ΧΥΤΑ Φυλής - ΕΜΑΚ: άνθρακες ο θησαυρός

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017 15:30
(0 ψήφοι)

Μετά από το “αίτημα ενημέρωσης” από πλευράς του “Δυτικού Μετώπου” για την λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑΚ Φυλής) και για το περιεχόμενο συμβάσεων μεταξύ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Αττικής (ΕΔΣΝΑ που έχει και την ευθύνη της λειτουργίας της χωματερής της Φυλής) και Ελληνικής εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ – μπλε κάδοι) δόθηκε η απάντηση που επισυνάπτεται στον πίνακα παρακάτω :

 

Η ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών επι των εισερχόμενων ΑΣΑ εως το 2014 ήταν περί 1,7%. Έκτοτε σταδιακά, κατά την εξέλιξη των επενδύσεων στο ΕΜΑ, το ποσοστό αυξήθηκε και το 2016ανήλθε σε 9.538,85 tn η οποία περιλαμβάνει 1.711,670 tn χαρτί/ χαρτόνι, 3.914,14 tn πλαστικά, 3.277,77 tn σιδηρούχα και 635,06 λοιπά υλικά (αλουμινούχα υλικά, γυαλί κλπ) ήτοι περί 4,50% επί των συνολικών εισερχομένων ΑΣΑ το οποίο αναμένεται να αυξηθεί μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων στο ΕΜΑ.

Η παραγωγή SRF και η ανακύκλωση υλικών υπήρχε, όπως γνωρίζετε και τα προηγούμενα χρόνια, όμως για πρώτη φορά το 2016 διατέθηκαν 1.395,55 tn SRF για υποκατάσταση καυσίμου στην τσιμεντοβιομηχανία.

Η διαδικασία ολοκλήρωσης των συμβάσεων με την ΕΕΑΑ είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Από τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνονται τόσο οι ανησυχίες μας όσον αφορά το μέλλον της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική αλλά και τα αδιέξοδα και την επιβάρυνση που βιώνουμε από της λειτουργία της Φυλής.

α) Το 2016 εισήλθαν στη χωματερή της Φυλής 1.780.00 τόνοι απορριμμάτων που σχεδόν όλα θάφτηκαν χωρίς καμία επεξεργασία.

β) Στο ΕΜΑΚ εισήλθαν για επεξεργασία 211.407.00 τόνοι από τα οποία ανακτήθηκαν μόλις 9.538,85 τόνοι, δηλαδή το 4,5 % του συνόλου των εισερχομένων στο ΕΜΑΚ. Καταλαβαίνουμε ότι η εφαρμογή των όσων προβλέπει ο ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακός Σχεδιασμός για την Αττική) για το ΕΜΑΚ Φυλής μόνο επιπλέον επιβάρυνση στην περιοχή θα επιφέρει και θα επιτείνει τα αδιέξοδα. Θυμίζουμε ότι το ΕΜΑΚ προβλέπεται να αναβαθμίσει και να επεκτείνει τη λειτουργία του ώστε να δέχεται 350.000 τόνους και 100.000 τόνους προδιαλεγμένου υλικού δηλαδή να φτάσουμε τους 450.000 τόνους !!!

Η δε αναφορά ότι το 2016 διατέθηκαν 1.395,55 τόνοι SRF (δευτερογενές καύσιμο υλικό που παράγεται από τα απορρίμματα) για καύση στην τσιμεντοβιομηχανία μόνο για πανηγυρισμούς δεν προσφέρεται μιας και η παραγωγή τους, ανταγωνίζεται τον εναλλακτικό σχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων με έμφαση στην πρόληψη, διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και κομποστοποίηση .

Να αναφέρουμε δε ότι στο ΕΣΔΑ (Εθνικό σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων) υπάρχει σαφής αναφορά ότι η παραγωγή SRF και RDF (δευτερογενή καύσιμα υλικά) είναι αντίθετα με τον ΕΣΔΑ.

Συνεχίζεται στην ουσία η πανάκριβη φαραωνική λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων της Φυλής και του ΕΜΑΚ συμπεριλαμβανομένου, σε βάρος της υγείας των κατοίκων της περιοχής και του περιβάλλοντος ανατρέποντας στην πράξη την εναλλακτική διαχείριση για την οποία

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2019 14:28