Τοποθετήσεις για την Κοινωνική Πολιτική

koinoniki politiki

Συνοπτικές θέσεις

row
 •  Υποστηρίζουμε ανέργους, απόρους και άτομα με ειδικές ανάγκες, με ενίσχυση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του Συμβουλευτικού Σταθμού.
 • Διεκδικούμε τη στελέχωση του με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές).
 • Στηρίζουμε και βελτιώνουμε τη λειτουργία του Κοινωνικού παντοπωλείου με διανομές τροφίμων και ρούχων για τους πολίτες που έχουν ανάγκη. 
 • Ενισχύουμε τις αγορές τροφίμων χωρίς μεσάζοντες, τις λειτουργούμε με στήριξη του δήμου, με έλεγχο και συμμετοχή των δημοτών, προσδιορίζοντας δημοτικούς χώρους για να λειτουργούν σε τακτική βάση, έχοντας την ευθύνη για αγορές αμιγώς από παραγωγούς και βιοκαλλιεργητές, αξιοποιώντας και διευρύνοντας την υπάρχουσα νομοθεσία.
 • Ο Δήμος με τις κοινωνικές δομές του παρεμβαίνει στο ζήτημα της τροφής. 
 • Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε κατοικίες με ευθύνη του δήμου και με κοινωνικά κριτήρια.
 • Δομή πληροφόρησης και υποστήριξης των πολιτών για δάνεια, πλειστηριασμούς, προβλήματα με τράπεζες, νομικές συμβουλές.
 • Ίδρυση τουλάχιστον δύο ακόμα παιδικών σταθμών, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των οικογενειών του δήμου. 
 • Προτείνουμε την ενεργοποίηση των ίδιων των γονιών, ώστε να λειτουργούν σε διευρυμένο ωράριο και να καλύπτουν σίτιση και απασχόληση για όσα παιδιά το έχουν ανάγκη. 
 • Καλύτερη λειτουργία των τεσσάρων ΚΑΠΗ με ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.
 • Διεύρυνση των παροχών – υπηρεσιών του ΚΑΠΗ και σε άνεργους ενήλικους συμπολίτες μας για ανακούφισή τους (εκδρομές, θερινά μπάνια, θέατρο).

 

Αναλυτικές θέσεις

row

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι βασικός μοχλός κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής . Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της οικονομικής χρήσης το πρωταρχικό μέλημα μιας Ριζοσπαστικής Αγωνιστικής Δημοτικής κίνησης είναι η κοινωνική της πολιτική.

Ο Δήμος λοιπόν έχει υποχρέωση την εποχή αυτή να σταθεί αλληλέγγυος προς τους δημότες του που πλήττονται και να δημιουργήσει ή να στηρίξει σε μεγαλύτερο και οργανωμένο βαθμό τις δομές εκείνες που απαιτούνται ώστε όλοι οι δημότες να είναι ισότιμοι και να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες και τα κοινωνικά αγαθά που χρειάζονται στην καθημερινότητά τους.

Κρατικές δομές που μέχρι σήμερα έστω και ατελώς προσέφεραν υπηρεσίες σε πολίτες μας που τις είχαν ανάγκη (ΕΟΠΠΥ,κρατικά νοσοκομεία ,σχολεία,πανεπιστήμια)καταρρέουν κάτω από τις μνημο- νιακές επιταγές και το Καλλικράτη.

Η ανεργία πολλαπλασίασε τους ανασφάλιστους .τους πολίτες χωρίς στέγη και είδη βασικής διατροφής ,ενώ παιδεία ,πολιτισμός και αθλητισμός είναι πια είδη πολυτελείας που πηγαίνουν προς διάλυση και στη συνέχεια θα προσφερθούν ως δώρα στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Η ένταση λοιπόν των κοινωνικών προβλημάτων χρειάζεται μια οργανωμένη κοινωνική υπηρεσία στο πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου,με εξειδικευμένο προσωπικό ,που θα μπορεί να εξυπηρετεί την οργανωμένη κοινωνική παρέμβαση και τον ενιαίο σχεδιασμό. Προτείνεται λοιπόν η δημιουργία ενιαίας Δ/νσης στο Δήμο ,η οποία θα συμπεριλάβει όλες τις δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής που συμβαίνουν σήμερα (Συμβουλευτικός Σταθμός,ΚΑΠΗ,Βοήθεια στο σπίτι κ.λ.π.),όσες μεταβιβάζονται από την περιφέρεια και όσες πρέπει και μπορούν να συμβαίνουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου και του σχεδιασμού που θα κάνει.

Η ανάπτυξη Δικτύου Κοινωνικής αλληλεγγύης ,είναι επίσης ένας ακόμη πολύ σημαντικός στόχος ,που θα βοηθήσει στην ποιοτική αναβάθμιση της Κοινωνικής Πολιτικής τόσο ενδοδημοτικά δημιουργώντας επαφή μεταξύ μεταξύ τοπικών συλλόγων ,σωματείων,εκκλησιών και σχολείων όσο και διαδημοτικά με όμορες υπηρεσίες και θεσμούς με τέτοιο τρόπο ώστε οι παροχές και οι υπηρεσίες προς τους πολίτες να κινούνται κυκλικά ώστε να καλύπτουν όλο και περισσότερες ανάγκες και όχι παράλληλα.

Στο Δήμο μας προτείνουμε και θα προχωρήσουμε σε συντονιστικό όλων των φορέων που ασχολούνται με κοινωνική πολιτική (ΦΑΕΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ-ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΕΛΜΕ-ΕΚΛΗΣΙΑ κλπ),ώστε οι δημότες μας να καλύπτονται πλήρως στις ανάγκες τους και στη τροφή αλλά και στην ψυχολογική τους υποστήριξη.

Η ενιαία υπηρεσία προτείνεται γιατί στην εποχή που ζούμε θα σηκώσει ένα μεγάλο βάρος των επιπτώσεων της κρίσης,θα πρέπει να είναι ενταγμένη στο σχέδιο ανάπτυξης του Δήμου ,θα εξοικονομηθούν πόροι και θα αξιοποιηθεί καλύτερα το προσωπικό που απασχολείται με αυτές τις δράσεις .

Τα τμήματα που μια τέτοια υπηρεσία πρέπει να έχει ώστε να αποτελεί βασικό τομέα ανάπτυξης θα είναι.

α) Τμήμα ερευνών ,σχεδιασμού νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης κ.λ.π.

β) Τμήμα Καινοτομίας

γ) Τμήμα εφαρμογής επιδοματικής πολιτικής ,ελέγχου και εποπτείας

δ) Τμήμα δημόσιας υγείας

ε) Τμήμα Συμβουλευτικού Σταθμού

στ) Τμήμα Εθελοντών κοινωνικού έργου και κοινωνικής αλληλεγγύης

ζ) Τμήμα γραμματειακής υποστήριξης και Δημοσίων σχέσεων,

Ένας ακόμη στόχος της ανωτέρω Δ/νσης θα πρέπει να είναι η δημιουργία και νέων δομών και δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής (όπως η δημιουργία ΚΗΦΗ ,ΚΔΑΠ,ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και δομές πρωτοβάθμιας υγείας)και απαραίτητη προϋπόθεση στελέχωση εξειδικευμένου και μόνιμου προσωπικού.

Τέλος ενισχύουμε,συμμετέχουμε και δημιουργούμε κοινωνικούς φορείς για τους δημότες μας και τις ανάγκες τους ανοικτές με διαπαραταξιακές επιτροπές και εθελοντές δημότες όπως

ΥΓΕΙΑ

λειτουργία κοινωνικού ιατρείου και κοινωνικού φαρμακείου με τους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς της πόλης μας για όλους τους ανασφάλιστους. Δεν νοείται ανασφάλιστος χωρίς πρόσβαση σε γιατρούς,φάρμακα ,νοσοκομεία.

Ο Δήμος μας παλεύει και είναι πρωτοπόρος μαζί με τους γιατρούς και τους δημότες όλες οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας να είναι κρατικές ,εναντιώνεται στο κλείσιμο της πρωτοβάθμιας υγείας πρωτοστατεί να λειτουργήσει ξανά με πλήρες ιατρικό προσωπικό και υπηρεσίες ώστε οι δημότες να εξυπηρετούνται στην πόλη τους . Προτείνεται ο Δήμος να ενισχύει δομές για πρόληψη όπως (μαστογραφίες,ΤΕΣΤ ΠΑΠ,εμβόλια,έλεγχος οδοντιατρικός,αιμοδοσία κ.λ.π.).

Βοήθεια στο σπίτι για ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ,για τη λειτουργία του οποίου προτείνεται άμεση αναβάθμιση σε προσωπικό και υπηρεσίες και να χρηματοδοτείται από κρατικό φορέα.

ΦΑΕΘΩΝ.

Τα κέντρα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας είναι δομές που έχουν αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές στον ευρωπαικό χώρο για τα προγράμματα που εφαρμόζουν.

Η δημοτική μας παράταξη δε θα μπορούσε παρά να στηρίξει έμπρακτα και το τοπικό Κέντρο Πρόληψης ΦΑΕΘΩΝ,που χρόνια τώρα προσφέρει δωρεάν ποιοτικές υπηρεσίες σε όλους τους δημότες μας αντιδρώντας έτσι στις μνημονιακές επιταγές για συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους πρόνοιας. Αντιδρούμε στη διάλυσή του και συμμετέχουμε σαν Δήμος για ουσιαστικότερα ποιοτικότερα προγράμματα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός αποτελεί το κορμό της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας και έχει ως σκοπό την πρόληψη ,διάγνωση και αντιμετώπιση θεμάτων ψυχικής και κοινωνικής υγείας.

