντρωσης και των πολύ φιλόδοξων στόχων του ισχύοντος εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Οι στόχοι αυτοί κινδυνεύουν να μείνουν στα χαρτιά, αν στη μεταβατική περίοδο, μέχρι την ολοκλήρωση του δικτύου των παραπάνω υποδομών, δεν υπάρξουν χωροθετήσεις νέων ΧΥΤΑ/Υ, με δεδομένα τα σημερινά -πολύ χαμηλά- ποσοστά της ανακύκλωσης και την εξάντληση της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ Φυλής. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, η ήπια και ασφαλής διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής μπορεί να συνδυαστεί με την αποτροπή του κινδύνου της επέκτασης στην γ΄ φάση και με το οριστικό κλείσιμο της εγκατάστασης της Φυλής.

  1. Τις προσεχείς μέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η έγκριση από το ΥΠΕΝ της επιλογής του ΕΔΣΝΑ να ξαναχρησιμοποιήσει για ταφή σκουπιδιών την -υπό αποκατάσταση- α΄ φάση του ΧΥΤΑ Φυλής, προκειμένου να παρατείνει για λίγους μήνες -μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές, για παράδειγμα- τη ζωή του ΧΥΤΑ. Η δικαιολογία είναι ότι έχουν υπάρξει καθιζήσεις των απορριμματικών όγκων -άρα, επιτρέπεται το «πανωσήκωμα»- και ότι υπάρχουν ανεκμετάλλευτοι χώροι στην α΄ φάση. Πρόκειται, ασφαλώς, για προετοιμασία του εδάφους για την επέκταση στην γ΄ φάση, ενώ «σκαστή» παρανομία αποτελεί η εκτέλεση των σχετικών έργων, προτού υπάρξει -έστω, για τους τύπους- η επίσημη έγκριση από το ΥΠΕΝ.
  1. Την ώρα που οι αυτοδιοικητικοί στο Κορωπί και στα Μέγαρα έχουν βγει «στα κεραμίδια», οι ομόλογοί τους στη Φυλή και στους γειτονικούς δήμους κοιμούνται ύπνο βαθύ. Ιδιαίτερα προκλητική είναι η στάση του δημάρχου Φυλής κ. Παππού, μέλους της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, ο οποίος, αντί να πρωτοστατήσει ενάντια στην προαποφασισμένη επέκταση και συνέχιση της λειτουργίας της εγκατάστασης της Φυλής, περιφέρεται «ένθεν, κακείθεν» για να διαφημίσει το μεγαλεπήβολο σχέδιό του για μετατροπή της χωματερής σε ενεργειακό κέντρο!!! Μιας χωματερής, που θα συνεχίσει να έχει πλήρη λειτουργία και η οποία είναι πλήρως ρυπασμένη, σύμφωνα με τις μελέτες που ο ίδιος παρήγγειλε και των οποίων τα αποτελέσματα αρνείται –εδώ και μήνες- να δημοσιοποιήσει, με τις πλάτες του ΕΔΣΝΑ, της περιφέρειας Αττικής, του ΥΠΕΝ και –δυστυχώς- της εισαγγελίας περιβάλλοντος.

H απάντηση της επιτρόπου κα. Cretu εκ μέρους της Κομισιόν σε ερώτημα του Ευρωβουλευτή της ΛΑ.Ε Χουντή που αφορούσε στην απορρόφηση κονδυλίων για δράσεις ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ελλάδα.

chountisH απάντηση της επιτρόπου κα. Cretu εκ μέρους της Κομισιόν σε ερώτημα του Ευρωβουλευτή της ΛΑ.Ε Χουντή που αφορούσε την απορρόφηση κονδυλίων για δράσεις ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ελλάδα, έφερε στην επιφάνεια μεταξύ άλλων και τα εξής:

Από τα 929,2 εκ. ευρώ που προορίζονταν μέσω ΕΣΠΑ για την διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και κυρίως μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος  ΥΜΕΠΕΡΑΑ  (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) 852,4 εκ. Ευρώ για την περίοδο 2014 – 2020, το συνολικό ποσό των εγκεκριμένων έργων – όχι των απορροφηθέντων - ανέρχεται σε 337,3 εκ ευρώ.  

Ποια είναι όμως τα έργα που υλοποιήθηκαν ή πρόσφατα εγκρίθηκαν ;

Όπως μας αποκαλύπτει η κα.  Cretu είναι σχεδόν όλα ΣΔΙΤ (Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), στην ουσία χάρισμα τεράστιων ποσών σε ιδιώτες με ξένες συμπράξεις, χωρίς κανένα εργολαβικό ρίσκο, αφού ως γνωστό η συμφωνία προβλέπει και ελάχιστες εγγυημένες ποσότητες απορριμμάτων, με μεταβίβαση τεράστιων βαρών στους δημότες για την εξασφάλιση των κερδών των εργολάβων και βέβαια ακύρωση της εναλλακτικής διαχείρισης (ανακύκλωση, κομποστοποίηση κ.α) με κατασκευή εργοστασίων για παραγωγή δευτερογενών  καύσιμων υλικών RDF και SRF με τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.

