Όχι στην επέκταση της χωματερής στη Φυλή!

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019 21:29
(0 ψήφοι)

Μετά απο πρόταση της Ριζοσπαστικής Αγωνιστικής Κίνησης Πολιτών Πετρούπολης και του επικεφαλής Νίκου Σακούτη, τη προσεχή Δευτέρα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα συζητηθεί ως πρώτο θέμα η λήψη απόφασης κατά της επέκτασης της χωματερής της Φυλής, όπως αυτή προβλέπεται σε σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ. Να είμαστε όλοι εκεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 19 Σεπτεμβρίου 2019
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.:15992
Κ. Βάρναλη 76-78
132 31 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Διοικητική Υπηρεσία
Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου &
Λοιπών Συλλογικών Οργάνων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πληροφορίες: Κατσιαδράμης Β. ΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: 213/20.24.404 τα μέλη του Δημοτ. Συμβουλίου
ΦΑΞ: 213/20.24.414 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
e-mail:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Κυρίες, Κύριοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, και 69 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87-7.6.2010) έχω την τιμή να σας καλέσω στην 10η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61), προκειμένου να συζητήσουμε για τα παρακάτω θέματα:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1) Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 248/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, σχετικά με την επέκταση της χωματερής στη Φυλή.
.
.
.
.
.
.