Απευθυνόμαστε

 1. Σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν (συναισθηματικές δυσκολίες, μαθησιακές δυσκολίες,προβλήματα λόγου και ομιλίας,αναπτυξιακές διαταραχές, προβλήματα οικογενειακών σχέσεων κ.λ.π.)
 2. Σε ενήλικες άνω των 18 ετών που αντιμετωπίζουν (προβλήματα συμπεριφοράς, προβλήματα επικοινωνίας ζεύγους,ενδοοικογενειακή βία,ομάδες ΑΜΕΑ κ.λ.π.)
 3. Τρίτη ηλικία προσφέρει υπηρεσίες για συναισθηματικές δυσκολίες,προβλήματα συμπεριφοράς και ομάδες στήριξης στα ΚΑΠΗ.
 4. Συνεργάζεται και βοηθάει στη "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ",συλλόγους γονέων και κηδεμόνων,συλλόγους εκπαιδευτικών, μαθητικά συμβούλια και σχολικές κοινότητες και όποιον φορέα ασχολείται με εκδηλώσεις και δραστηριότητες ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος,τη λειτουργία σχολών γονέων.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ.

Στηρίζουμε και βελτιώνουμε τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου.Το λειτουργούμε σε μόνιμη βάση,με επιτροπή λειτουργίας η οποία θα αποτελείται από μέλη που θα ορισθούν απ΄όλες τις παρατάξεις και εθελοντών Δημοτών μας με επικεφαλής τον Αντ/ρχο Κοινωνικής Πολιτικής και την Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής.

Φροντίζουμε να καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος των δημοτών μας που έχουν ανάγκη σε τακτική βάση και με κοινωνικά κριτήρια. Στηρίζουμε τα συσσίτια και τις διανομές τροφίμων που διοργανώνουν οι εκκλησίες .

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ

Ενισχύουμε και είμαστε αλληλέγγυοι στις αγορές τροφίμων χωρίς μεσάζοντες ,τις λειτουργούμε υπό την ευθύνη του Δήμου με έλεγχο και συμμετοχή δημοτών μας προσδιορίζοντας δημοτικούς χώρους για να λειτουργήσουν σε τακτική βάση,έχοντας την ευθύνη για αγορές αμιγώς παραγωγών και βιοκαλλιεργητών,αξιοποιώντας και διευρύνοντας την υπάρχουσα νομοθεσία.

ΣΤΕΓΑΣΗ -ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ

Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα.Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος με την ευθύνη του Δήμου με κοινωνικά κριτήρια. Δημιουργούμε ομάδες στήριξης με νομικούς του Δήμου για πλειστηριασμούς ,κάνουμε τμήμα εθελοντών δικηγόρων μαζί με τους νομικούς του Δήμου για συμβουλές πάνω στα δάνεια,εφορίες κ.λ.π.

ΠΑΙΔΕΙΑ

Ενισχύουμε την΄Ενωση Γονέων και την τοπική ΕΛΜΕ για την ίδρυση και λειτουργία περισσότερων κοινωνικών φροντιστηρίων Φροντίζουμε ώστε τα κυλικεία των σχολείων να διαθέτουν δωρεάν μικρογεύμα στα παιδιά που το έχουν ανάγκη σε συνεργασία με το Διευθυντή του σχολείου και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.

Φροντίζουμε να γίνεται δωρεάν προληπτικός έλεγχος σε όλα τα παιδιά να δίδονται δωρεάν βεβαιώσεις για το σχολικό αθλητισμό,φάρμακα ,εμβόλια.

Παιδικοί σταθμοί

 • πρόσβαση και φιλοξενία υψηλού και παροχών σε όλα τα παιδιά .
 • Στόχος μας 3 νέοι ιδιόκτητοι παιδικοί σταθμοί (στα οικόπεδα ΧΑΡΗΣ- ΘΡΑΚΗΣ και ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ).
 • Αναβάθμιση των ενοικιαζόμενων κτιρίων ώστε να γίνουν ασφαλή για τα παιδιά. -Συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού.
 • Εμπλουτισμός προγράμματος (θεατρικό παιγνίδι-μουσική προπαίδεια).
 • Παιδιατρική οδοντιατρική παρακολούθηση . -Στήριξη από κοινωνική υπηρεσία (ψυχολόγος-κοιν.λειτουργός).
 • Λειτουργία Δ/νσης Παιδικών σταθμών με 7 τμήματα.
 • Συμμετοχικές διαδικασίες με γονείς και εργαζόμενους (επιτροπή γονέων και επιτροπή εργαζομένων) ώστε μετά συμφωνία τους να λειτουργούν οι παιδικοί σε εθελοντική βάση και κάποιες ώρες το απόγευμα.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Προτεραιότητα στο πρόγραμμα του θεάτρου Πέτρας στις παραγωγές που γίνονται στην πόλη από σχολεία,συλλόγους ,ομάδες και προφανώς των πολιτιστικών δράσεων του Δήμου (τμήματα)και συνεργασία όλων αυτών, με δωρεάν είσοδο για όλους.Δωρεάν πολιτιστικές εκδηλώσεις στις γειτονιές.Μειωμένη τιμή εισιτηρίου όπου είναι δυνατόν στις ευπαθείς οικονομικά ομάδες.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ελεύθερη πρόσβαση στα δημοτικά γυμναστήρια,αθλητικούς χώρους και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου (τμήματα)στις ευπαθείς οικονομικά και κοινωνικά ομάδες.

ΚΑΠΗ

Καλύτερη λειτουργία των 4 ΚΑΠΗ με ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.Εκδηλώσεις με συμμετοχή και των ιδίων ώστε να είναι ζωντανά κύταρα.Χρησιμοποιούμε τις δομές του ΚΑΠΗ για δημότες που είναι άνεργοι ή με χαμηλό εισόδημα (όπως τα καλοκαιρινά μπάνια ,τις εκδρομές κ.λ.π.)

Προσωπικό .Τα τέσσερα ΚΑΠΗ έχουν μείνει χωρίς προσωπικό ειδικά τις απογευματινές ώρες ώστε να υπολειτουργούν και οι ηλικιωμένοι να μην έχουν τις υπηρεσίες που δικαιούνται.

ΑΜΕΑ

Προτεραιότητα σ΄ένα παραμελημένο ζωντανό κομμάτι της πόλης μας χωρίς ειδική μέριμνα.Προτείνεται ο Δήμος μας να δημιουργήσει σε συνεργασία με τον συμβουλευτικό σταθμό ειδικά κέντρα φροντίδας ,κέντρα πρόληψης και προαγωγής της ψυχοσωματικής υγείας ,ομάδες στήριξης αυτών των ατόμων. Δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις δομές του Δήμου.

Προτείνουμε επίσης

-Να γίνει καταγραφή όλων των ΑμεΑ και των οικογενειών τους ,που κατοικούν στα όρια του Δήμου και ταξινόμησή τους. Στόχος ο σχεδιασμός για στήριξη όλων μειωμένα δημοτικά τέλη ,μέριμνα για απασχόληση προσωπικού,κάλυψη του ποσοστού που αναφέρει ο νόμος 2643/1998 και αφορά την εργασία της κατηγορίας των ατόμων με αναπηρία.

- Δημιουργία λέσχης- παιγνιοθήκης-ταινιοθήκης για δημιουργική απασχόληση ατόμων με νοητική στέρηση και άλλες αναπηρίες.

- Παροχή σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα το αποφασίσουν οι γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με αναπηρία από το Δήμο αυτοκινήτου για περιπάτους και επίσκεψη σε μουσεία .

- Διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των ίδιων των ατόμων με αναπηρία των οργανώσεών τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για πολιτικές και προγράμματα ιδιαίτερα εκείνων που τα αφορά. - Με παρέμβαση των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας με συνεργασία με τους Συλλόγους Δασκάλων

- Καθηγητών να πραγματοποιούνται περιοδικές επισκέψεις των μαθητών των σχολείων στους χώρους όπου χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία.

- Συνεργασία με τους γιατρούς της πόλης μας ώστε να παρέχονται οι βεβαιώσεις που χρειάζονται για τα διάφορα αθλήματα που απασχολούνται δωρεάν.

- Συνεργασία Δήμου Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ για διεκδίκηση και παραχώρηση εκτάσεων και κτιρίων με στόχο την κατασκευή Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) η οποία χρηματοδοτείται από Ευρωπαικά προγράμματα.

ΑΝΕΡΓΟΙ

Μεγάλο μέρος του ενεργού πληθυσμού της πόλης μας για το οποίο δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια από την μέχρι τώρα Δημοτική Αρχή έστω και καταγραφής του.

- Προτείνεται γραφείο καταγραφής και ενημέρωσης ανέργων,πάνω στα τρέχοντα εργασιακά προβλήματα .σύνδεσή τους με τις δωρεάν δομές του Δήμου μας και ενεργοποιώντας τους στις μορφές αλληλεγγύης που η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου θα χρησιμοποιεί. Συνεργασία με τις επιχειρήσεις του Δήμου μας.

- Η σύνδεση της “δια βίου μάθησης “ και της ανάπτυξης της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.

- Η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας.

Τέλος σε συνεργασία με όλους τους φορείς της πόλης Εμπορικό Σύλλογο,πολιτιστικούς συλλόγους,αθλητικούς,εθνικοτοπικούς .δημιουργούμε αλυσίδες αλληλεγγύης σε κάθε γειτονιά, πρωτοστατεί ο Δήμος στην ανάπτυξη κινήματος που θα ενισχύη αυτούς τους θεσμούς και συγχρόνως διεκδικεί καλύτερους όρους ανθρώπινης ζωής.