Όπως μας πληροφορεί η  κα. Cretu η σύμπραξη ολοκληρώθηκε στην Δυτ. Μακεδονία και προχωρά σε 'Ηπειρο, Ηλεία, Σέρρες και Πελοπόννησο με τους γνωστούς βέβαια πια «Εθνικούς Εργολάβους» και τα ξένα συμφέροντα.

Υλοποιείται  στην πράξη όλος ο σχεδιασμός των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ και των προσκείμενων σε αυτές διοικήσεων των Περιφερειών, που προέβλεπε οχτώ (8) ΣΔΙΤ στην ελληνική επαρχία.

Θα περίμενε κάποιος να προχωρήσει η υλοποίηση της ήπιας διαχείρισης προς όφελος των πολιτών  και του περιβάλλοντος και να δίδονταν τουλάχιστον τα μισά χρήματα των κονδυλίων αφού  το  Εθνικό Σχέδιο προβλέπει ότι μέχρι το 2020 πρέπει να ανακυκλώνεται το 50% των απορριμμάτων με την δημιουργία στους δήμους των αντίστοιχων υποδομών και την προμήθεια σχετικού εξοπλισμού.

Όμως για την σημερινή κυβέρνηση και τις τωρινές διοικήσεις των Περιφερειών, προέχει η υλοποίηση των μνημονιακών επιλογών και η εξασφάλιση των κερδών των ιδιωτών  σε βάρος της υγείας των δημοτών – όπως έδειξαν τα πρόσφατα γεγονότα τόσο στη Φυλή όσο και σε Βόλο και Κέρκυρα - και της επιβάρυνσης του Περιβάλλοντος.

β) Η κατάσταση στην Αττική για μια ακόμη φορά, επισημαίνουμε ότι οδηγείται σε αδιέξοδο, αφού δεν έχει εγκριθεί κανένα σχετικό έργο, η δε Περιφέρεια ενώ έχει χρηματοδοτήσει διάφορα έργα σε δήμους, όπως διατείνεται ύψους πάνω από 1,5 δισ, όπως ασφαλτοστρώσεις κ.α., δεν έχει διαθέσει ούτε ένα ευρώ για το περιφερειακό της σχέδιο (ΠΕΣΔΑ) αυτό που η ίδια είχε κοστολογήσει 408 εκ. ευρώ και που στοιχειωδώς θα βοηθούσε στην κατεύθυνση της εναλλακτικής διαχείρισης.

Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε την επέκτασης του ΧΥΤΑ Φυλής με πανωσήκωμα!!! Δηλ. σκουπίδια πάνω σε σκουπίδια σε ήδη αποκατεστημένη περιοχή, μπορούμε να αντιληφθούμε το μέλλον της Δυτικής Αθήνας και Δυτικής Αττικής.

γ) Είναι γνωστό ότι ο μεγάλος όγκος των αποβλήτων, πάνω από 55 %, είναι τα βιομηχανικά τα οποία είναι και τα πιο  επικίνδυνα. Η μέχρι τώρα διαχείριση τους ήταν η μεταφορά τους στο εξωτερικό ή κυρίως σε προσωρινή αποθήκευση τους που με συνεχείς παρατάσεις μετατρέπονταν σε χρόνια ανεξέλεγκτη και άκρως επικίνδυνη, με πιο προσφιλή την απόρριψη τους σε ρέματα , ποτάμια ή παράνομη ταφή.

Η Αττική βέβαια να κατέχει τα σκήπτρα, αφού σε αυτήν καταγράφεται   το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανικής παραγωγής της χώρας. Από το ποσό λοιπόν ύψους 81,7 εκ ευρώ που έχουν διατεθεί για τα βιομηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα, μόνο 2,5 εκ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε συγκεκριμένα έργα και όχι σε πραγματοποιηθείσες δαπάνες.  

Όπως διαφαίνεται, για το σύνολο της χώρας οι εξελίξεις στη διαχείριση των απορριμμάτων είναι άκρως αντιλαϊκές και επικίνδυνες, αφού κάποιοι λίγοι πλούσιοι θα γίνουν πλουσιότεροι κερδοσκοπώντας, σε βάρος της υγείας και της ανέχειας των πολλών, αλλά και του περιβάλλοντος.

Παρατίθενται το δελτίο τύπου του ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή, η πλήρης ερώτηση και η απάντηση της κας.  Cretu :

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  • Ιδιαίτερα ανήσυχη η Κομισιόν για την κατάσταση στη διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική, αλλά και στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου
  • Απάντηση σε Νίκο Χουντή

Η Κομισιόν ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατάσταση της διαχείρισης απορριμμάτων στην περιφέρεια Αττικής, «όπου δεν έχει εγκριθεί ούτε ένα έργο μέχρι στιγμής», όπως επίσης και για τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.

Αυτό απαντά, μεταξύ άλλων, η Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική στην ΕΕ, κ. Κρέτσου, σε αίτημα του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ), Νίκου Χουντή, να παρουσιάσει στοιχεία σχετικά με τα ποσά που είναι διαθέσιμα στις περιφέρειες για εκτέλεση έργων διαχείρισης αποβλήτων, όπως και το ποσοστό έγκρισης και απορρόφησης των σχετικών κονδυλίων.