Η μοναδική ελπίδα είναι οι ενωτικοί και κοινωνικοί αγώνες για την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης μνημονιακής συναίνεσης ,η δημιουργία κινήματος με στόχους την αποτροπή των πολιτικών άμεσης και έμμεσης ιδιωτικοποίησης κρίσιμων κοινωνικών και αναπτυξιακών τομέων (απορρίμματα-ενέργεια-κοινωνικές υπηρεσίες).

Στεκόμαστε ενάντια στις κοινωνικές και εργασιακές καταπατήσεις και απολύσεις ,στη συρρίκνωση των θέσεων εργασίας και τη μείωση των μισθών.

Δημιουργούμε το όχημα για τη συγκρότηση ενός μετώπου Αυτοδιοίκησης Κοινωνίας και Εργαζομένων.

Τοποθετήσεις για τη Λειτουργία Δήμου

leitourgia dimou

Συνοπτικές θέσεις

row

 

Συμμετοχή των πολιτών και κοινωνικός έλεγχος, με την υλοποίηση του συμμετοχικού προϋπολογισμού, με συνελεύσεις γειτονιάς, για την ιεράρχηση των έργων και τη διαχείριση των πόρων.

 

• Διεκδίκηση πρόσληψης μόνιμου, καταρτισμένου προσωπικού για την ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών. 

• Διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου και εξάλειψη των πελατειακών σχέσεων.

 

 

 

 

Αναλυτικές θέσεις

row

Στις σημερινές συνθήκες η Δημοκρατική Λειτουργία του Δήμου , η Ανάπτυξη Θεσμών Συμμετοχικής διαδικασίας των Πολιτών και η Δημιουργία Θεσμών Διαφάνειας αποτελεί υποχρέωση μια Δημοκρατικής Δημοτικής Αρχής.

Στα πλαίσια αυτά:

 • Ενισχύουμε την συμμετοχή των πολιτών και κατ επέκταση τον κοινωνικό έλεγχος, με την υλοποίηση του συμμετοχικού προϋπολογισμού
 • Καθιερώνουμε τις συνελεύσεις γειτονιάς, για την ιεράρχηση των έργων και τη διαχείριση των πόρων.
 • Καθιερώνουμε τα ανοικτά Δημοτικά Συμβούλια κατά τακτά χρονικά διαστήματα , με δικαίωμα λόγου στους Πολίτες.
 • Αναβαθμίζουμε το ρόλο της επιτροπής διαβούλευσης , η οποία προβλέπεται από το σημερινό Δημοτικό Κώδικα , με την συμμετοχή αντιπροσώπων τοπικών φορέων και κοινωνικών οργανώσεων.
 • Δημιουργούμε Θεσμό για την Ουσιαστική Συμμετοχή των Νέων της Πόλης με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
 • Ενισχύουμε την διαφάνεια στην Διαχείριση των Οικονομικών του Δήμου με την καθιέρωση του ετήσιου Δημόσιου Απολογισμού .
 • Καταργούμε κάθε είδους Πελατειακή σχέση, αποδίδουμε στον Πολίτη με σεβασμό προς αυτόν ότι δικαιούται.

Η συνεχής εξυπηρέτηση του Πολίτη η καθημερινή Βελτίωση των Παρεχόμενων προς αυτόν υπηρεσιών αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής και την οποία δεσμευόμαστε να υπηρετήσουμε.

Στα πλαίσια αυτά:

Δημιουργούμε το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη το οποίο συγκεντρώνει, καταγράφει , απαντά στα καθημερινά αιτήματα των πολιτών.

Δημιουργούμε Τοπικό Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στην συνοικία της Αγίας Τριάδας όπου ο Πολίτης θα μπορεί να λαμβάνει υπηρεσίες και πιστοποιητικά τα οποία δύνανται να χορηγηθούν ηλεκτρονικά χωρίς να είναι απαραίτητη η μετάβασή του στο Δημαρχείο.

Διεκδικούμε την πρόσληψη μόνιμου, καταρτισμένου προσωπικού για την ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Οραματιζόμαστε μία Πόλη ισχυρή, κοντά στον πολίτη και με αυξημένα αντανακλαστικά ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεών του. Έχοντας αντιληφθεί ότι οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα του Πολίτη, μία σύγχρονη Πόλη οφείλει να κατανοήσει και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρονται από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις πιθανές εφαρμογές τους σε ολόκληρο το φάσμα των δημοτικών υπηρεσιών. Αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της ευρείας χρήσης της πληροφορικής, των ευρυζωνικών και των ασύρματων δικτύων προωθείται και ενισχύεται ο διαδραστικός ρόλος του δημότη με τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, πληροφόρησης, ενημέρωσης και συμμετοχής στις αποφάσεις που τον αφορούν.

Συγκεκριμένα παραδείγματα καινοτόμων εφαρμογών τα οποία σε επίπεδο Δήμου που μπορούν και πρέπει να αναπτυχθούν είναι:

 1. Η ανάπτυξη Ευρυζωνικού Ασύρματου Δικτύου στην Πόλη
 2. Η δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης Πολιτών
 3. H ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων κοινωνικής - επαγγελματικής συνεργασίας και διακίνησης εγγράφων.
 4. H αποτελεσματική διαχείριση και διάθεση των δημόσιων δεδομένων
 5. Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης
 6. Ανάπτυξη Πλατφόρμας Συμμετοχικότητας και Περιβάλλοντος
 7. Ανάπτυξη Πλατφόρμας για την ανάδειξη τοπικών επιχειρήσεων και πολιτιστικής προώθησης

ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.  

Τοποθετήσεις για τον Πολιτισμό

πολιτισμός

Συνοπτικές θέσεις

row
 • Ορθολογική διαχείριση των πολιτιστικών υποδομών του Δήμου με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο όφελος για τους πολίτες (Θέατρο Πέτρας, Δραματική Σχολή, Πολιτιστικό και Πνευματικό Κέντρο, Δημοτικό Ωδείο, Δημοτικός Κινηματογράφος). Καμιά παραχώρηση σε τρίτους της οικονομικής εκμετάλλευσής τους. 
 • Καμία δημοτική πολιτισμική μονάδα δεν θα κλείσει ή θα συρρικνωθεί – Καμία απόλυση εργαζομένων σε αυτές. 
 • Το Διεθνές Φεστιβάλ ΠΕΤΡΑΣ: κέντρο δημιουργίας και προβολής της πόλης. Παροχή δωρεάν ή μειωμένων εισιτηρίων για μαθητές και ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, ανέργους).
 • Στήριξη των πολιτιστικών ερασιτεχνικών πρωτοβουλιών ατόμων, ομάδων πολιτών και συλλογικοτήτων (π.χ. δράσεις και εκδηλώσεις των μαθητικών ομάδων ή των εθνοτοπικών συλλόγων) και διοργάνωση θεματικών φεστιβάλ (π.χ. καινοτόμων δραστηριοτήτων).
 • Στήριξη κάθε επαγγελματία καλλιτέχνη του δήμου μας με εκδηλώσεις παρουσίασης του έργου τους.
 • Ίδρυση καλλιτεχνικού καφενείου, όπου θα συγκεντρώνονται καθημερινά κυρίως οι νέοι, και όχι μόνο, της πόλης για να μπορούν να εκφράζονται καλλιτεχνικά και να δημιουργούν. 
 • Διάχυση των πολιτιστικών δράσεων στους δημόσιους χώρους (πλατείες, κεντρικούς δρόμους, κλπ), σαν μέσο έκφρασης αλλά και τόνωσης της ζωής στην πόλη.

 

Αναλυτικές θέσεις

row

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Τρόικα και τα μνημόνια έβλαψαν σοβαρά και μακροχρόνια και την ¨υγεία¨ του πολιτισμού. Οι δημόσιοι πόροι για τον πολιτισμό σχεδόν αφανίστηκαν, γεγονός που επηρεάζει ιδιαίτερα αρνητικά το ρόλο και τη δράση των Δήμων και σε αυτόν τον τομέα. Παράλληλα, στην κοινωνία η παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων και δράσεων περιορίστηκε και η ζήτησή τους από τους πολίτες μειώθηκε, όχι μόνο λόγω ανέχειας και ανεργίας, αλλά και επειδή η γκρίζα κοινωνική και οικογενειακή – για πολλούς από εμάς - πραγματικότητα, συσσώρευσε και συσσωρεύει στις ψυχές μας πολυεπίπεδα προβλήματα και μια άρνηση για το απολύτως ΄΄μη αναγκαίο¨.

Όμως, ο πολιτισμός ως ψυχαγωγία, διασκέδαση και κουλτούρα (΄΄παιδεία΄΄ με την ευρύτερη έννοια του όρου) για τους ίδιους ακριβώς λόγους είναι σήμερα περισσότερο αναγκαίος από ποτέ, είναι ζωτικής σημασίας : μας ¨ γλυκαίνει¨ τη ζωή.

Για αυτόν το λόγο, πλέον, οι προσπάθειες διατήρησης, προώθησης και παραγωγής πολιτισμού γίνονται πράξεις αντίστασης του δοκιμαζόμενου λαού μας, είναι μια από τις απαντήσεις μας στο μουντό φόντο της ζωής μας.

Θα παλέψουμε, λοιπόν!

 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η πρότασή μας για τον πολιτισμό ξεκινάει από την διαβεβαίωση – η οποία χαρακτηρίζει απερίφραστα τον ηθικό αξιακό κώδικα όλων των υποψηφίων, μελών και φίλων της κίνησης μας - ότι θα σεβαστούμε με ιδιαίτερη προσοχή και σύνεση και θα διαχειριστούμε με απόλυτη διαύγεια και αποτελεσματικότητα και το τελευταίο προς διάθεση ευρώ, έτσι ώστε να επιτυγχάνουμε το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για το δημότη.

Κάτω από αυτό το πρίσμα οι προτάσεις μας για τον πολιτισμό επεκτείνονται σε πέντε επίπεδα:

Πρώτο επίπεδο. Πολιτικές διαχείρισης πολιτισμού.

 • Ορθολογική διαχείριση των πολιτιστικών υποδομών του Δήμου με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο όφελος για τους πολίτες και το Δήμο (Θέατρο Πέτρας, Δραματική Σχολή, Πολιτιστικό και Πνευματικό Κέντρο, Δημοτικός Κινηματογράφος, Δημοτικό Ωδείο, Δημοτική Βιβλιοθήκη…)
 • Καμιά παραχώρηση σε τρίτους των πολιτιστικών υποδομών για οικονομική εκμετάλλευση.

Δεύτερο επίπεδο. Μέτρα και δράσεις διατήρησης του πολιτιστικού επιπέδου σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς.

 • Καμιά δημοτική πολιτισμική μονάδα δε θα κλείσει ή θα συρρικνωθεί. • Καμιά απόλυση εργαζομένων σε αυτές.
 • Στήριξη με όλα τα διαθέσιμα μέσα του Δήμου όλων των συλλογικοτήτων που διατηρούν την παράδοσή μας (π.χ. δράσεις και εκδηλώσεις εθνικοτοπικών συλλόγων).
 • Στήριξη των πολιτισμικών ερασιτεχνικών πρωτοβουλιών ατόμων, ομάδων πολιτών και συλλογικοτήτων (π.χ. πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις μαθητών των σχολείων μας).
 • Στήριξη των επαγγελματιών καλλιτεχνών δημοτών μας (π.χ. εκδηλώσεις παρουσίασης του έργου τους).
 • Στήριξη (π.χ. με την παραχώρηση για εκδηλώσεις των πολιτιστικών υποδομών του Δήμου για εκδηλώσεις) όλων των ιδιωτικών πολιτιστικών μονάδων που εδράζουν στο Δήμο μας (π.χ. Ιδιωτικού Ωδείου).

Τρίτο επίπεδο. Ουσιαστική παρέμβαση στον πολιτισμό της καθημερινότητας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών και κατοίκων της Πετρούπολης είναι εσωτερικοί μετανάστες πρώτης, δεύτερης ή τρίτης γενιάς. Αν όμως ρωτήσει κάποιος αυτούς ή τα παιδιά τους, από πού είναι, αρκετοί απαντούν αναφέροντας τον τόπο καταγωγής των γονιών και των παππούδων τους. Αυτή η απάντηση ενέχει και φανερώνει δύο πολιτισμικές πραγματικότητες, δύο πολιτισμικές καταστάσεις. Η πρώτη, η ¨καλή¨, αφορά στην ιστορική διατήρηση της ρίζας και της λαϊκής ταυτότητάς μας, στην υπερηφάνεια μας για τον τοπικό λαϊκό πολιτισμό της περιοχής καταγωγής μας. Η δεύτερη, η ¨κακή¨, αφορά στην απαξίωση του τόπου που μεγαλώνουμε και ζούμε εμείς και τα παιδιά μας: δεν τρέφουμε αισθήματα υπερηφάνειας για την ΄΄μικρή΄΄ Πετρούπολη, στα Δυτικά της Αθήνας. Το γεγονός αυτό θα ήταν μια θεωρητική κοινωνιολογική επισήμανση, αν δεν κουβαλούσε μερικές πρακτικές που ασχημαίνουν και δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας, αν δεν έδειχνε απόσταση και χάσμα στη σχέση μας με το Δήμο και τον κοινωνικό ιστό της Πόλης.

Πολλοί από εμάς, δημότες και κάτοικοι, δείχνουμε μια ΄΄αποστροφή΄΄ προς τα κοινά του Δήμου, είμαστε πλημμελώς ενημερωμένοι για τις δράσεις και τα προβλήματά του – που πολλά από αυτά μας αφορούν άμεσα - αδιαφορούμε ή αυθαιρετούμε πολλές φορές με τη συμπεριφορά μας σε ζητήματα που άπτονται του καλλωπισμού, της καλής κατάστασης του αστικού περιβάλλοντος, της καθαριότητας, της υγιεινής και της ασφάλειας τόσο των δημόσιων χώρων όσο και των συμπολιτών μας. Η ΄΄καλημέρα΄΄ μεταξύ μας έχει χαθεί και δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που δε γνωρίζουμε το γείτονά μας.

Αυτήν την κατάσταση αποξένωσης των κατοίκων εμείς θέλουμε να την αλλάξουμε! Και θα την αλλάξουμε σταδιακά με μια σειρά πρωτοβουλιών σε επίπεδο Δήμου αύριο αλλά και ως αριστερή δημοτική παράταξη, που θέλει να φέρει Αλλαγή και πιστεύει στην κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, σήμερα.

Αν η μισή μας καρδιά βρίσκεται στον τόπο καταγωγής μας, ας δώσουμε με ειλικρίνεια την άλλη μισή στην πόλη μας.

Ας αγαπήσουμε την Πετρούπολή μας και τους συνδημότες μας!

Τέταρτο επίπεδο. Όλοι έχουμε έναν δημιουργό μέσα μας.

"Ανάθεσέ μου μια δουλειά ,όπου μπορώ να βάλω ένα κομμάτι του εαυτού μου και δεν είναι δουλειά, είναι τέχνη!" Bliss Carmann

Πέμπτο επίπεδο. Πολιτικές δημιουργίας πολιτισμού

Προαγωγή του πολιτιστικού προσώπου της πόλης.

Η τέχνη και ο πολιτισμός σκόπιμα υποβαθμίζονται και γι’ αυτό η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πλέον χρέος να στηρίξει, να αναμορφώσει και να διαφοροποιήσει τους ήδη υπάρχοντες θεσμούς, ώστε να δώσει, αλλά και να δημιουργήσει τις ευκαιρίες στους δημιουργικούς ενεργά ανθρώπους να εκφραστούν, αλλά και να υλοποιήσουν τα οράματά τους.

Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να χαράξει μια κεντρική γραμμή, που θα ακολουθήσει στον τομέα του πολιτισμού με ευαισθησία, φαντασία, τόλμη και αποφασιστικότητα με σκοπό την προαγωγή του πολιτισμού στην πόλη μας. Ο πολιτισμός παράγεται μέσα από τη συνεχή δράση των ανθρώπων και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει την υποχρέωση της ενεργοποίησης μιας δημιουργικής πολιτιστικής πολιτικής.

Πρέπει να στηριχθούν οι ατομικές και οι ομαδικές καλλιτεχνικές και πνευματικές δραστηριότητες, που διακρίνονται για τον ουσιαστικό και ποιοτικό τους χαρακτήρα με ειλικρινείς και ουσιαστικές προθέσεις και πράξεις και όχι με ένα πρόσκαιρο marketing χωρίς ουσία. Μέσω του πολιτισμού γίνεται εφικτή η αντίσταση κατά της κυρίαρχης ιδεολογίας και της πολιτιστικής βιομηχανίας που είναι παγιωμένη τις τελευταίες δεκαετίες. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, η ελευθερία έκφρασης και δημιουργίας, να υπάρξει ένας πολιτιστικός εκδημοκρατισμός, ο οποίος θα δίνει την ελευθερία στην τέχνη και στα έργα της να είναι δικαίωμα όλων των πολιτών ανεξαρτήτως κοινωνικής ή οικονομικής κατηγορίας. Ο Δήμος της Πετρούπολης έχει το ανθρώπινο δυναμικό, τους χώρους αλλά και τα εργαλεία για να πετύχει κάτι τέτοιο και έχει χρέος να τα χρησιμοποιήσει προς τη σωστή κατεύθυνση.

Θέσεις-Λειτουργίες

Ενθάρρυνση μορφών συλλογικότητας, προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο παράλληλα με την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών μέσω της δημιουργίας θεσμών και πολιτιστικών προγραμμάτων. Μέσα από μία δημιουργική και όχι απόμακρη τοπική διοίκηση θα δοθεί η δυνατότητα στο δημότη να αναπτύξει και να δημιουργήσει - συνεπικουρούμενος από αυτήν - τις προσωπικές αλλά και ομαδικές του καλλιτεχνικές δράσεις. Ο Δήμος της Πετρούπολης διαθέτει τους πολιτιστικούς χώρους, οι οποίοι θα ανοίξουν και θα γίνουν τα εργαλεία στα χέρια των δημοτών με σκοπό να αναδείξουν τα πολιτιστικά τους έργα.

 • Δημιουργία καλλιτεχνικού καφενείου με ενοικίαση και διαμόρφωση ανάλογου χώρου στο κέντρο της πόλης, το οποίο θα συγκεντρώνει καθημερινά τους νέους - και όχι μόνο - της Πετρούπολης. Εκεί θα μπορούν να εκφράζονται καλλιτεχνικά και να δημιουργούν στιχουργοί, μουσικοί, ηθοποιοί, συγγραφείς, ποιητές, σε κοινές ή ξεχωριστές δράσεις.
 • Διάχυση του πολιτισμού στους εμπορικούς δρόμους και στα καφέ της πόλης με στόχο την ενίσχυση του εμπορικού κόσμου της πόλης. Για παράδειγμα μουσικές ή θεατρικές παραστάσεις από τις ομάδες του Δήμου στα πεζοδρόμια, στους δρόμους, στις πλατείες, στους εμπορικούς δρόμους, στα καφέ της πόλης κ.λπ.
 • Διατήρηση στα ίδια επίπεδα του κόστους συνδρομών-διδάκτρων για τις πολιτιστικές δραστηριότητες, ως πολιτική θέση της παράταξης για τη σημερινή κατάσταση και ως κίνητρο συμμετοχής στις δραστηριότητες.
 • Παροχή δωρεάν ή μειωμένων εισιτηρίων στις πολιτιστικές εκδηλώσεις για μαθητές, φοιτητές και ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, ανέργους, απόρους… ).