Στην απάντησή της, η κ. Κρέτσου, επισημαίνει ότι, ενώ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 έχουν τεθεί στη διάθεση της Ελλάδας 929,2 εκ. ευρώ, για τη διαχείριση οικιακών αποβλήτων, από αυτά, σήμερα, στον 5ο χρόνο του 7ετούς προγράμματος, έχουν εγκριθεί (όχι απορροφηθεί) έργα μόλις 337,3 εκ. ευρώ, και σημειώνει ότι, «η Επιτροπή ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατάσταση στην Αττική, όπου, μετά την πλήρη αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων το 2015, δεν έχει εγκριθεί ούτε ένα έργο μέχρι στιγμής».

Καταλήγοντας στην απάντησή της, η Ευρωπαία Επίτροπος, «εκφράζει επίσης την ανησυχία της για την κατάσταση στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου, όπου η προσέγγιση των επιμέρους συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων για κάθε νησί χωριστά φαίνεται να προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις υλοποίησης και ανεπάρκειες».

Η πλήρης ερώτηση του Νίκου Χουντή και η απάντηση της κ. Κορίνας Κρέτσου, έχουν ως εξής:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004118/2018

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

Θέμα: Απορρόφηση κονδυλίων για δράσεις ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ελλάδα

Είναι γνωστό το πρόβλημα διαχείρισης των απορριμμάτων στην ελληνική επικράτεια, το οποίο μάλιστα, υπό ορισμένες συνθήκες, αποβαίνει ιδιαίτερα επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Για την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων, και προκειμένου να στηριχθούν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της οδηγίας 2008/98/EK (Ανάπτυξη Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων), η οποία προβλέπει τις κατευθύνσεις ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων, που επιβάλλουν πρόληψη, επιλεκτική συλλογή, ανακύκλωση, μηχανική/βιολογική επεξεργασία και υγειονομική ταφή, προέβη στην αξιολόγηση των Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων που κατέθεσαν οι Περιφερειακές Αρχές της Ελλάδας, μέχρι τις 31.12.2016.

Δεδομένων των ανωτέρω και των δράσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 καθώς και σε σχέση με τις δράσεις του, ερωτάται η Επιτροπή:

Μπορεί να παρουσιάσει στοιχεία σχετικά με τα ποσά που έχουν διατεθεί από τα ανωτέρω Ταμεία, ανά Περιφέρεια, για τη διαχείριση των απορριμμάτων, τα έργα που έχουν εγκριθεί και τα κονδύλια που έχουν απορροφηθεί;

Μπορεί να εκτιμήσει τα αίτια της μειωμένης απορροφητικότητας, όπου αυτή παρουσιάζεται;

Απάντηση της κ. Creţuεξ ονόματος της Επιτροπής(2.10.2018)

Κατά την περίοδο 2014-2020, έχουν διατεθεί στην Ελλάδα 929,2 εκατ. EUR από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων[1]. Από το ποσό αυτό, προβλέπονται 852,4 εκατ. EUR μέσω του θεματικού επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Δεν υπάρχουν συνολικά περιφερειοποιημένα στοιχεία για τα εγκεκριμένα έργα και τα διαθέσιμα κονδύλια που έχουν απορροφηθεί, δεδομένου ότι το ποσό αυτό δεν κατανέμεται στις επιμέρους περιφέρειες. Το συνολικό ποσό των εγκεκριμένων έργων ανέρχεται επί του παρόντος σε 337,3 εκατ. EUR. Εξάλλου, ποσό ύψους 81,7 εκατ. EUR έχει διατεθεί για τη διαχείριση των βιομηχανικών και των επικίνδυνων αποβλήτων, με 2,5 εκατ. EUR σε εγκεκριμένα έργα αλλά όχι πραγματοποιηθείσες δαπάνες.

Σε ορισμένες περιφέρειες, γίνεται έγκριση και υλοποίηση έργων. Για παράδειγμα, το έργο διαχείρισης αποβλήτων της Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη (σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) υλοποιήθηκε σε λιγότερο από ένα έτος και λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία. Πρόσφατα εγκρίθηκαν παρόμοιες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση αποβλήτων για τις περιοχές της Ηπείρου, της Ηλείας και των Σερρών· επίσης, μια πέμπτη σύμπραξη, για την Πελοπόννησο, είναι κοντά στην υπογραφή. Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατάσταση στην Αττική, όπου, μετά την πλήρη αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων το 2015, δεν έχει εγκριθεί ούτε ένα έργο μέχρι στιγμής, λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας έγκρισης για περιβαλλοντικές άδειες. Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ανησυχία της για την κατάσταση στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου, όπου η προσέγγιση των επιμέρους συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων για κάθε νησί χωριστά φαίνεται να προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις υλοποίησης και ανεπάρκειες.

Το Γραφείο Τύπου                                                                                        09.10.2018

 

Σελίδα 1 από 26

Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση Πολιτών Πετρούπολης

Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση Πολιτών Πετρούπολης.

NewsLetter

Ενημερωθείτε