Θέατρο Πέτρας

Το Διεθνές Φεστιβάλ ΠΕΤΡΑΣ: κέντρο δημιουργίας και προβολής της πόλης.

Με κεντρικό εργαλείο το Θέατρο Πέτρας, το οποίο είναι πλέον ένα πολιτιστικό σύμβολο για το Δήμο μας (και όχι μόνο), θα δημιουργηθούν φεστιβάλ και άλλοι θεσμοί, που θα απευθύνονται σε όλες τις μορφές της τέχνης, με σκοπό την ελεύθερη συμμετοχή των δημοτών που έχουν να προτείνουν κάτι.

Ο Δήμος βήμα- βήμα θα αρχίσει να προσθέτει και το δικό του, το τοπικό πολιτιστικό στίγμα στο ποιοτικό πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας , το οποίο θα δένει αρμονικά και θα λειτουργεί παράλληλα με το υπόλοιπο πρόγραμμα των καταξιωμένων και εγνωσμένων καλλιτεχνών.

Επίσης, αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πάνω στην ίδια ανοιχτή βάση και σε άλλους πολιτιστικούς χώρους του Δήμου (όπως στο Πνευματικό του Κέντρο). Δε θα πρέπει να μείνει κανένας χώρος αναξιοποίητος, καθώς η αισθητική καλλιέργεια των πολιτών μπορεί να επέλθει μέσα από αυτούς.

Δημοτικό Ωδείο: είναι ένας χώρος, όπου πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις του ανοίγματος της μουσικής αλλά και του έμψυχου δυναμικού του (καθηγητές - σπουδαστές) προς την πολιτιστική δραστηριότητα. Θα γίνει, λοιπόν, αξιοποίηση της υποδομής και της γνώσης του Δημοτικού Ωδείου για την υλοποίηση παραγωγής καλλιτεχνικών παραστάσεων στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας αλλά και άλλων καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών του Δήμου.

Δημοτική Βιβλιοθήκη:θα δημιουργηθούν ομάδες ανάγνωσης βάσει θεματικών ενοτήτων. Στόχοι η συλλογική προσέγγιση βιβλίων με ποικίλο περιεχόμενο (λογοτεχνικό, κοινωνικό, πολιτικό, επιστημονικό κ.λ.π.) και η παρουσίασή τους στο βιβλιόφιλο κοινό της Πόλης μας . Θα διοργανωθούν, επίσης, σε συνεργασία με σχολεία και άλλους φορείς, εκδηλώσεις για την προώθηση του βιβλίου.

Ο Πολιτισμός είναι ένα από τα βασικά εργαλεία, που διαθέτει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με το οποίο μπορεί να διαμορφώσει το πρόσωπο κα τη φυσιογνωμία της Πόλης, αλλά και να γίνει ο παράγοντας που θα δυναμώσει, θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή.

 

Τοποθετήσεις για την Παιδεία

paideia

Συνοπτικές θέσεις

row
 • Προτεραιότητά μας η σχολική στέγη, ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: πέντε νηπιαγωγεία και το 11ο δημοτικό πρέπει επιτέλους να γίνουν πραγματικότητα.
 • Σταθερή συντήρηση και αντισεισμική θωράκιση των σχολικών χώρων και διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων για την αναβάθμιση τους. 
 • Μητρώο συντηρήσεων των σχολικών μονάδων, ανοιχτό στους πολίτες και στους συλλόγους γονέων για κοινωνικό έλεγχο. 
 • Βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων και ανοιχτά σχολεία τα απογεύματα για να γίνουν κέντρα πολιτιστικής δράσης και συνεύρεσης των μαθητών και των γονιών τους. 
 • Διεκδίκηση της σίτισης για όλους τους μαθητές, με άμεση προτεραιότητα σε όσους έχουν ανάγκη. 
 • Δωρεάν ιατρικός έλεγχος με τις απαραίτητες εξετάσεις και εμβολιασμοί για όλους τους μαθητές.
 • Συνεργασία με τους συλλόγους εκπαιδευτικών και γονέων και λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου.

 

 

Αναλυτικές θέσεις

row

Οι πολίτες πέρα από την ανεργία, την υποαπασχόληση, τα χαράτσια και τους πλειστηριασμούς των σπιτιών τους έχουν να αντιμετωπίσουν και την απόλυτη κατάρρευση της δημόσιας παιδείας. Κυβέρνηση και τρόικα επιτίθενται στην εκπαίδευση, όπως σε κάθε θεσμό και σε κάθε τομέα κοινωνικής πολιτικής.

Από το 2009, όταν οι συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης άγγιζαν με οξυμένο τρόπο τη χώρα μας, και μέχρι σήμερα οι δαπάνες για την Παιδεία μειώθηκαν κατά 35,5% (2,5 δισ. ευρώ) και ως το 2016, σύμφωνα με τις μνημονιακές συμφωνίες, πρέπει να έχουν μειωθεί κατά 47%. Ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε αποτελεί τον χειρότερο της Ευρώπης, καθώς κηρύσσει νέες ημέρες άγριας λιτότητας και για την Παιδεία. Σύμφωνα με την επεξεργασία της ΟΛΜΕκαι ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Θ. Κοτσυφάκης, οι δαπάνες για την Παιδεία τη νέα χρονιά, μειώνονται κατά 5,8% σε σχέση με τις δαπάνες του 2013. Σε απόλυτους αριθμούς, στα ταμεία της εκπαίδευσης προβλέπεται να μπουν 266 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα, ενώ σχολεία και πανεπιστήμια μετρούν ήδη απίστευτες απώλειες.

Ο «Καλλικράτης» μεταφέρει στην περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση την ευθύνη καλώντας τις ίδιες τις σχολικές μονάδες και τους δήμους να βρουν τους αναγκαίους πόρους για την κάλυψη των δαπανών. Επίσης με την ψήφιση διαφόρων νομοθετικών πράξεων δίνει τη δυνατότητα και στους ΟΤΑ (όπως και σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή άλλα ΝΠΔΔ, να ιδρύουν ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιωτικά κολλέγια ή τεχνικές σχολές, ιδιωτικά ΙΕΚ και φροντιστήρια ξένων γλωσσών ως εταιρείες).

Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας σ’ αυτά τα τελευταία χρόνια της κρίσης εφάρμοσε μια σειρά από μέτρα με στόχο την άμεση μείωση του κόστους της δημόσιας εκπαίδευσης, μεταφέροντας το βάρος της ευθύνης στην ελληνική οικογένεια.

Μερικά παραδείγματα:

- Το βούλιαγμα του ολοήμερου σχολείου (λείπουν οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων: πληροφορικής, ξένων γλωσσών, αισθητικής αγωγής) και των τμημάτων παιδιών με ειδικές ανάγκες ή των τμημάτων ένταξης.

- Η αδυναμία ένταξης προνηπίων στα νηπιαγωγεία αλλά και στους παιδικούς σταθμούς.

2013-14: φιλοξενούνται

νήπια 615,

προνήπια 134 (δηλαδή περίπου 500 προνήπια είναι εκτός των Δημόσιων νηπιαγωγείων!!!)

- Η αύξηση των μαθητών στους 30 ανά τμήμα.

- Η υποβάθμιση ή το οριστικό κλείσιμο ειδικών σχολείων, αθλητικών, μουσικών και καλλιτεχνικών

- Τα λουκέτα στα σχολεία, οι συγχωνεύσεις και οι συμπτύξεις τμημάτων. Από το 2011, έχουν κλείσει πάνω από 1.200 σχολεία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 102 επαγγελματικές σχολές. Χιλιάδες μαθητές διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις είτε επειδή το σχολείο τους έκλεισε, είτε επειδή δεν «χωράνε» μετά τις συμπτύξεις τμημάτων.

- Οι απολύσεις των εκπαιδευτικών. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (από τον Ιούνιο του 2010) υπηρετούν 30.000 εκπαιδευτικοί λιγότεροι. Η μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού φτάνει πλέον το 30%. Έτσι, από 102.360 εκπαιδευτικούς το 2010, φτάσαμε στους 72.428 το 2013.

- Οι απολύσεις 10.000 αναπληρωτών από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φέτος, στα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας, προσλήφθηκαν μόλις 390 αναπληρωτές, έναντι 3.757 το προηγούμενο σχολικό έτος 2012-13 (90% μείωση) και 5.527 το 2011-12 (93% μείωση).

- Η ολοκληρωτική κατάργηση τριών τομέων στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση που είχε ως συνέπεια τη «διαθεσιμότητα»

- απόλυση 1.992 εκπαιδευτικών και την υποχρεωτική μετάταξη 395 σε διοικητικές θέσεις. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές έμειναν χωρίς την ειδικότητα που είχαν επιλέξει για να σπουδάσουν, ενώ άλλοι τόσοι, που εμπίπτουν στο μεταβατικό καθεστώς και συνεχίζουν στην τελευταία τάξη για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην ειδικότητά τους, στην πλειονότητά τους δεν κάνουν μαθήματα, γιατί οι καθηγητές τους έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

- Η υποχρεωτική μετάταξη 5.000 εκπαιδευτικών από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε διοικητικές θέσεις, ως συνέπεια της αύξησης του ωραρίου εργασίας.

- Η επιβολή απαράδεκτων συνθηκών εργασίας καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί υποχρεώνονται να καλύπτουν μέχρι και πέντε σχολεία της περιφέρειάς τους, προκειμένου να συμπληρώσουν το ωράριο. Το μέτρο αυτό, πέρα από την εργασιακή εξόντωση των εκπαιδευτικών, διαλύει και την παιδαγωγική διαδικασία στα σχολεία, καθιερώνοντας απρόσωπες σχέσεις μεταξύ καθηγητών, μαθητών και γονιών.

- Η ψήφιση το νομοσχεδίου για το «νέο λύκειο». Βαθιά ταξικό και με σκοπό να αποθαρρύνει τους νέους από τη μόρφωση, το νέο σχολείο, αντί να αποσυνδέει το λύκειο από τις πανελλαδικές εξετάσεις το μετατρέπει απολύτως σ’ ένα διαρκές εξεταστικό κέντρο. Ένα σύστημα μαραθώνιων εξετάσεων που ξεκινούν από την α΄ λυκείου, οδηγεί τα παιδιά σταδιακά έξω από το σχολείο, μακριά από την μόρφωση, φτηνό εργατικό δυναμικό στη ζούγκλα της αγοράς εργασίας των “επενδυτών” και των τραπεζών.

- Η προσπάθεια για επιβολή συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου με προσανατολισμό όχι τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασία αλλά την τρομοκράτηση και τη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών και φυσικά το άνοιγμα του δρόμου για περαιτέρω απολύσεις ή υποχρεωτικές μετακινήσεις.

- Η μείωση των μισθών των εκπαιδευτικών, που ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας κυμαίνεται από 22%-45%. Ο εισαγωγικός μισθός έχει πλέον διαμορφωθεί στα 640 ευρώ (από 1.070) και ο καταληκτικός στα 1.400 ευρώ (από 1.600).

- Η κατάργηση και απόλυση των σχολικών φυλάκων και η συνεχής απαξίωση κάθε βοηθητικού κλάδου στην εκπαίδευση (διοικητικό προσωπικό, σχολικοί τροχονόμοι)

- Το οριστικό κλείσιμο σχολών και τμημάτων των πανεπιστημίων και ΤΕΙ, και η απόλυση χιλιάδων διοικητικών υπαλλήλων των πολυτεχνικών και πανεπιστημιακών σχολών

Στην Πετρούπολη

Βασικά προβλήματα στο χώρο της εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν οι δημότες.

1. Στεγαστικό πρόβλημα: αφορά με την ίδια οξύτητα και την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα σχολεία της Πετρούπολης είναι τα πιο πολυπληθή στη δυτική Αθήνα και σύμφωνα με τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είμαστε ο τρίτος δήμος συνολικά της Αττικής με τόσο μεγάλο αριθμό μαθητών ανά τμήμα.

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση:

α) το πρόβλημα της συστέγασης του 3ου και 6ου δημοτικού σχολείου και μάλιστα σε διπλή βάρδια, συντελεί για πολλά χρόνια στην πίεση των όμορων δημοτικών σχολείων.

β) το θέμα της επανίδρυσης του 11ου δημοτικού σχολείου που θεωρείται απαραίτητο για την πάνω Πετρούπολη (τα δύο δημοτικά 4ο και 1ο είναι τα πιο πολυπληθή στο δήμο) δεν έχει προχωρήσει, ενώ η προ διετίας σχετική απόφαση κινδυνεύει να αρθεί εάν δεν προχωρήσουν άμεσα διαδικασίες χτισίματος του σχολείου.

γ) το θέμα των νηπιαγωγείων, των οποίων η δυναμικότητα δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες όλων των νηπίων, ακόμα και μετά τις συστεγάσεις που δημιουργούν απαράδεκτες συνθήκες, με αποτέλεσμα πολλά κυρίως προνήπια να μένουν εκτός των νηπιαγωγείων.

• Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

α) το θέμα του 5ου Λυκείου και της συστέγασής του με το ΕΠΑΛ, που τα τελευταία χρόνια αριθμεί μεγάλο αριθμό μαθητών ενώ οι αύλιοι χώροι είναι πολύ μικροί, και

β) τα δύο τεράστια σε αριθμό λύκεια της πόλης (1ο και 4ο) απαιτούν τις συντονισμένες δικές μας ενέργειες για ίδρυση ενός νέου λυκείου. Η συνολική εικόνα και κατάσταση των κτιρίων δεν είναι η καλύτερη, γιατί πολλά από αυτά αριθμούν πάνω από 30 χρόνια ζωής, ενώ τα προγράμματα συντήρησης των τελευταίων ετών ήταν πενιχρά με αποτέλεσμα την κακή έως ελλιπή συντήρησή τους.

2. Έλλειψη υποστηρικτικών – συμβουλευτικών δομών: ο συμβουλευτικός σταθμός νέων και η κοινωνική υπηρεσία του δήμου δεν παρέχουν λόγω υποστελέχωσης επαρκείς υπηρεσίες ειδικά στους νέους ή στους γονείς τους.

3. Έλλειψη υποστηρικτικού προσωπικού: σχολικοί φύλακες και τροχονόμοι απαραίτητοι για την ασφάλεια των μαθητών αλλά και του σχολείου καθώς πολλά από τα σχολικά κτίρια βρίσκονται στην άκρη του δήμου και σε μη πυκνοκατοικημένες γειτονιές, εκτεθειμένα σε κλοπές, ειδικά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

4. Έλλειψη ελεύθερων χώρων για δημιουργική απασχόληση μαθητών.

5. Ζητήματα φτώχειας και υποσιτισμός των μαθητών και των οικογενειών τους είναι θέματα που δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω από την δράση μας. Χωρίς τις αναγκαίες δομές στήριξης δεν μπορούν να υπάρχουν προοπτικές για ουσιαστική παιδεία.

Προτάσεις:

Τα δύο τελευταία χρόνια συμμετέχοντας ενεργά στις κινητοποιήσεις που δυνάμωσαν στο χώρο της παιδείας, είτε μέσα από τους συλλόγους γονέων και την Ένωση Γονέων του Δήμου , είτε μέσα από τους συλλόγους των εκπαιδευτικών, αγωνιστήκαμε και καταφέραμε να διαμορφωθεί ένα κοινό μέτωπο πρωτοβουλιών γονιών, εκπαιδευτικών και μαθητών. Πιστεύοντας ότι μέσα από τέτοιες συλλογικές διαδικασίες μπορούν οι πολίτες να ανατρέψουν πολιτικές που υποβαθμίζουν τη ζωή και δυναμώνουν την αλληλεγγύη μεταξύ τους. Η Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση διεκδικεί ενεργό συμμετοχή των υπηρεσιών του δήμου και το ρόλο του κυρίαρχου μοχλού στη διαμόρφωση και ενίσχυση κινηματικών και συμμετοχικών διαδικασιών.

Μέσα σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο πρωταρχικά ζητήματα είναι:

- Αντίθεση σε κάθε επιχειρούμενη συγχώνευση σχολικών μονάδων .

Στα άμεσα σχέδια της κυβέρνησης είναι η συγχώνευση 3ου και 6ου Δημοτικού, η συγχώνευση 2ου και 5ου Γυμνασίου καθώς και οι αναδιαρθρώσεις σε 1ο και 3ο Γυμνάσιο καθώς και στα λύκεια . Χρειάζεται η επαγρύπνηση των πολιτών και η δυναμική στάση των φορέων της εκπαίδευσης καθώς και μια Δημοτική αρχή που να έχει ενεργό ρόλο στην οργάνωση της αντίστασης και της διεκδίκησης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, όχι με ευχές αλλά με έργα.

- Ο ρόλος των σχολικών επιτροπών και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Λειτουργία σχολικών ομάδων ανά σχολική μονάδα, συμμετοχή εκπαιδευτικών φορέων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου (σήμερα η Δημ. Αρχή έχει αποκλείσει του Δασκάλους και τους καθηγητές από τις σχολικές επιτροπές !!!)

- Σχολική στέγη με προτεραιότητα: νηπιαγωγεία, 11ο δημοτικό

- Φύλαξη των σχολείων

- Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις (μονοδρομήσεις,δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας,πεζοφάναρα )για την ασφαλή κίνηση των μαθητών γύρω από τα σχολεία και δημοτική συγκοινωνία για την μεταφορά τους. Καθώς και αξιοποίηση των σχολικών τροχονόμων όπου χρειάζεται.

- Πρόσληψη καθαριστριών σε όλα τα σχολεία 8ώρου βάσης

- Μητρώο συντηρήσεων ώστε να διαμορφώνεται κάθε φορά με διαφανή τρόπο το πρόγραμμα συντηρήσεων και να μπορούν και οι σύλλογοι με την Ένωση να παρακολουθούν τις διαδικασίες συντήρησης

- Κάλυψη όλων των λειτουργικών εξόδων όλων των εκπαιδευτικών μονάδων (συμπεριλαμβανομένων των υλικών εκπαίδευσης στα νηπιαγωγεία, των ξενόγλωσσων βιβλίων στα λύκεια) - Διεύρυνση των δραστηριοτήτων του δήμου και αποκέντρωσή τους σε σχολικές μονάδες (χορός, σκάκι, θεατρική αγωγή, κ.λ.π )

- Συχνές συναντήσεις συσκέψεις με τους συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικούς αλλά και κάθε συλλογικό φορέα που δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης

- Σχολεία ανοιχτά για τις ανάγκες των πολιτών και της κοινωνίας ( τα απογεύματα)σαν χώροι συνάντησης , έκφρασης και συλλογικής δημιουργίας.

- Ανάδειξη και ενίσχυση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δράσεων των σχολείων :

1. Φεστιβάλ πολιτιστικής-μαθητικής δημιουργίας και καινοτόμων δράσεων.

2. Αγορά υλικών στήριξης πολιτιστικών δράσεων (μικροφωνική για εκδηλώσεις κλπ.).

3. Αξιοποίηση της δυναμικής των μαθητών για την προστασία - ανάδειξη του Ποικίλου όρους και την προώθηση της ανακύκλωσης (με προγράμματα «γνωριμίας» με τη φύση).

4. Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας σε όλες τις σχολικές μονάδες.

- Ίδρυση κοινωνικού φροντιστηρίου

- Στέκι νεολαίας και δημιουργικής έκφρασης

- Πρόγευμα στους μαθητές με διεκδίκηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

- Διαμόρφωση των χώρων των σχολείων με τη συμμετοχή της σχολικής κοινότητας (αθλητισμός, ζωγραφική, σχολικοί κήποι).

- Πολιτική στήριξη στην αντίθεση της επιχειρούμενης «αυτοαξιολόγησης» των σχολικών μονάδων.

To «νέο σχολείο» της υποχρηματοδότησης, των 30 μαθητών ανά τάξη, της έλλειψης σε υποδομές και εκπαιδευτικούς, το σχολείο των συγχωνεύσεων και της μηδενικής χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών, το σχολείο των φραγμών και της συνεχούς αξιολόγησης, το σχολείο του Καλλικράτη και των διαφορετικών εκπαιδευτικών ταχυτήτων και προγραμμάτων, πρέπει να μας βρει απέναντί του.

Σας καλούμε να διαμορφώσουμε σε συλλογικό επίπεδο ένα μέτωπο πάλης με όλες τις συνιστώσες της εκπαίδευσης, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, με στόχο τη διεκδίκηση ενός ενιαίου, δημόσιου, δωρεάν 12χρονου σχολείου που θα μορφώνει και θα διαπαιδαγωγεί ολόπλευρα τα παιδιά όλου του λαού χωρίς διαχωρισμούς και φραγμούς.

Να παλέψουμε για ένα σχολείο που θα μορφώνει ολοκληρωτικά, που θα διδάσκει αλληλεγγύη, συλλογικότητα, αγωνιστική στάση ζωής. Ανοιχτό για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, θρησκεία. Χωρίς οριζόντιους και κάθετους διαχωρισμούς. Χωρίς αξιολογικές και εξεταστικές κρίσεις.

Να παλέψουμε για δουλειά και αξιοπρέπεια, για να μπει τέλος στα χαράτσια και στις φοροεπιδρομές, για να μπει τέλος στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, για να ανατραπεί αυτή η πολιτική που μας σκοτώνει, που καταστρέφει το μέλλον των παιδιών μας.

Γιατί έχουμε δικαίωμα στη ζωή.

Γιατί τα παιδιά μας αξίζουν και δικαιούνται ένα καλύτερο μέλλον.

Θα φροντίσουμε εμείς γι’ αυτό, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, και έτσι θα γίνει.

Ταυτότητα

[row id="company_service" class="company_service animation scaleUp"] [col class="span12"]

ΕΧΕΙΣ ΡΟΛΟ, ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΨΗ
ΜΑΖΙ έχουμε ελπίδα, γιατί έχουμε δύναμη. ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε για την ουσιαστική ανασυγκρότηση της αυτοδιοίκησης - πράγμα που σημαίνει την πλήρη ανατροπή του καθεστώτος που εγκαθίδρυσε τα Μνημόνια και τον «Καλλικράτη» - για να σταματήσουμε την ιδιωτικοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών, την εγκατάλειψη κάθε κοινωνικής πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την πλήρη ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών, τη συνολική εκποίηση του πλούτου της πατρίδας μας, όπως την ενέργεια, τον τουρισμό, το νερό, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια.

Θέλουμε να μοιραστούμε την αγανάκτηση για τη ζωή που μας ετοίμασαν. Τον επαγγελματία να χάνει την επιχείρησή του, τον εργαζόμενο να κινδυνεύει να χάσει το σπίτι που αγόρασε με κόπους μιας ζωής, το μαθητή που δεν έχει κάποιες φορές ούτε τροφή και καταφεύγει στα συσσίτια. Το νέο που δεν έχει δουλειά ή που ξενιτεύεται για μια καλύτερη τύχη.
Θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε μαζί σου για αυτό που συμβαίνει πια καθημερινά, να ξηλώνεται συθέμελα, το λειψό, έστω, κοινωνικό κράτος που είχαμε κατακτήσει με αγώνες όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Θέλουμε ακόμα να μοιραστούμε μαζί σου την άποψή μας ότι και σε τοπικό επίπεδο υπάρχει πισωγύρισμα και στασιμότητα.

Απόφασή μας για όλα τα παραπάνω δεν είναι η φυγή, αλλά η αποφασιστικότητα και η θέληση να αντιπαρατεθούμε με κάθε κόστος σε αυτή την πολιτική. Η κατάθεση της ψυχής μας σε έναν αγώνα αντίστασης και δημιουργίας.
Για μια κοινωνία συμμετοχική, αλληλέγγυα προς τον συνάνθρωπο, ισότιμη, χωρίς κοινωνικές ή φυλετικές διακρίσεις.
Μια κοινωνία αγωνιστική που θα διεκδικεί με όλους τους τρόπους αυτό που της ανήκει.
Για αυτό δημιουργήσαμε την Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση Πολιτών Πετρούπολης.
Δεν κρύβουμε την ιδεολογική μας ταυτότητα. Νοιώθουμε υπερήφανοι διότι πιστεύουμε ότι μπορούμε να αποτελέσουμε τη συνέχεια μιας Ιστορικής Αυτοδιοίκησης, με κυρίαρχες τις δυνάμεις της αριστεράς, με κοινωνικούς αγώνες που έχτιζαν βήμα το βήμα τις πόλεις μας, δημιουργούσαν θεσμούς και δομές για μία σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με Δημάρχους – σύμβολα, αγωνιστές, εμπνευσμένους από τους Λαϊκούς Αγώνες.
Οι Αγωνίες μας, οι Φιλοδοξίες μας, Τα Οράματά μας στα χέρια σας…

[/col] [/row]

 

Identity RAK-Petroupolis

 

Τοποθετήσεις για το Περιβάλλον

perivallon

Συνοπτικές θέσεις

row
 • Για τη διαχείριση των απορριμμάτων προτείνουμε ένα μοντέλο διαχείρισης σύγχρονο και φιλικό στο περιβάλλον, με εφαρμογή του κύκλου - διαχωρισμός στην πηγή, ανάκτηση υλικών, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, αξιοποίηση, ταφή υπολειμμάτων.
 • Οριστικό κλείσιμο της χωματερής της Φυλής, ακύρωση των σχεδίων της κυβέρνησης και της περιφέρειας για διαχείριση των απορριμμάτων με ΣΔΙΤ που προωθούν την ενεργειακή αξιοποίηση (καύση), με συνέπεια, εκτός της επιβάρυνσης στην υγεία και το περιβάλλον, τον τετραπλασιασμό!!! των δημοτικών τελών και φυσικά τεράστια κέρδη για τους ιδιώτες που θα τα διαχειριστούν. 
 • Υπεράσπιση του Ποικίλου όρους και του δασικού του χαρακτήρα με δυναμική παρουσία του δήμου ενάντια στους καταπατητές. 
 • Διατήρηση των ελεύθερων χώρων και διαμόρφωσή τους ώστε να γίνουν λειτουργικοί στους δημότες
 • Βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς, διεκδίκηση της επέκτασης του ΜΕΤΡΟ στην πόλη μας, αλλά και ενίσχυση των δρομολογίων της τοπικής συγκοινωνίας. 
 • Δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων που θα διατρέχουν την πόλη και θα συνδέονται με το Ποικίλο και το πάρκο Τρίτση. Ασφαλή και προσβάσιμα πεζοδρόμια. 
 • Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: ένταξη των σχολείων και των δημόσιων κτιρίων σε προγράμματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών ή δημιουργίας πράσινων ταρατσών. 
 • • Προστασία του δάσους (Ποικίλο και Άλσος) και συνεργασία με περιβαλλοντικές ομάδες σχολείων για την ευαισθητοποίηση των μαθητών μας.

 

Αναλυτικές θέσεις

row

[row id="company" class="company animation periodic"] [col class="span6"]

[/col] [col class="span6"]

[/col] [/row]

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γνωρίστε μας

hrline

Όραμά μας είναι μια πόλη των πολιτών της, δημιουργική στην αντιμετώπιση και την επίλυση προβλημάτων, με πλούσιες πολιτιστικές δράσεις, με ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες που θα διασφαλίζουν τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση κάθε δημότη.


Όραμά μας είναι η συλλογικότητα, η δημιουργία, οι δράσεις για την ενίσχυση της αλληλεγγύης, για να αντιμετωπίσουμε τον ατομισμό και την υποβάθμιση της καθημερινής μας ζωής.

Να γίνουμε η αρχή της πολιτικής αντιμετώπισης των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που καταστρέφουν τη χώρα,
Να ενεργοποιηθούμε όλοι μαζί στην κατεύθυνση των μεγάλων ανατροπών που έχει ανάγκη η κοινωνία μας,
Να χτίσουμε όλοι μαζί το μέλλον!

Η γνώμη σου στη συνδιαμόρφωση και την υλοποίηση έχει αξία!

[spmap lat="38.038573" lng="23.686462" zoom="15" maptype="ROADMAP"]

Χαιρετισμός Σακούτη

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

sakoutis-1Συμπολίτισσα, συμπολίτη

Γνωριζόμαστε τόσο καλά, χρόνια τώρα...

Μεγαλώνουμε μαζί με την πόλη. Αναπνέουμε τις ανάσες της, πονάμε με τις ωδίνες της, χαιρόμαστε τις χαρές της.

Εμείς όλοι που συμμετέχουμε στη ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ έχουμε διαλέξει πλευρά:

- Είμαστε με τους πολλούς και τους αδύνατους

- Είμαστε με τον Άνθρωπο, τις ανάγκες και τις αξίες του

- Είμαστε με την κοινωνική αλληλεγγύη και τα ιδανικά της

Μας κινητοποιεί ο κόσμος της εργασίας, της δημιουργίας, του πολιτισμού.

Αρνούμαστε την ιδιοτέλεια, την ιδιώτευση, τον εφησυχασμό.

Αντιπαλεύουμε την αποστράτευση, την ευτέλεια της πολιτικής ζωής, την απόγνωση του καιρού μας.

 Ζητάμε τη συμμετοχή σας:  

Να συναντηθούμε σε δρόμους που ενώνουν τους αγώνες του χθες με την απόφαση για το σήμερα και το κοινό όραμα για το αύριο. Να διεκδικήσουμε την παιδεία και την υγεία για όλους, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, τις κοινωνικές δομές που έχουμε ανάγκη. Να αγωνιστούμε για την πόλη που μας αξίζει, συμμετέχοντας ενεργά στις συνελεύσεις γειτονιάς και στις συλλογικές δράσεις, στηρίζοντας και διαμορφώνοντας ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες.

Δεν ξεκινάμε σήμερα... Συνεχίζουμε μαζί!

 

Ο υποψήφιος δήμαρχος

Νίκος Σακούτης

Υποψήφιοι

Υποψήφιος Δήμαρχος

row
 

Υποψήφιοι

row

[row id="company" class="company animation periodic"] [col class="span3"]

athanasiou

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Συνταξιούχος

[/col] [col class="span3"]

alatzaki-image

ΑΛΑΤΖΑΚΗ - ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ)

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Γραφίστρια, γραμματέας της Ένωσης Γονέων Πετρούπολης

[/col] [col class="span3"]

alexopoulos-image

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Οδοντίατρος - μέλος της Κ.Ε της Χριστιανικής Δημοκρατίας

[/col] [col class="span3"]

anagnostopoulos 1

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Δικαστικός Υπάλληλος

[/col] [/row]

[row id="company_row_2" class="company animation periodic"] [col class="span3"]

[/col] [col class="span3"]

apeiranthitis

ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Σεναριογράφος

[/col] [col class="span3"]

varvarigos

ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Συγγραφέας, πρώην Πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Πετρούπολης

[/col] [col class="span3"]

varsamakis-image

ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Μουσικοσυνθέτης

[/col] [/row]

[row id="company_row_3" class="company animation periodic"] [col class="span3"]

vougioukalakis-image

ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Ερευνητής - Διδάκτωρ Ηφαιστιολογίας

[/col] [col class="span3"]

[/col] [col class="span3"]

[/col] [col class="span3"]

gavera

ΓΚΑΒΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Διαιτολόγος

[/col] [/row]

[row id="company_row_4" class="company animation periodic"] [col class="span3"]

grigoris

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Ελεύθερος επαγγελματίας, τ. Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Πετρούπολης

[/col] [col class="span3"]

davetas

ΔΑΒΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Ιδ. Υπάλληλος

[/col] [col class="span3"]

darviris-image

ΔΑΡΒΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Φαρμακοποιός

[/col] [col class="span3"]

dedemadi

ΔΕΔΕΜΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Καθηγήτρια Αγγλικών

[/col] [/row]

[row id="company_row_5" class="company animation periodic"] [col class="span3"]

dimitriou-image

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Δημοτικός Σύμβουλος, τ. Αντιδήμαρχος

[/col] [col class="span3"]

zaglaris

ΖΑΓΚΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Περιβαλλοντολόγος

[/col] [col class="span3"]

zaharakis

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Υπάλληλος Υπ. Οικονομικών

[/col] [col class="span3"]

kaifa

ΚΑΪΑΦΑ ΜΑΡΙΑ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Εκπαιδευτικός - ειδικής αγωγής

[/col] [/row]

[row id="company_row_6" class="company animation periodic"] [col class="span3"]

[/col] [col class="span3"]

kapous

ΚΑΠΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Φιλόλογος

[/col] [col class="span3"]

karagiannis

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Συνταξιούχος του δημοσίου

[/col] [col class="span3"]

kontos-image

ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Καθηγητής φυσικής – μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ

[/col] [/row]

[row id="company_row_7" class="company animation periodic"] [col class="span3"]

kontoni

ΚΟΝΤΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Κομμώτρια

[/col] [col class="span3"]

[/col] [col class="span3"]

koutoulas-image

ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Φοιτητής - Ναυαγοσώστης

[/col] [col class="span3"]

koutroumbas-1

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Δάσκαλος - Οργανωτικός Γραμματέας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Δ. Γληνός»

[/col] [/row]

[row id="company_row_8" class="company animation periodic"] [col class="span3"]

kyriakakis-image

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Ελεύθερος επαγγελματίας, μέλος Γραμματείας Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ

[/col] [col class="span3"]

konstantinidis

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Ελεύθερος Επαγγελματίας

[/col] [col class="span3"]

lameras

ΛΑΜΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Ιδ. Υπάλληλος

[/col] [col class="span3"]

[/col] [/row]

[row id="company_row_9" class="company animation periodic"] [col class="span3"]

lappas

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Δημοσιογράφος

[/col] [col class="span3"]

livieratou

ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Καθηγ. Πληροφορικής

[/col] [col class="span3"]

loukas-image

ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Φοιτητής

[/col] [col class="span3"]

lolou

ΛΩΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Φοιτήτρια

[/col] [/row]

[row id="company_row_10" class="company animation periodic"] [col class="span3"]

[/col] [col class="span3"]

mouzakis

ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Λογιστής – Προπονητής καλαθοσφαίρησης

[/col] [col class="span3"]

mbordoka

ΜΠΟΡΔΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Ιδιωτικός Υπάλληλος

[/col] [col class="span3"]

[/col] [/row]

[row id="company_row_11" class="company animation periodic"] [col class="span3"]

[/col] [col class="span3"]

mpouros

ΜΠΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Εργοθεραπευτής

[/col] [col class="span3"]

ntoulas-image

ΝΤΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Εκπαιδευτικός- Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε Αγίων Αναργύρων

[/col] [col class="span3"]

paligeorgiou-image

ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΑ (ΝΙΤΣΑ)

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Εκπαιδευτικός – Πρόεδρος Ένωσης Γονέων Πετρούπολης

[/col] [/row]

[row id="company_row_12" class="company animation periodic"] [col class="span3"]

[/col] [col class="span3"]

panitsa

ΠΑΝΙΤΣΑ ΣΟΦΙΑ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Παιδαγωγός

[/col] [col class="span3"]

panousis

ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Ιδ. Υπάλληλος

[/col] [col class="span3"]

papageorgiou

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Πρώην Τραπεζικός υπάλληλος

[/col] [/row]

[row id="company_row_13" class="company animation periodic"] [col class="span3"]

papathanasiou-image

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Τ. τραπεζικός υπάλληλος - Μουσικός

[/col] [col class="span3"]

pappa-image

ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Δασκάλα

[/col] [col class="span3"]

pasxalidis-image

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Ζαχαροπλάστης – Αρτοποιός

[/col] [col class="span3"]

patras-image

ΠΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Δικηγόρος

[/col] [/row]

[row id="company_row_14" class="company animation periodic"] [col class="span3"]

piperaki-image

ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Ελεύθερος επαγγελματίας

[/col] [col class="span3"]

[/col] [col class="span3"]

poris-image

ΠΟΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Ελεύθερος επαγγελματίας

[/col] [col class="span3"]

sassanis-image

ΣΑΣΣΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Κοινωνιολόγος - Υπεύθυνος παραρτήματος Αττικής Σωματείου εργαζομένων στα κέντρα πρόληψης εξαρτήσεων

[/col] [/row]

[row id="company_row_15" class="company animation periodic"] [col class="span3"]

sidiropoulos

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Μηχανικός Ήχου

[/col] [col class="span3"]

siera

ΣΙΕΡΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Καθηγήτρια Φιλόλογος

[/col] [col class="span3"]

skorda

ΣΚΟΡΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Συνταξιούχος

[/col] [col class="span3"]

stagourakis-image

ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Συνταξιούχος δάσκαλος - Τ. Δημοτικός Σύμβουλος

[/col] [/row]

[row id="company_row_16" class="company animation periodic"] [col class="span3"]

syntihaki

ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος

[/col] [col class="span3"]

[/col] [col class="span3"]

tsoulias

ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Γυμναστής – Προπονητής στίβου

[/col] [col class="span3"]

fragou

ΦΡΑΓΚΟΥ - ΤΣΕΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΙΑ)

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Συνταξιούχος – Τ. Αντιπρόεδρος ΚΑΠΗ – μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ

[/col] [col class="span3"]

[/col] [/row]

[row id="company_row_17" class="company animation periodic"] [col class="span3"]

xristodoulopoulos

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

[/col] [col class="span3"]

xristopoulos

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Ελεύθερος επαγγελματίας - Τ. Γραμματέας ΠΑΣΟΚ Πετρούπολης (έως το 2010).

[/col] [/row]

 

Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση Πολιτών Πετρούπολης

Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση Πολιτών Πετρούπολης.

NewsLetter

Ενημερωθείτε